Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1534

van Louis Ide (N-VA) d.d. 25 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest

dokter
medische gegevens
geografische spreiding
officiŽle statistiek

Chronologie

25/2/2011Verzending vraag
29/6/2011Herkwalificatie
12/7/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1157

Vraag nr. 5-1534 d.d. 25 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag is het vervolg op de schriftelijke vraag nr. 4-7557. Graag had ik hierover de volledige cijfers gehad voor de periode 2010.

Daarom had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoeveel patiŽnten beschikken in BelgiŽ op dit moment over een GMD?

2) Hoeveel patiŽnten beschikken in Vlaanderen op dit moment over een GMD?

3) Hoeveel patiŽnten beschikken in WalloniŽ op dit moment over een GMD?

4) Hoeveel patiŽnten beschikken in Brussel op dit moment over een GMD?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2011 :

In antwoord op uw vraag, deel ik u mede dat in de tabellen van bijlage 1 een overzicht wordt gegeven van de gevallen 2010 van het globaal medisch dossier (GMD). Deze aantallen worden opgesplitst per gewest en per provincie, evenals in vier leeftijds-categorieën. Naast deze absolute cijfers, wordt telkens ook de dekkingsgraad bepaald door de geboekte gevallen te delen door de ledentallen.

Dit zijn boekhoudkundige gegevens waarbij de regionale spreiding is gebaseerd op de woonplaats van de patiënt.

Het totale aantal GMD’s in 2010 bedraagt 4 925 767 voor het hele land. Dit betekent dat er momenteel een dekking is van 45,9 % voor het hele land.

De dekking is heel verschillend in functie van de leeftijd. Naarmate de patiënt ouder is, geniet hij meer het GMD:

< 25 jaar: 32,2 %;

van 25 tot 49 jaar: 39,0 %;

van 50 tot 74 jaar: 58,3%;

vanaf 75 jaar: 77,9 %.

De cijfers per gewest bedragen 3 557 903 in Vlaanderen, 1 061 991 in Wallonië en 299 524 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In verhouding tot de ledentallen, vertegenwoordigen die cijfers een dekkingsgraad van 57,8 % in Vlaanderen, 31,4 % in Wallonië en 29,3 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijlage 1

Tabel 1

GMD : geboekte gevallen 2010

GEWEST

PROVINCIE

< 25

25 - 49

50 - 74

> 74

Totaal

Brussel


70 734

89 959

89 840

48 991

299 524

Vlaanderen

Antwerpen

204 524

303 916

349 418

140 191

998 049


Limburg

125 437

175 836

189 260

61 478

552 011


Oost-Vlaanderen

156 270

242 736

277 851

115 155

792 012


Vlaams-Brabant

99 090

154 668

194 353

82 434

530 545


West-Vlaanderen

133 211

191 165

251 847

109 063

685 286


S/totaal

718 532

1 068 321

1 262 729

508 321

3 557 903

Wallonië

Henegouwen

74 095

99 665

146 920

70 965

391 635


Luik

68 702

89 214

123 213

58 147

339 276


Luxemburg

15 641

17 262

27 164

13 039

73 106


Namen

31 209

39 424

53 527

23 775

147 935


Waals-brabant

19 031

27 946

44 210

18 852

110 039


S/totaal

208 678

273 501

395 034

184 778

1 061 991

Onverdeeld


1 015

2 872

2 090

372

6 349

Totaal


998 959

1 434 653

1 749 693

742 462

4 925 767

Aandeel


20,3 %

29,1 %

35,5 %

15,1 %

100,0 %

Tabel 2

GMD : dekkingsgraad 2010 (op basis van geboekte gevallen)

GEWEST

PROVINCIE

< 25

25 - 49

50 - 74

> 74

Totaal

Brussel


22,1%

22,8%

39,7%

62,1%

29,3%

Vlaanderen

Antwerpen

41,8 %

51,7 %

71,4 %

91,4 %

58,0 %


Limburg

56,1 %

63,4 %

79,1 %

96,3 %

68,6 %


Oost-Vlaanderen

39,6 %

48,9 %

68,6 %

88,2 %

55,5 %


Vlaams-brabant

33,0 %

43,4 %

64,5 %

85,5 %

50,3 %


West-Vlaanderen

42,9 %

51,6 %

71,8 %

91,1 %

59,5 %


S/totaal

41,8 %

51,1 %

70,7 %

90,2 %

57,8 %

Wallonië

Henegouwen

19,2 %

23,3 %

40,8 %

63,2 %

30,5 %


Luik

22,1 %

25,8 %

42,3 %

63,0 %

32,6 %


Luxemburg

23,3 %

26,4 %

43,5 %

60,9 %

33,8 %


Namen

21,8 %

25,2 %

41,3 %

60,8 %

31,6 %


Waals-brabant

16,5 %

23,1 %

42,4 %

63,2 %

29,7 %


S/totaal

20,4 %

24,5 %

41,7 %

62,7 %

31,4 %

Totaal


32,2

39,0 %

58,3 %

77,9 %

45,9 %