S. 5-1705 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken
Elke Sleurs    Louis Ide    Inge Faes    Lieve Maes   

vondeling
kinderbescherming
afstamming
ethiek
moederschap
burgerlijk recht
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1705/1 5-1705/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2012   Indiening Doc. 5-1705/1 5-1705/1 (PDF)
19/7/2012   Inoverwegingneming
19/7/2012   Verzending naar commissie: Justitie
21/11/2012   Verzending naar een andere commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Justitie
19/7/2012   Verzending naar commissie
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
20/11/2012   Inleidende uiteenzetting
door de indieners van de wetsvoorstellen
20/11/2012   Regeling der werkzaamheden
21/11/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
21/11/2012   Verzending naar een andere commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Niet behandeld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Zakia Khattabi
8/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Elke Sleurs
8/1/2013   Bespreking
20/2/2013   Inschrijving op agenda
20/2/2013   Regeling der werkzaamheden
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Géraldine Mathieu, Faculteit Rechten, Université de Namur
5/3/2013   Hoorzitting met prof. Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KULeuven
5/3/2013   Hoorzitting met de heer Jo Labens, oprichter en coördinator van Gewenst Kind vzw
5/3/2013   Hoorzitting met de heer Serge Leonard, juriste expert aux droits de l'enfant
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, Centre de Droit de la Personne, de la Famille et de son Patrimoine, UCL
19/3/2013   Hoorzitting met de heer Bruno Vanobberghen, kinderrechtencommissaris
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Magda de Meyer, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden 20/11/2012
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/1/2013, 20/2/2013, 5/3/2013, 19/3/2013