S. 5-538 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek
Louis Ide    Piet De Bruyn    Patrick De Groote    Inge Faes    Elke Sleurs    Helga Stevens    Karl Vanlouwe   

apotheek
kindervoeding
motie van het Parlement
exclusieve distributie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-538/1 5-538/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/11/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2010   Indiening Doc. 5-538/1 5-538/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
8/2/2011   Hoorzitting met de heer Jacques Rigo, directeur van de service universitaire de nťonatologie du CHR de la Citadelle te Luik
8/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Linde Goossens, intensieve zorgen bij pasgeborenen, UZ Gent
8/2/2011   Hoorzitting met professor dr. Yvan Vandenplas, diensthoofd, dienst Pediatrie, UZ Brussel
8/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Veerle Cossey, Kinderarts-neonatoloog, UZ Leuven
8/2/2011   Hoorzitting met de heer Christian Elsen, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.)
8/2/2011   Hoorzitting met professor dr. Myriam Van Winckel, afdelingshoofd Kindergastroenterologie, UZ Gent
8/2/2011   Hoorzitting met dr. Laurence Dewulf, adjunct-kliniekhoofd, dienst Intensieve neonatologie, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
8/2/2011   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/2/2011