S. 5-1111 Dossierfiche K. 53-1653

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten
Louis Ide    Marleen Temmerman    Jacques Brotchi    Rik Torfs    Nele Lijnen    Fatiha Saïdi    André du Bus de Warnaffe    Cécile Thibaut   

bejaarde
bloedtransfusie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1111/1 5-1111/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/6/2011
5-1111/2 5-1111/2 (PDF) Amendementen 28/6/2011
5-1111/3 5-1111/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2011
5-1111/4 5-1111/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2011
5-1111/5 5-1111/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/6/2011
K. 53-1653/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/7/2011
K. 53-1653/2 Verslag namens de commissie 7/7/2011
K. 53-1653/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/6/2011   Indiening Doc. 5-1111/1 5-1111/1 (PDF)
23/6/2011   Inoverwegingneming
23/6/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o1) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
Doc. 5-1111/5 5-1111/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/6/2011   Verzending naar commissie
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Sleurs
28/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
28/6/2011   Aanneming na amendering
28/6/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1111/3 5-1111/3 (PDF)
28/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1111/4 5-1111/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/6/2011   Overzending Doc. K. 53-1653/1
7/7/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1653/2
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 54-56
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 43, p. 79
Doc. K. 53-1653/3
7/7/2011   Aanneming zonder amendering
7/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
5/8/2011   Bekendmaking (44543)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 28/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/7/2011 60 28/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2011 5/8/2011, blz 44543