Auteurs- en sprekersregister betreffende "Faes Inge" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Administratief gerechtelijk Afhandelingskantoor voor illegale migranten - Vingerafdrukken - Werking (5-5579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5579
Administratief gerechtelijk afhandelingskantoor voor illegale migranten (AGAI) - Opsporingsonderzoek - Werking 2012 (5-7896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7896
Administratief gerechtelijk afhandelingskantoor voor illegale migranten - Werking - Cijfergegevens (5-10566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10566
Agressie tegen cipiers - Incidenten - Reacties (5-7743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7743
Agressie tegen cipiers - Stand van zaken - Maatregelen (5-7609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7609
Agressie tegen politieambtenaren - Stand van zaken - Gevolgen (5-7610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7610
Agressie tegen politieambtenaren - Verdenkingen - Veroordelingen (5-7744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7744
Algemeen Rijksarchief - Aanwinsten - Tegenhouden van private verkopen (5-10903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10903
Algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking 2012 (5-7863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7863
Anti-kankergeneesmiddelen - Bijzonder Solidariteitsfonds - Cijfergegevens (5-9288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9288
Anti-kankergeneesmiddelen - Uitgaven (5-9283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9283
Anti-kankergeneesmiddelen - Voorafgaande machtiging van de adviserende geneesheer - Aanvragen (5-9287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9287
Arrondissement Dendermonde - Inbraken - Cijfers (5-5364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5364
Arrondissementele informatiekruispunten - Gegevens - Verslag - Facturatie - Samenstelling - Statuut (5-5474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5474
Arts - Bestraffing - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (5-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5655
Autonome werkstraf - Gebruik - Cijfers (5-5491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5491
Autonome werkstraffen - Gebruik - Stand van zaken (5-7810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7810
BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen (5-10508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10508
BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen (5-10509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10509
BOZAR - Financiering (5-10712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10712
Belgisch leger - Opleiding tot paracommando - Verloop (5-1628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1628
Belgische nationaliteit - Verlies - Vrijwillige afstand - Verblijf in het buitenland - Opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit (5-10633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10633
Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Cijfergegevens (5-9893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9893
Belgische politionele databanken - Wisselwerking - Identiteitsgegevens - Vingerafdrukken (5-5685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5685
Belnet - Inkomsten - Uitgaven - Budget (5-10710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10710
Beperking van het rijbewijs van een overtreder met een met alcoholslot uitgerust voertuig - Vonnissen - Andere straffen - Veroordelingen (5-8866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8866
Beroepsjournalisten - Erkenningscommissie - Werking (5-5653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5653
Bevolkingsregister - Recht op verbetering - Cijfergegevens (5-2265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2265
Bevolkingsregister - Recht op verbetering - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Cijfers (5-5343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5343
Bewakingsondernemingen - Interne bewakingsdiensten - Vergunningen - Cijfergegevens (5-2328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2328
Biometrische gegevens - Afname - Vreemdelingen - Verzoeken - Cijfers (5-5557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5557
Boerkaverbod - Boetes - Cijfers (5-4505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4505
Brandstoffraude - Stookolie - Rode diesel - Benzinestations - Controles - Resultaten (5-10112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10112
Brandweer - Brandweerzone Antwerpen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-3783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3783
Brandweer - Brandweerzone Antwerpen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-4140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4140
Brandweer - Brandweerzone Henegouwen 2 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-3784)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3784
Brandweer - Brandweerzone Henegouwen 2 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-4141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4141
Brandweer - Brandweerzone Luik 2 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-3786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3786
Brandweer - Brandweerzone Luik 2 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-4143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4143
Brandweer - Brandweerzone Oost-Vlaanderen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-3785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3785
Brandweer - Brandweerzone Oost-Vlaanderen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen (5-4142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4142
Brandweer - Brussel - Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Werking - Middelen (5-5890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5890
Brandweer - Overmacht - Oproep privťfirma's - Cijfers (5-5891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5891
Brandweer - Personeel, interventies, voertuigen, budget - Evolutie (5-1375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1375
Brandweer - Situatie van overmacht - Oproepen van privť-bedrijven - Aantallen en kostprijs (5-1892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1892
Brandweer - Vrijwilligers - Opleiding - Training (5-3008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3008
Brandweer - Vrijwilligers - Opleiding - Training (5-4130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4130
Brandweer - Werking - Budget (5-5895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5895
Brandweer - Werking 2012 (5-7861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7861
Brandweerlui - Blustechnieken - Daken - Zonnepanelen - Civiele Veiligheid - Opleiding - Procedures (5-3914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3914
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressie tegen brandweer en hulpdiensten - Frequentie - Gevolgen - Samenwerkingsovereenkomsten (5-2988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2988
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressie tegen brandweer en hulpdiensten - Frequentie - Gevolgen - Samenwerkingsovereenkomsten (5-4129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4129
Brusselse Brandweer - Oefeningen (5-8432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8432
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Personeel - Interventies - Middelen (5-2480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2480
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Werking 2012 (5-7872)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7872
Buitenvervolgingstelling - Aantallen (5-9567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9567
Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik (5-3233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3233
Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik (5-4088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4088
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen (5-1496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1496
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen (5-4081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4081
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging (5-1495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1495
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging (5-4080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4080
C4-fraude - Fraudenetwerk - Onderzoek (5-5738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5738
Cannabisplantages - Aantal vaststellingen - Actieplan (5-2192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2192
Car-pass - Fraude - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Klachten - Overzicht - Gevolgen (5-10783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10783
Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers (5-3355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3355
Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers (5-4133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4133
Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - Werking - Overzicht (5-9527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9527
Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden - Steunaanvragen - Identiteitsdocumenten - Cijfers - Evolutie (5-5681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5681
Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden - Steunaanvragen - Tussenkomsten - Materies (5-7815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7815
Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10580
Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Werking 2012 (5-7864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7864
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Cijfergegevens - Analyses (5-10904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10904
Civiele Bescherming - IBIS-groep - Opsporingsonderzoeken - Werking 2012 (5-7869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7869
Civiele Bescherming - Operationele eenheden - IBIS-groep - Werking - Budget (5-5944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5944
Civiele Bescherming - Strijd tegen vervuiling - Aantal interventies - Evolutie (5-2090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2090
Civiele Bescherming - Strijd tegen vervuiling - Aantal interventies - Evolutie (5-4127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4127
Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie (5-1373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1373
Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie (5-4126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4126
Claims op kunstwerken - Aantallen (5-8385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8385
Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen (5-3782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3782
Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen (5-4139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4139
Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen (5-5885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5885
Collectieve schuldenregeling - Aantal schikkingen - Schuldbemiddelaars (5-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1027
Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen (5-3361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3361
Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen (5-4094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4094
Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Aantallen - Strafmaat (5-10806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10806
Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Meldingen - Onderzoeken - Gevolgen (5-10782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10782
Consumentenkrediet - Klachten - Overzicht - Gevolgen (5-10784)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10784
Controles op illegaal vuurwerk - Overzicht - Overtredingen - Vergunningen (5-10778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10778
Correctionele rechtszaken en politierechtszaken - Autonome werkstraffen - Aantallen (5-2481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2481
DNA-analyses - Aanbesteding - Gunning - Duits laboratorium Eurofins Medigenomix Forensik (5-10133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10133
Databanken van de politie - Vingerafdrukken - Vingersporen (5-7842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7842
De Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van BelgiŽ (Schikkingen die de verschillende territoria van het huidige BelgiŽ, vůůr hun vereniging met de Franse republiek, beheerden - Eventuele overdracht van de FOD Justitie naar de POD Wetenschapsbeleid) (5-988)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 17-18 5-90 COM p. 17-18 (PDF)
De Salduz-permanentie (Budget voor de vergoeding van advocaten) (5-4125)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 25-26 5-259 COM p. 25-26 (PDF)
De aanvraag tot korting voor het personeel van het OCMW (5-1601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-128 COM
p. 9-10 5-128 COM p. 9-10 (PDF)
De aanwerving van nieuwe politie-inspecteurs (Lage slaagpercentage voor de selectieproeven) (5-3202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 6-7 5-216 COM p. 6-7 (PDF)
De aanwijzing van schuldbemiddelaars door de Bureaus voor juridische bijstand (5-533)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 10 5-57 COM p. 10 (PDF)
De afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen (5-7437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7437
De agressie in penitentiaire instellingen (tegen personeelsleden) (5-4306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 15-16 5-268 COM p. 15-16 (PDF)
De agressie-incidenten in de penitentiaire instellingen (Cijfers) (5-2795)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 8 5-212 COM p. 8 (PDF)
De alcoholtester Dršger 7410+ (Vereiste om de lijst van gehomologeerde toestellen te publiceren in het Belgisch Staatsblad) (5-2999)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 8-11 5-208 COM p. 8-11 (PDF)
De bacterieafdruk (als techniek in het criminalistisch onderzoek) (5-1290)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 30-31 5-101 COM p. 30-31 (PDF)
De bekendheid van de informatieambtenaar van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-9490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9490
De bescherming van bedreigde getuigen (Cijfers) (5-990)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 19 5-90 COM p. 19 (PDF)
De bestraffing van artsen door het RIZIV (Onbedoelde gevolgen van het Sociaal Strafwetboek) (5-286)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-35
p. 9-10 5-35 p. 9-10 (PDF)
De betalingsachterstanden bij Justitie (Gerechtelijk onderzoek) (5-4302)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 11-14 5-268 COM p. 11-14 (PDF)
De betrapping van gevangenisbezoekers met drugs (5-82)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 21-22 5-17 p. 21-22 (PDF)
De bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor (Diverse houdingen van de onderzoeksrechters tegenover het Salduzarrest) (5-18)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-11
p. 12-14 5-11 p. 12-14 (PDF)
De censuur in BelgiŽ (Verbod door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om uitzendingen op radio of tv te verbieden) (5-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-19
p. 7-9 5-19 p. 7-9 (PDF)
De cold cases (Aantal - Gebruik van DNA-technieken) (5-2796)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 8-9 5-212 COM p. 8-9 (PDF)
De collectieve schuldenregeling (Cijfers) (5-984)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 15-16 5-90 COM p. 15-16 (PDF)
De controleacties van de federale wegpolitie (Alcoholgebruik en boorddocumenten) (5-731)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-82
p. 19-20 5-82 p. 19-20 (PDF)
De criteria voor het vaststellen van onoverbrugbare geschillen en de aanstelling van een nieuwe pro-Deoadvocaat (Rol van de bureaus voor juridische bijstand) (5-532)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 7-9 5-57 COM p. 7-9 (PDF)
De diefstal van koperdraad op het spoornet (5-9200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9200
De evaluatie van de penitentiaire instellingen door gedetineerden (5-9491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9491
De forensische polygrafie (Evaluatie - Begeleidingsgroep) (5-2793)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 6-7 5-212 COM p. 6-7 (PDF)
De gemeentelijke administratieve sancties (Bevoegdheid van de sanctionerende ambtenaar in politiezones met meerdere gemeenten) (5-2604)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 15-16 5-184 COM p. 15-16 (PDF)
De genade (5-8861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8861
De gerechtskosten en de vermindering door de commissie voor de gerechtskosten (Terugbetaling van teveel geÔnde bedragen aan de veroordeelden - Werkwijze - Bedragen) (5-1915)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 32-33 5-137 COM p. 32-33 (PDF)
De gerechtstolken (Vrijlating van een dealer bij gebrek aan een tolk - Achterstand van justitie in de betaling van gerechtstolken en wetsdokters) (5-706)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-78
p. 22-26 5-78 p. 22-26 (PDF)
De getuigen in strafrechtelijke zaken (Cijfers - Verschijningsvergoeding) (5-1313)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 33-34 5-101 COM p. 33-34 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de directeur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-75)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangenis van Vorst (Overbevolking - Bevel van de burgemeester aan de politie om nieuwe gedetineerden de toegang tot de gevangenis te weigeren) (5-1071)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-108
p. 35-36 5-108 p. 35-36 (PDF)
De gevangenisartsen (Staking omwille van o.a. achterstand in de betaling van hun erelonen) (5-4124)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 23-25 5-259 COM p. 23-25 (PDF)
De huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (5-1737)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-123 COM
p. 6-7 5-123 COM p. 6-7 (PDF)
De huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (Verouderd gebouw) (5-1738)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 19-21 5-111 COM p. 19-21 (PDF)
De identiteitsbepaling in de strafrechtketen (Risico op persoonsverwisseling) (5-2028)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 12-13 5-157 COM p. 12-13 (PDF)
De identiteitsdiefstal en -fraude (Omvang) (5-2794)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 7 5-212 COM p. 7 (PDF)
De informatisering van Justitie (MaCH-applicatie - Proefproject dossiers inzake collectieve schuldenregeling - Elektronische procedures en elektronische communicatie) (5-353)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 25-27 5-43 COM p. 25-27 (PDF)
De informatisering van de schuldbemiddelingsprocedure (5-2042)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 16-17 5-157 COM p. 16-17 (PDF)
De koperdiefstallen op de Lijn Sint-Niklaas - Mechelen en Antwerpen -Puurs (5-1232)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-107 COM
p. 9-11 5-107 COM p. 9-11 (PDF)
De korte- en langetermijnvisie op de problematiek in de gevangenissen (Overbevolking - Verouderde staat - Elektronisch toezicht - Huur van de gevangenis in Tilburg) (5-1906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De meeropbrengsten van Justitie (Plan om de werking van Justitie te verbeteren - Omvang van de inkomsten uit minnelijke schikkingen, boetes, verbeurdverklaringen, ...) (5-611)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-68
p. 46-47 5-68 p. 46-47 (PDF)
De meldingsplicht en de samenwerking van ziekenhuizen met de politie (Ontsnapte criminelen die zich laten verzorgen in een hospitaal) (5-2131)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 7-8 5-156 COM p. 7-8 (PDF)
De minimale dienstverlening in penitentiaire instellingen (5-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-43
p. 30-31 5-43 p. 30-31 (PDF)
De nood aan forensische kinderartsen (voor de vaststelling van kindermishandeling) (5-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 17-18 5-57 COM p. 17-18 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen (5-9126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9126
De ontsluiting van de repressiedossiers (Toegangsbeleid - College van procureurs-generaal) (5-3899)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 11-12 5-259 COM p. 11-12 (PDF)
De ontvangen bedragen naar aanleiding van minnelijke schikkingen (Bedragen die terugvloeien naar Justitie - Zie ook vraag om uitleg 5-2041) (5-2033)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 13-15 5-157 COM p. 13-15 (PDF)
De opleiding tot politieagent en inspecteur (Kritiek op de opleiding - Kwaliteit van de pv's) (5-1661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 5-7 5-132 COM p. 5-7 (PDF)
De organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor - Zie ook vraag om uitleg 5-656) (5-613)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 23-25 5-57 COM p. 23-25 (PDF)
De organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-656)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-49 COM
p. 13-15 5-49 COM p. 13-15 (PDF)
De overeenkomst tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten inzake het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Ratificatie door het parlement - Rechten van de mens - Doorgeven en opslaan van persoonlijke informatie) (5-1916)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 8-10 5-157 COM p. 8-10 (PDF)
De problemen op de treinlijn tussen Brugge en Oostende (Stopzetten van de treinen voor de arrestatie van personen die illegaal in het land verblijven en de sporen oversteken) (5-465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 24-25 5-42 COM p. 24-25 (PDF)
De processen-verbaal voor dronken rijden (Vormgebrek bij het opstellen van een pv) (5-303)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-36
p. 29-30 5-36 p. 29-30 (PDF)
De recente veroordeling van BelgiŽ door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Vereiste van de Belgische nationaliteit voor het beroep van notaris) (5-1010)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 19-20 5-90 COM p. 19-20 (PDF)
De speekseltesten (Valspositieve resultaten - Traditionele urinestalen) (5-1234)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-98 COM
p. 4-5 5-98 COM p. 4-5 (PDF)
De speekseltesten (Valspositieve resultaten - Traditionele urinetesten) (5-1235)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-98 COM
p. 4-5 5-98 COM p. 4-5 (PDF)
De speekseltesten (versus traditionele urinetesten) (5-1236)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 19-20 5-101 COM p. 19-20 (PDF)
De staking van de cipiers van de Antwerpse gevangenis (Onvrede over overbevolking, personeelsbezetting en vergoeding van weekendprestaties - Protocol tussen Justitie en vakbonden) (5-128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 19-21 5-21 p. 19-21 (PDF)
De strafrechtelijke vervolgingen na verkeersongevallen en de psychologische en medische testen (Cijfers) (5-974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 7-9 5-90 COM p. 7-9 (PDF)
De strijd tegen de illegale cannabisproductie (Internationaal congres - Nationaal veiligheidsplan) (5-1215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 5-6 5-108 COM p. 5-6 (PDF)
De teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven (5-1404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 44-45 5-101 COM p. 44-45 (PDF)
De teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven (Verfrestonderzoek) (5-1897)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 4-5 5-157 COM p. 4-5 (PDF)
De terugvloeiing naar Justitie van boetes, verbeurdverklaringen en betaling van gerechtskosten (Zie ook vraag om uitleg 5-2033) (5-2041)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 13-15 5-157 COM p. 13-15 (PDF)
De tuberculose in de gevangenis van Tilburg (5-2035)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De uitbraak van tuberculose in de gevangenis van Tilburg (Belgische gevangenen - Screening) (5-231)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 13-14 5-28 p. 13-14 (PDF)
De uitspraken van de minister betreffende de Raad van State (Grote bouwwerken : algemeen versus individueel belang) (5-142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 17-19 5-22 p. 17-19 (PDF)
De uitwisseling van DNA en vingerafdrukken van zware criminelen tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten (Ratificatie van het akkoord door het parlement - Mensenrechten) (5-391)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-45
p. 18-22 5-45 p. 18-22 (PDF)
De verhoging van de griffiekosten (Hervorming van de rechtsbijstand) (5-1224)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-131
p. 32-33 5-131 p. 32-33 (PDF)
De verschillen in uitbetalingstermijn van deskundigen in strafzaken tussen de arrondissementen (5-4123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 22-23 5-259 COM p. 22-23 (PDF)
De vluchtelingen in de haven van Oostende en de treinvertragingen tussen de stations van Brugge en Oostende (5-464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 4-5 5-40 COM p. 4-5 (PDF)
De vrijheid van meningsuiting (Censuur in BelgiŽ - Europees Hof voor de rechten van de mens - Onvoldoende duidelijke wetgeving) (5-1600)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 8 5-111 COM p. 8 (PDF)
De website van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-1352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 38 5-101 COM p. 38 (PDF)
De werking van de civiele bescherming (5-1314)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 7-8 5-108 COM p. 7-8 (PDF)
Deskundigen in strafzaken - Bezoldiging - Overzicht (5-10151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10151
Diefstallen - Ramkraken - Verdenkingen - Veroordelingen (5-7748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7748
Dienst luchtsteun van de politie - Werking - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10562
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking (5-5773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5773
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking 2012 (5-7862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7862
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking (5-8854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8854
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Aangesloten personen - Budgetten (5-10804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10804
Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu (DJMM) - Werking (5-5945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5945
Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10579
Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Werking (5-7854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7854
Dierenmishandeling - Klachten - Overzicht (5-9520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9520
Dierenmishandeling - Meldingen - Vaststellingen - Overzicht (5-9512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9512
Dierenmishandeling - Veroordelingen - Overzicht (5-9519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9519
Directie van bestrijding van de criminaliteit tegen personen - drugs (DGJ/DJP/Drugs) - Lab Intervention Team (LIT) - Werking (5-5946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5946
Directie van criminaliteit tegen goederen - Leefmilieucriminaliteit (DGJ/DJB/Leefmilieu) - Werking (5-5950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5950
Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit (DGJ/DJB/Autocrim) - Werking (5-5952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5952
Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Illegale handel van voertuigen - Diefstal van inschrijvingsbewijzen - Werking 2012 (5-7912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7912
Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Tussenkomsten - Cijfergegevens - Kosten - Personeel (5-10561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10561
Directie van criminaliteit tegen goederen-wapenwetgeving (DGJ/DJB/Wapens) - Werking (5-5992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5992
Directie van de Speciale Eenheden - Gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten - Overzicht - Werking 2012 (5-7901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7901
Directie van de Speciale Eenheden - Werking - Budget - Cijfergegevens (5-10564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10564
Directie van de algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking (5-5954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5954
Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen - Terrorisme (DGJ/DJP/terro) - Werking (5-5948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5948
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie (DGJ/CDGEFID) - Werking (5-5953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5953
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Personeel - Budget - Kosten - Cijfergegevens (5-10576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10576
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Federale Computer Crime Unit (DGJ/DJF/FCCU) - Werking (5-5947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5947
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Vervalsingen (DGJ/DJF/CDBV/Vervalsingen) - Werking (5-5949)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5949
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Werking (5-7867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7867
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit van de federale politie - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens (5-10577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10577
Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (DGJ/DJC) - Werking (5-5951)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5951
Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10578
Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Werking (5-7855)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7855
Disaster Victim Identification Team (DVI) - Slachtofferidentificatie - Tussenkomsten - Technieken - Kosten (5-7838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7838
Disaster Victim Identification Team - Tussenkomsten - Gespecialiseerde technieken - Kosten - Cijfergegevens (5-10581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10581
Disaster victim identification team - Slachtofferidentificatie (5-5475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5475
Domiciliefraude - Controles - Resultaten (5-8852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8852
Drugs - Autobestuurders - Speekseltesten - Gerechtskosten - Cijfers - Evolutie (5-6079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6079
Drugsvangsten - Cijfergegevens - Nationaliteit (5-7979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7979
Drukpers - Aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod - Rechterlijke uitspraken (5-2188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2188
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Inge Faes, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een numerus clausus voor het pro-Deosysteem (Abonnementenadvocaten) (5-828)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-90
p. 12-13 5-90 p. 12-13 (PDF)
Eerherstel - Aanvragen - Resultaten (5-7811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7811
Eerherstel - Beschikbare gegevens (5-5346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5346
Erkenning tot ramp - Vergoedingen - Arrondissement Mechelen - Uitbetalingen (5-3481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3481
Erkenning tot ramp - Vergoedingen - Arrondissement Mechelen - Uitbetalingen (5-4134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4134
Ernstige geweldmisdrijven - Overzicht (5-9515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9515
Eurojust - Steunverzoeken van BelgiŽ - Werking - Overzicht (5-10507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10507
Eurojust - Verzoeken om bijstand aan BelgiŽ - Werking - Overzicht (5-10506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10506
Europese aanhoudingsbevelen - Overzicht - Eurojust (5-10505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10505
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Werking (5-5683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5683
Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Werking (5-7868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7868
Federaal Wetenschapsbeleid - Projectendatabank FEDRA - Onderzoeksprojecten (5-9849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9849
Federaal aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Resultaten - Geografische spreiding (5-10504)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10504
Federaal wetenschapsbeleid - Beurzen - Terugkeermandaten - Overzicht (5-9850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9850
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fiscale ambtenaren - Procureur des Konings - Arbeidsauditeur - Terbeschikkingstelling (5-5774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5774
Federale Overheidsdienst Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie (5-5490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5490
Federale Overheidsdienst Justitie - Informatieambtenaar - Informatievragen 2012 (5-7903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7903
Federale Politie - Dienst Hondensteun (DACH) - Hondenteams - Werking (5-5608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5608
Federale Politie - Dienst Luchtsteun (DAFA) - Werking (5-5611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5611
Federale Politie - Interventies - Inzet - Illegalen - Spoorlijn Brugge Oostende - Vertragingen - Cijfers (5-5609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5609
Federale Politie - Politie te paard (DAO) - Werking (5-5610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5610
Federale Politie - Polygraaf - Leugendetector - Opleiding - Technieken (5-5365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5365
Federale Politie - Tuchtonderzoeken - Schorsingen - Cijfers (5-5563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5563
Federale Wetenschappelijke Instellingen - PublieksObservatorium - Jaarlijkse kost - Inkomsten (5-9852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9852
Federale gerechtelijke politie - Forensisch onderzoek - Diensten - Activiteiten - Cijfers (5-3342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3342
Federale gerechtelijke politie - Forensisch onderzoek - Diensten - Activiteiten - Cijfers (5-4132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4132
Federale gerechtelijke politie Brussel-Asse - opsporingsafdeling Airport (FGP Airport) - Werking (5-5956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5956
Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast - Cijfers - Homologatiebeschikkingen - Eindbeschikkingen (5-1029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1029
Fonds tot hulp aan de slachtoffer van gewelddaden en aan de occasionele redders - Vergoedingen - Cijfers (5-5341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5341
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aantal aanvragen - Aantal toekenningen (5-1626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1626
Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aanvragen 2012 - Buitenlanders (5-7902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7902
Forensisch onderzoek - Politie - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie (5-3341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3341
Forensisch onderzoek - Politie - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie (5-4131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4131
Forensische polygrafie - Begeleidingsgroep - Conclusies - Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (5-5477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5477
Forensische polygrafie - Polygraaf - Gebruik in strafzaken - Resultaten (5-7837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7837
Frontex - CRATE - Belgische deelname aan de operaties - Aantal beschikbaar gestelde manschappen (5-2190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2190
Fysiek intrafamiliaal geweld - Cijfergegevens (5-8278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8278
Gemeenten - Biometrische paspoorten - Afgifte - Biometrische packs - Kostprijs - Aantallen per gemeente - Problemen (5-10802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10802
Genade - Genaderecht - Koning - Stand van zaken (5-7812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7812
Genade - Verzoeken - Toekenningen - Collectieve maatregelen - Regionale verdeling (5-1028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1028
Genaderecht - Genadeverzoeken - Gevolgen - Cijfers - Stand van zaken (5-4586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4586
Gerechtelijk arrondissement Dendermonde - Synthetisch DNA - Proefproject (5-5350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5350
Gerechtelijke onderzoeken - Opstarting - AdiŽring - Aantallen (5-9566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9566
Gerechtsinkomsten bij strafzaken - Inning (5-3290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3290
Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek (5-3542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3542
Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek (5-4152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4152
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-3374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3374
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-3375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3375
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-4149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4149
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-4150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4150
Gerechtskosten in strafzaken (Aanzienlijke stijging - Rol van wetenschappelijke raadgevers) (5-1729)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 17-19 5-111 COM p. 17-19 (PDF)
Geschillencommissie Reizen vzw - Reisgeschillen - Werking - Subsidies (5-10502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10502
Geschillencommissie Reizen vzw - Werking - Steun van de Federale Overheidsdienst Economie - Financiering (5-10510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10510
Getuigen - Aantallen - Minderjarigen - Vergoeding - Verdeling over de gerechtelijke arrondissementen (5-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1031
Getuigen - Aantallen - Typologie - Vergoedingen (5-9568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9568
Getuigen - Dagvaardingen - Minderjarigen - Vergoedingen - Stand van zaken 2012 (5-7908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7908
Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief (5-10132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10132
Gevangenispopulatie - Beklaagden - Onschuldigen - Onwerkzame en onrechtmatige voorlopige hechtenis - Schadevergoedingen - Terugbetaling van verdedigingskosten (5-8388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8388
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties (5-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1704
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties (5-4083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4083
Gevangenissen - Agressie - Cijfers - Gevolgen (5-5824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5824
Gevangenissen - Agressie -- Registratie - Beleid (5-2169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2169
Gevangenissen - Metaaldetectiepoortjes - Aantallen - Kostprijs (5-8210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8210
Gevangenissen - gsm-verkeer - Sweepings - Cijfergegevens (5-8209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8209
Geweld en agressie tegen politieambtenaren - Cijfermateriaal (5-7742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7742
Geweld tegen beroepen van algemeen belang - Overzicht (5-9432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9432
Geweld tegen politieambtenaren - Verbale en fysieke agressie - Arbeidsongeschiktheid - Cijfergegevens (5-7546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7546
Het onderzoek van synthetisch DNA door het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (Resultaat van de testen) (5-1811)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 14-15 5-129 COM p. 14-15 (PDF)
Het ASTRID-netwerk (Verbetering van het communicatienetwerk) (5-1254)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 6-7 5-108 COM p. 6-7 (PDF)
Het Brussels parket (Logistiek probleem) (5-1807)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 13-14 5-129 COM p. 13-14 (PDF)
Het Directiecomitť van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-8860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8860
Het Europees rijbewijs (Resultaten van het proefproject) (5-3088)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 18-19 5-208 COM p. 18-19 (PDF)
Het Federale Aanspreekpunt Kinderontvoeringen (Cijfers) (5-1312)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 31-33 5-101 COM p. 31-33 (PDF)
Het aantal ingetrokken administratieve beslissingen (5-7436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7436
Het aantal ongevallen met niet-verzekerde wagens (Controle door de politie) (5-378)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-44
p. 17-18 5-44 p. 17-18 (PDF)
Het aantal verkrachtingen (Strijd tegen verkrachtingen) (5-1194)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-128
p. 27-29 5-128 p. 27-29 (PDF)
Het aantal verkrachtingen dat tot een veroordeling leidt (UN Women-rapport) (5-268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 28-30 5-30 p. 28-30 (PDF)
Het actieplan inzake illegale cannabisproductie (5-3203)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 8 5-216 COM p. 8 (PDF)
Het alcoholslot (Kostprijs van het toestel - Psychische ongeschiktheid om te rijden) (5-584)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 23-24 5-62 p. 23-24 (PDF)
Het centraal bestand van berichten (Elektronisch platform voor berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - Vergoeding voor het raadplegen) (5-534)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 11-12 5-57 COM p. 11-12 (PDF)
Het centraal bestand van berichten (van beslag - Vergoeding voor het raadplegen) (5-2038)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 15-16 5-157 COM p. 15-16 (PDF)
Het drugsgebruik in de gevangenis (5-319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 15-17 5-37 p. 15-17 (PDF)
Het elektronisch toezicht (in het kader van de voorlopige hechtenis - FinanciŽle impact) (5-2602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 5-6 5-212 COM p. 5-6 (PDF)
Het foutief betalen van verkeersboetes (Technische problemen om betalingen en boetes te matchen - Inzetten van een incassobureau - Zie ook vraag om uitleg 5-535) (5-1928)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 10-12 5-157 COM p. 10-12 (PDF)
Het foutief betalen van verkeersboetes (Technische problemen om betalingen en boetes te matchen - Zie ook vraag om uitleg 5-1928) (5-535)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 12-14 5-57 COM p. 12-14 (PDF)
Het gebruik van de polygraaf in strafzaken (Leugendetector - Evaluatie - Toepassing) (5-1881)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 24-25 5-129 COM p. 24-25 (PDF)
Het gerechtsgebouw in Mechelen (Renovatie en nieuwbouw) (5-1351)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 36-38 5-101 COM p. 36-38 (PDF)
Het gerechtsgebouw van Mechelen (Renovatie- en bouwproject - Kosten - Timing) (5-3464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-234 COM
p. 7-8 5-234 COM p. 7-8 (PDF)
Het geweld tegen de politie (Globaal plan - Zie ook vraag om uitleg 5-4118) (5-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-121
p. 26-27 5-121 p. 26-27 (PDF)
Het geweld tegen politieambtenaren (Gerechtelijke vervolgingen en veroordelingen : cijfergegevens - Zie ook schriftelijke vragen 5-7744, 5-7742, 5-7610 en mondelinge vraag 5-1139) (5-4304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 15 5-268 COM p. 15 (PDF)
Het huisarrest voor straffen onder acht maanden (Thuisdetentie in plaats van elektronische enkelband of opsluiting) (5-246)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 14-17 5-29 p. 14-17 (PDF)
Het identiteitsmisbruik (Sociale fraude) (5-2797)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 27-28 5-200 COM p. 27-28 (PDF)
Het intrekken van rijbewijzen (in 2012 : cijfergegevens) (5-4308)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 16 5-268 COM p. 16 (PDF)
Het jaarverslag 2010 van de Federale Overheidsdienst Justitie (Ontbreken van de cijfers van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie) (5-1599)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 6-7 5-111 COM p. 6-7 (PDF)
Het niet vrijgeven van rekeninginformatie door de Attijariwafa bank bij strafzaken (Medewerking met het gerecht) (5-1233)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 17-19 5-101 COM p. 17-19 (PDF)
Het nieuwe politiegebouw in Gent (5-7394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7394
Het plan om te snoeien in de managementfuncties binnen de federale politie (zodat er aanvullende capaciteit vrijkomt voor de operationele eenheden) (5-3204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 8-9 5-216 COM p. 8-9 (PDF)
Het proefproject van gebruik van synthetische DNA van de politiezone Dendermonde (5-3201)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 5-6 5-216 COM p. 5-6 (PDF)
Het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving (Strijd tegen drugs) (5-3205)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 10 5-216 COM p. 10 (PDF)
Het slechte beheer van inbeslaggenomen geld binnen de Federale Overheidsdienst Justitie (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) (5-1722)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 13-14 5-111 COM p. 13-14 (PDF)
Het uitbetalen van de pro-Deovergoedingen (5-9492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9492
Het verband tussen de incretine mimetica en een verhoogd risico op alvleesklierkanker (Risico's van alternatieve geneesmiddelen voor diabetici) (5-1051)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-107
p. 22-23 5-107 p. 22-23 (PDF)
Hof van Justitie van de Europese Unie - Gerecht - Gerecht voor ambtenarenzaken - Rechtszaken tegen BelgiŽ - Overzicht (5-10634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10634
Hooliganisme - Politie - Kosten - Manschappen - Stadionverboden (5-5823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5823
Huiszoekingen - Cijfergegevens (5-9591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9591
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden - Verzekerden - Terugbetalingen - Uitkeringen - Begrafeniskosten (5-10803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10803
Hulpdiensten - Gebruik sociale media - Richtlijnen (5-3007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3007
Huwelijksbemiddeling - Bedrog - Klachten - Onderzoeken - Gevolgen (5-10780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10780
Identiteitsdiefstal - Checkdoc - Gebruik - Gevolgen (5-7836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7836
Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Aantallen - Impact - Evolutie (5-6025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6025
Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Omvang - Klachten - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Veroordeling - Internet - Beleid (5-5684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5684
Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Strafdossiers - Veroordelingen - Pensioenen - Beleid (5-5818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5818
Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Valse paspoorten - Luchthavens - Spoorwegen - Zeehavens - Richtlijnen (5-5820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5820
Identiteitsfraude - Cijfermateriaal (5-7809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7809
Identiteitsfraude - Identiteitsdiefstal - Checkdoc- systeem - Raadplegingen - Bekendmaking - Beleidsbeslissingen (5-5682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5682
Illegaal vuurwerk - Controles - Resultaten - Overzicht (5-10805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10805
Illegale cannabisproductie - Bestrijding - Vaststellingen - Aanhoudingen - Stand van zaken - Nationaal Veiligheidsplan (5-5893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5893
Illegale cannabisproductie - Stand van zaken 2012 (5-7911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7911
Inbeslagnames - Opbrengst uit de verkoop (5-2975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2975
Inbraken - Diefstallen - Preventie - Synthetisch DNA - Markering van bezittingen - Beleid (5-5356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5356
Inbraken - Ramkraken - Stand van zaken (5-7747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7747
Inbraken - Verdenkingen - Veroordelingen (5-7746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7746
Inbraken - Woningen - Wagens - Aanhoudingen - Gestolen goederen (5-7745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7745
Incassobureaus - Aanvragen tot inschrijving - Weigeringen - Klachten (5-10781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10781
Inkijkoperaties - Aantallen (Bijzondere opsoringsmethoden) (5-9590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9590
Inning van gerechtsinkomsten - Stand van zaken 2012 (5-7909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7909
Inobservatiestellingen - Aantallen - Verlengingen - Interneringen (5-9570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9570
Internationale rechtscolleges - Aantal zaken tegen BelgiŽ (5-9891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9891
Interpol - Databanken - Toegang van de geÔntegreerde politie (5-9502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9502
Interpol - Operatie Pangea VI - Resultaten - Deelname van Belgische politieagenten (5-9501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9501
Interpol - Pangea VI - Resultaten - Douaneagenten (5-9500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9500
Intrekken van rijbewijzen - Cijfermateriaal (5-7814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7814
Inverdenkingstelling van een verdachte - Cijfergegevens (5-9594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9594
Inwinnen van gegevens van bankrekeningen en banktransacties - Overzicht (5-9593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9593
Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers (5-3565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3565
Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers (5-4156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4156
Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers (5-5889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5889
Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie (5-1038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1038
Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring (5-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1030
Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring (5-4078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4078
Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Departement Conservatie-Restauratie - Budget - Personeel - Aanvragen (5-9854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9854
Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Personeelskosten - Investeringen - Werkingskosten (5-9856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9856
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Doctoraatsproefschriften - Stages - Overzicht (5-9851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9851
Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van BelgiŽ - Werkings- en personeelskosten (5-5380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5380
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeelskosten - Werkingskosten - Investeringen (5-9853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9853
Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiŽ - Vriendenvereniging - Overzicht (5-9855)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9855
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie FinanciŽn van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-18
p. 11 5-18 p. 11 (PDF)
  5-18
p. 14 5-18 p. 14 (PDF)
  5-18
p. 15 5-18 p. 15 (PDF)
  5-18
p. 19 5-18 p. 19 (PDF)
  5-18
p. 21 5-18 p. 21 (PDF)
Kunstdiefstallen - Aantallen - Aangiftes - Aanhoudingen (5-8850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8850
Kunstenaars - Sociaal statuut - Stand van zaken (5-8386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8386
Kunstenaars - Sociaal statuut - Stand van zaken (5-8387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8387
Kustwachtcentrale - Maritiem Reddings- en CoŲrdinatie Centrum - Meldingen - Reddingsacties (5-9513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9513
Lab Intervention Team - Werking 2012 (5-7873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7873
Lab intervention team - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens (5-10568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10568
Legaat - Machtiging - Federale Overheidsdienst Justitie - Private en publieke rechtspersonen (5-5085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5085
Legaten - Machtiging - Private en publieke rechtspersonen - Stand van zaken (5-7898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7898
Legaten - Rechtspersonen - Machtigingen door de minister van Justitie (5-1032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1032
Luchthaven van Zaventem - Liquide middelen - Aangiftes - Onderscheppingen (5-8846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8846
Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement (5-2266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2266
Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement (5-4086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4086
Maritiem informatiekruispunt - Opsporingsonderzoek - Werking 2012 (5-7885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7885
Maritiem informatiekruispunt - Werking (5-5578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5578
Mechelen - Gerechtsgebouw - Regie der Gebouwen - Kosten - Timing (5-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3869
Mechelen - Gerechtsgebouw - Regie der Gebouwen - Kosten - Timing (5-4157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4157
Mechelen - Gevangenis - Overbevolking (5-3499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3499
Mechelen - Gevangenis - Overbevolking (5-4151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4151
Medische dienst van de geÔntegreerde politie - Politionele interventies - Werking (5-5492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5492
Missing Persons Noordzee - Internationaal samenwerkingsverband - Werking 2012 (5-7886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7886
Naam of voornaam - Naamsverandering - Cijfers - Redenen (5-5342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5342
Naamsveranderingen - Aanvragen - Redenen - Dubbele naam (5-7808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7808
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ontvangsten (5-3232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3232
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem (5-3356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3356
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem (5-4091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4091
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer (5-3235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3235
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer (5-4090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4090
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer - Cijfers (5-5378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5378
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen (5-3357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3357
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen (5-4092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4092
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers (5-3359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3359
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers (5-4093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4093
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ontvangsten (5-5488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5488
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Storting aan de schatkist (5-3234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3234
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Storting aan de schatkist (5-4089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4089
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Jaarbegroting - Investeringsprogramma - Activiteitenverslag - Giften - Goedkeuringen van voorstellen (5-7904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7904
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeelskosten - Werkingskosten - Subsidies - Sponsors (5-10711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10711
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Traject Oostende-Brugge - Oostende - Vertragingen - Stopzetting van het treinverkeer voor het oppakken van illegalen (5-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1269
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Traject Oostende-Brugge - Oostende - Vertragingen voor het oppakken van vluchtelingen (5-1268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1268
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beslag van boetes - Beslagrechter (5-9514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9514
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zwartrijders - Beboeting - Overzicht (5-9518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9518
Nationale Opsporingsdirectie Douane en Accijnzen (NOD-DA) - Werking (5-5886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5886
Nationale Opsporingsdirectie Douane en Accijnzen - Werking (5-5686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5686
Necrosearch - Gerechtelijk onderzoek - Stand van zaken (5-5484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5484
Nepagenten - Stand van zaken (5-8843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8843
Netwerkzoeking - Cijfergegevens (5-9589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9589
Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Stand van zaken 2012 (5-7856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7856
Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings (5-3868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3868
Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings (5-4155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4155
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Cijfers - Evolutie (5-5821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5821
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden (5-1035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1035
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden (5-1036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1036
Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers (5-3637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3637
Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers (5-4153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4153
Nietigheid - Zuiveringen - Aantallen (5-9595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9595
Officiersopleiding - Kostprijs - Koninklijke Militaire School of officiers bijzondere werving (5-1627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1627
Onderzoek aan het lichaam - Aantallen - Kosten (5-9569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9569
Ontvoeringen - Minderjarigen - Volwassenen - Overzicht (5-8847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8847
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes
5-2397/2
p. 1-3 5-2397/2 p. 1-3 (PDF)
Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering (5-7874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7874
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Schuldbemiddelaars (5-3497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3497
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Schuldbemiddelaars (5-4135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4135
Opleiding Preventie- en veiligheidberoepen - Kandidaten brandweer en politie - Onderverdeling per taal - Slaagpercentages (5-2168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2168
Opsporingsonderzoek - Directie van de speciale eenheden (CGSU) - Werking - Ondersteuningsopdrachten (5-5473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5473
Ouderenmishandeling - Overzicht (5-9350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9350
Ouderenmishandeling - Rechtszaken - Veroordelingen (5-9351)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9351
Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag (5-3360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3360
Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag (5-4148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4148
Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden (5-2189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2189
Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden (5-4084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4084
Penitentiaire instellingen - Tuchtsancties - Overzicht (5-8211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8211
Permanent verblijf in het buitenland - Cijfergegevens per jaar en per provincie (5-9892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9892
Pesten op het werk - Overzicht - Meldingen aan het parket (5-8853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8853
Politie - Aanwervingen - Agent - Inspecteur - Commissaris - Cijfergegevens (5-7980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7980
Politie - Agenten - Inspecteurs - Opleiding - Politieschool - Cijfers - Hervorming (5-3923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3923
Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten (5-2264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2264
Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten (5-4128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4128
Politie - Calog-personeel - Cijfermateriaal (5-8431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8431
Politie - Databanken - Vingerafdrukken - Vingersporen - Aantallen - Wisselwerking (5-10567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10567
Politie - Dienst luchtsteun van de politie (DAFA) - Werking 2012 (5-7899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7899
Politie - Directie van de algemene reserve - Gespecialiseerde interventie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10582
Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Dienst Hondensteun - Tussenkomsten - Budget (5-10560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10560
Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Werking 2012 (5-7897)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7897
Politie - Interventieteams - Samenwerking tussen federale en lokale politie (5-1267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1267
Politie - Inzet bij zomerfestivals - Kostprijs (5-2990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2990
Politie - Opleiding tot agent en inspecteur - Aantallen per school - Leeftijd - Opleidingsniveau (5-9889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9889
Politie - Schorsingen - Tuchtonderzoeken (5-2992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2992
Politie - Sociale media - Communicatie met de burger - Richtlijnen (5-2991)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2991
Politie - Stakingen - Stakingsaanzeggingen - Overzicht (5-8849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8849
Politie - Tuchtonderzoeken - Schorsingen - Overzicht (5-8851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8851
Politie - Ziektedagen - Aantallen (5-8430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8430
Politie te paard - Opsporingsonderzoek - Werking 2012 (5-7887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7887
Politie te paard - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10569
Politieagenten - Overlijdens tijdens het uitoefenen van de functie (5-8848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8848
Politieagenten - Verbalisaties voor verkeersovertredingen - Aantallen (5-8022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8022
Politieagenten - Veroordelingen voor verkeersovertredingen - Aantallen (5-8023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8023
Politiediensten - Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Stand van zaken (5-7841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7841
Politiediensten - Kunstwerken - Antiquiteiten - Juwelen - Registratieformulier - Databank - Diefstal (5-3755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3755
Politiediensten - Kunstwerken - Antiquiteiten - Juwelen - Registratieformulier - Databank - Diefstal (5-4138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4138
Politiezone Antwerpen - Politieschool - Aspirant-agenten met kwetsuren door het afleggen van een test - Onderzoek en resultaten (5-1705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1705
Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Jaarverslagen (5-3500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3500
Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Jaarverslagen (5-4137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4137
Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Organogram - Algemene directie - Territoriale structuur - Operationele steunstructuur (5-3498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3498
Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Organogram - Algemene directie - Territoriale structuur - Operationele steunstructuur (5-4136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4136
Politiezone Dendermonde - Diefstalbestrijding - Synthetisch DNA - Proefproject - Resultaten - Evaluatie (5-5357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5357
Politiezone Mechelen - Diefstalbestrijding - Synthetisch DNA - Proefproject - Stand van zaken (5-5358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5358
Polygraaf - Gebruik - Strafzaken - Cijfers (5-5478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5478
Polygraaf - Gebruik in strafzaken in 2012 - Resultaten (5-7741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7741
Poolsecretariaat - Bijdragen van de federale overheid - Kosten (5-10902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10902
Privťbewaking - Cijfergegevens - Vergunningen interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen (5-9890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9890
Privťdetectives - Aantal vergunningen - Intrekkingen - Verlengingen - Nationaliteit - Verdeling over de arrondissementen (5-2267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2267
Privťdetectives - Vergunningen - Stand van zaken (5-5892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5892
Privťdetectives - Vergunningen - Stand van zaken (5-8308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8308
Privťdetectives - Vergunningen 2012 (5-7905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7905
Pro-Deovergoedingen - Advocaten - Punten - Budget Justitie - Kruiscontroles (5-5566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5566
Raad van State - Administratieve rechtbanken - Gevangenissen (5-5345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5345
Recht op verbetering van bevolkingsregister - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Vonnissen (5-5347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5347
Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens (5-2262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2262
Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens (5-4085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4085
Rechterlijke dwalingen - Aantallen - Overzicht (5-8389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8389
Rechtsbijstand - Pro Deo zaken - Vergoedingen - Aantal toegekende punten voor de prestaties - Effect van de kruiscontroles (5-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1034
Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten (5-3371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3371
Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten (5-4145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4145
Rijbewijs behalen - Mogelijke trajecten - Resultaten (5-2989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2989
Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie (5-2935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2935
Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie (5-2937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-2937
Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie (5-4144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4144
Rijbewijzen - Intrekken - Cijfers (5-5489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5489
Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden (5-2479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2479
Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden (5-4087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4087
Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten 2012 (5-7900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7900
Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Werking (5-5575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5575
Scheepvaartpolitie (SPN) - Werking (5-5571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5571
Scheepvaartpolitie - Grenscontroles - Vervalste documenten - Werking (5-5570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5570
Scheepvaartpolitie - Nachtelijke observatieopdrachten - Werking (5-5577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5577
Scheepvaartpolitie - Opdrachten op het water - Werking (5-5576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5576
Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Tussenkomsten - Kosten - Cijfergegevens (5-10572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10572
Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Werking 2012 (5-7870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7870
Scheepvaartpolitie - Opsporing van verborgen personen en voorwerpen - Werking (5-5574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5574
Scheepvaartpolitie - Opsporingsonderzoek - Werking 2012 (5-7883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7883
Scheepvaartpolitie - Strijd tegen drugs - Inzet in 2012 (5-7895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7895
Scheepvaartpolitie - Strijd tegen drugs - Tussenkomsten - Cijfergegevens (5-10570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10570
Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten - Cijfergegevens (5-10563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10563
Scheepvaartpolitie - Vaartuigen Informatiepunt Pleziervaart (VIPP) - Diefstal - Werking 2012 (5-7884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7884
Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Diefstal - Tussenkomsten - Cijfergegevens (5-10575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10575
Scheepvaartpolitie - Werking - Tussenkomsten - Budget (5-10571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10571
Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Onderzoek van de scheepsromp (5-5573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5573
Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Tussenkomsten - Kosten (5-10573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10573
Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Werking 2012 (5-7871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7871
Scheepvaartpolitie - Zoekingen naar drugs - Werking (5-5572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5572
Scheiding van tafel en bed - Echtscheiding - Aantallen (5-1774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1774
Slachtoffers - Slachtofferbejegening - Nazorg - Internationale kinderontvoering - Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Mensenhandel - Verzoeken - Cijfers (5-5942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5942
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Cijfergegevens (5-7981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7981
Snelheidslimiet - V85-regel - Toepassing (5-9517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9517
Sociaal Strafwetboek - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Artsen - Bestraffing - Stand van zaken - Gevolgen (5-3867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3867
Sociaal Strafwetboek - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Artsen - Bestraffing - Stand van zaken - Gevolgen (5-4147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4147
Sociale Zekerheid - Administratieve beslissingen- Intrekking (5-5731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5731
Sociale Zekerheid - Afstand van terugvordering - Onverschuldigde betalingen (5-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5734
Sociale Zekerheid - Beslissingen - Juridische of materiŽle vergissing (5-5736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5736
Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing (5-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5733
Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing (5-5757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5757
Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing (5-5763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5763
Sociale Zekerheid - Betaling van interesten (5-5762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5762
Sociale Zekerheid - Betaling van interesten (5-7865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7865
Sociale Zekerheid - Handvest - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing - Stand van zaken 2012 (5-7858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7858
Sociale Zekerheid - Ingetrokken administratieve beslissingen (5-5760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5760
Sociale Zekerheid - Ingetrokken administratieve beslissingen - Aantal (5-5654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5654
Sociale Zekerheid - Inning van de intresten (5-5732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5732
Sociale Zekerheid - Inning van de intresten (5-5755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5755
Sociale Zekerheid - Inning van de intresten (5-5761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5761
Sociale Zekerheid - Inning van de intresten- Fraude (5-5651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5651
Sociale Zekerheid - Inning van interesten (5-5735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5735
Sociale Zekerheid - Inning van interesten (5-5756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5756
Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering (5-5650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5650
Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering (5-5753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5753
Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering (5-5759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5759
Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering (5-7866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7866
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-5730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5730
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-5737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5737
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-5758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5758
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-5764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5764
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-7857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7857
Sociale Zekerheid - Volksgezondheid - Inning intresten - Laattijdige betaling (5-5652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5652
Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie (5-6026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6026
Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie (5-6027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6027
Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Stand van zaken 2012 (5-7859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7859
Sociale zekerheid - Administratieve beslissingen - Intrekking (5-5754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5754
Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten (5-3373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3373
Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten (5-4097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4097
Spoorwegpolitie (SPC) - Werking - Personeel - Budget (5-5569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5569
Spoorwegpolitie - Tussenkomsten - Budget - Cijfergegevens (5-10565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10565
Spoorwegpolitie - Werking 2012 (5-7910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7910
Statuut van de deskundigen in strafzaken (5-2138)      
  Bespreking
5-129
p. 54-55 5-129 p. 54-55 (PDF)
Strafonderzoek - Databeslag - Cijfergegevens (5-9592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9592
Strafrechtelijk onderzoek - Deskundigenonderzoeken - Cijfergegevens (5-9986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9986
Strafrechtelijke zaken - Getuigen - Kwantificatie (5-5379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5379
Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers (5-3362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3362
Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers (5-4095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4095
Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (5-3372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3372
Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (5-4096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4096
Strafzaken - Inning van gerechtsinkomsten - Bedragen (5-5344)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5344
Strijd tegen de georganiseerde misdaad - Nationaal veiligheidsplan - Justitieel luik - Cijfergegevens (5-10503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10503
Technische en wetenschappelijke politie - Laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP) - Werking (5-5943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5943
Technische en wetenschappelijke politie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10574
Technische en wetenschappelijke politie - Werking 2012 (5-7860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7860
Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie (5-1372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1372
Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie (5-4079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4079
Terrorisme - Onderzoeken - Identificaties - Aanhoudingen - Overzicht (5-8844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8844
Tijdelijke tatoeages - Henna - Parafenyleendiamine - Allergische reacties - Controles - Wetgeving (5-2987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2987
Tijdelijke tatoeages - Henna - Parafenyleendiamine - Allergische reacties - Controles - Wetgeving (5-4146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4146
Timesharing - Fraude - Klachten - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Onderzoeken - Gevolgen (5-10779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10779
Veiligheid van het wegennet - Buitenlandse chauffeurs - Vrachtwagenchauffeurs - Betrekking bij ongelukken (5-7840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7840
Veranderen van naam of voornaam - Aantal aanvragen - Redenen (5-1033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1033
Verbod op het dragen van een boerka - Boetes - Cijfergegevens (5-2974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2974
Verdwenen personen - Afwezigheid - Aantallen (5-1773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1773
Verenigde Naties - United Nations Women - Rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice"- Verkrachtingen - Cijfers (5-2810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2810
Verkeersboetes - Inning - Cijfergegevens (5-7989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7989
Verkeersongevallen - Betrokkenheid van buitenlanders (5-2973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2973
Verkeersongevallen - Buitenlandse chauffeurs - Vrachtwagenchauffeurs - Stand van zaken (5-5564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5564
Verkeersongevallen - Strafrechtelijke vervolgingen - Aantallen - Psychologische en medische testen (5-825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-825
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Gerechtelijke hervorming
5-120
p. 38-40 5-120 p. 38-40 (PDF)
   Informatisering van de griffies en parketten
5-120
p. 39 5-120 p. 39 (PDF)
   Strafuitvoering
5-120
p. 40 5-120 p. 40 (PDF)
Verkrachtingen - Gerechtelijke gevolgen - Cijfers (5-5819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5819
Verlies van de Belgische nationaliteit - Cijfergegevens (5-9888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9888
Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking (5-3829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3829
Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking (5-4154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4154
Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking (5-5556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5556
Veroordelingen - Inbraken - Openbare gebouwen - Overheidsinstellingen (5-9433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9433
Veroordelingen - Uitwissing - Eerherstel - Cijfers - Verdeling over de arrondissementen (5-1037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1037
Visum - Biometrische gegevens - Afname bij vreemdelingen - Cijfergegevens (5-2263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2263
Visum, visumverklaring of een machtiging tot verblijf - Afname van biometrische gegevens - Aantallen (5-2784)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2784
Voetbal - Hooliganisme - Inzet van de politie - Evolutie en kosten (5-1270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1270
Voetbal - Inzet van de politie - Seizoen 2011-2012 - Stand van zaken (5-7913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7913
Voetbal - Veiligheid bij wedstrijden - Voetbalwet - Perimeter - Incidenten (5-5894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5894
Voetbal - Voetbalgerelateerde incidenten - Aantallen 2012 (5-7914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7914
Voetbalveiligheid - Administratieve sancties en boetes - Stadion- en perimeterverbod - Aanmeldingsplicht op het politiekantoor - Stand van zaken 2012 (5-7907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7907
Voetbalwedstrijden - Veiligheid - Sancties - Boetes - Stadionverbod (5-5565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5565
Vonnisgerecht - Verwijzingen - Aantallen (5-9596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9596
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (5-538)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe en de dames Inge Faes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-538/1
p. 1-7 5-538/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen (5-2167)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Inge Faes en Lieve Maes en de heer Louis Ide
5-2167/1
p. 1-5 5-2167/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de internationale regeling van draagmoederschap (Commercieel draagmoederschap) (5-1075)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Inge Faes
5-1075/1
p. 1-5 5-1075/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes
5-215/3
p. 1-5 5-215/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het veralgemeend gebruik van een gestandaardiseerde reddingskaart (Pakket bestaande uit een voertuigkaart, een personenpas en een zelfklever als aanduiding voor de hulpdiensten na verkeersongeval) (5-1201)      
  Voorstel van mevrouw Inge Faes
5-1201/1
p. 1-4 5-1201/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole (5-1382)      
  Bespreking
5-39
p. 4-6 5-39 p. 4-6 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes
5-1451/1
p. 1-26 5-1451/1 p. 1-26 (PDF)
Vreemdelingen - Afname van biometrische gegevens - Gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid (5-7839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7839
Vrijheid van meningsuiting - Wettelijke bepalingen - Adviezen van de magistratuur (5-2191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2191
Vuurwapens - Politioneel onderzoek - Inbeslagnames - Overzicht (5-10111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10111
Wegpolitie - Zwaar verkeer - Controles - Inbreuken - Aantallen (5-8845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8845
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Geldboetes - Stadionverbod - Aantal sancties (5-2482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2482
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Vastgelegde perimeters - Incidenten binnen en buiten deze perimeters (5-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1326
Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Advocatenakte - Bijzondere bewijskracht - Uitvoerbare kracht) (5-1936)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Inge Faes
5-98
p. 42-43 5-98 p. 42-43 (PDF)
  5-98
p. 46 5-98 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 2 tot 28 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-1189/2
p. 2-16 5-1189/2 p. 2-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomitťs in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Inge Faes
5-2408/2
p. 1-32 5-2408/2 p. 1-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Inge Faes
   Uitbreiding van de minnelijke schikking : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting door de verdachte van een geldsom aan FOD FinanciŽn
5-869/2
p. 3-4 5-869/2 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 21-24 5-18 p. 21-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2443/3
p. 1-65 5-2443/3 p. 1-65 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Strafuitvoering : voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis : elektronisch dossier voor de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, persoonlijke verschijning van de verdachte - Strafwetboek : verzwarende omstandigheden bij geweld tegen personeelsleden van vervoersmaatschappijen en van strafinrichtingen, inzage in het strafdossier, uitbreiding rechten benadeelde persoon - Wetboek van Strafvordering : bevoegdheden procureur inzake gijzelingen of afpersing - Wijzigingen inzake uitstel en probatie - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie : bekrachtiging koninklijke besluiten - Aanpassing registratiesysteem voor wapens - Verbetering van de Franse tekst van artikel 50 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - Zie ook doc. 5-1863) (5-1864)      
  Amendementen nrs 1 en 3 van mevrouw Inge Faes
5-1864/2
p. 1 5-1864/2 p. 1 (PDF)
  5-1864/2
p. 3 5-1864/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (SubstantiŽle verruiming van de definitie van "slachtoffer" - Verduidelijking van de formulering van de tegenaanwijzingen - Bepalen van een "slachtoffermoment" op de zitting van de strafuitvoeringsrechter en de strafuitvoeringsrechtbank - Vergemakkelijken van de mededeling van de beslissing van de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank aan het slachtoffer - Wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van artikel 76 Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 21 januari 2013 tot wijziging van het Kieswetboek en van de voormelde wet van 17 mei 2006, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid) (5-2328)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 53 5-129 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogens-straffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Zie ook doc. 5-2405) (5-2406)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Verruiming van het beslag per equivalent - Hervorming van de verjaring van de straf van verbeurdverklaring - Afschaffing van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde verbeurdverklaring - Aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren van de FOD FinanciŽn - Optimalisatie van de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland - Zie ook doc. 5-2406) (5-2405)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Algemene bespreking
5-109
p. 15 5-109 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Bepalingen tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene wet inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten : bevoegdheid van het openbaar ministerie tot het verlenen van inzage of afschrift - Juridische aspecten van de fraudebestrijding : schorsing van de verjaring van de strafvordering tijdens de termijn waarbinnen bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd - Wegwerking van het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-1887)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Inge Faes
5-1887/2
p. 1-2 5-1887/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coŲrdinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Amendement nr 13 van mevrouw Inge Faes
5-2277/2
p. 7-9 5-2277/2 p. 7-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendement nr 70 van mevrouw Inge Faes
5-2212/3
p. 22-23 5-2212/3 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 66 tot 69, 71 tot 76, 78, 80 en 81 van mevrouw Inge Faes c.s.
5-2212/3
p. 20-28 5-2212/3 p. 20-28 (PDF)
  Amendementen nrs 77 en 79 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-2212/3
p. 26-27 5-2212/3 p. 26-27 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het "una via"-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Overleg tussen de fiscale administratie en het openbaar ministerie om de aanpak van fiscale fraude te coŲrdineren - Verhoging van de fiscale penale boetes - Opdecimes op fiscale boetes - Wijziging van het WIB 1992, van het BTW-Wetboek, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, van het Wetboek der Successierechten, van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen en van het Strafwetboek) (5-1592)      
  Amendementen nrs 1 tot 47 van de dames Inge Faes en Lieve Maes
5-1592/2
p. 1-28 5-1592/2 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 37-43 5-68 p. 37-43 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Inge Faes
5-68
p. 103 5-68 p. 103 (PDF)
  5-68
p. 165 5-68 p. 165 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van het ontwerp 5-1922) (5-1923)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1923/2
p. 1-3 5-1923/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Teruggave van stukken na inbeslagneming - Overzending van het vonnis aan derden - Informatie-uitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken -Woonverbod - Gelijkheid van de partijen bij de strafrechtspleging - De slachtofferverklaring - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en het KB van 29 januari 2007) (5-1769)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Inge Faes
5-1769/2
p. 1-2 5-1769/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 34-41 5-82 p. 34-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Inge Faes en de heer Rik Torfs
5-82
p. 56-57 5-82 p. 56-57 (PDF)
  5-82
p. 62-63 5-82 p. 62-63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Amendementen nrs 30 tot 56 van de dames Inge Faes en Helga Stevens
5-1095/2
p. 17-25 5-1095/2 p. 17-25 (PDF)
  Amendement nr 60 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-1095/7
p. 1-2 5-1095/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-34
p. 35-36 5-34 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieŽn van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw Inge Faes
5-1952/2
p. 1-23 5-1952/2 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (De sanctie van nietigheid in de strafprocedure kan slechts worden toegepast voor zover er sprake is van concrete belangenschade en indien de wet de nietigheid uitdrukkelijk heeft bevolen) (5-1924)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Inge Faes
5-1924/2
p. 2-3 5-1924/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van mevrouw Inge Faes
5-1924/7
p. 1-2 5-1924/7 p. 1-2 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Inge Faes
5-97
p. 34-35 5-97 p. 34-35 (PDF)
  5-97
p. 36-37 5-97 p. 36-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-111
p. 43-44 5-111 p. 43-44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek (Harmonisering van de boetes in de RIZIV-wetgeving en in het Sociaal Strafwetboek) (5-1187)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Inge Faes c.s.
5-1187/2
p. 2 5-1187/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-36
p. 35 5-36 p. 35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt (Voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Zie ook doc. 5-1864) (5-1863)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Woonverbod - Slachtofferverklaring - Verbetering van de informatieuitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken - Zie ook doc. 5-1769) (5-1770)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Inge Faes
5-1770/2
p. 2-3 5-1770/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 34-41 5-82 p. 34-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Inge Faes
5-82
p. 57 5-82 p. 57 (PDF)
  5-82
p. 63 5-82 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Hervorming van het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen met het oog op een doeltreffender kredietstelsel - Mogelijkheid om een pand te vestigen zonder buitenbezitstelling, waaraan de publiciteit wordt verzekerd door inschrijving in een "pandregister" - Vereenvoudigde uitwinningsprocedure - Uitdrukkelijke regeling van het pandrecht - Nieuwe bepalingen inzake het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud - Uitdrukkelijke regeling van aangelegenheden die thans door de rechtspraak worden beslecht - Wijziging van de hypotheekwet, het Wetboek van Koophandel, de faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur - Opheffing van de wet van 15 april 1884 betreffende de landbouwleningen en van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel - Zie ook doc. 5-1923) (5-1922)      
  Amendementen nrs 1 tot 22 van mevrouw Inge Faes
5-1922/2
p. 1-10 5-1922/2 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1922/4
p. 1-27 5-1922/4 p. 1-27 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Inge Faes
5-98
p. 43 5-98 p. 43 (PDF)
  5-98
p. 46 5-98 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieŽn van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Amendementen nrs 4 tot 19 van mevrouw Inge Faes
5-1953/2
p. 4-17 5-1953/2 p. 4-17 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling (Uniforme praktijk op de griffies) (5-1170)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes
5-1170/3
p. 1-3 5-1170/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-36
p. 34 5-36 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft (Afzonderlijke rekening voor gelden en effecten van cliŽnten of derden) (5-2288)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Inge Faes
5-129
p. 65 5-129 p. 65 (PDF)
  5-129
p. 72 5-129 p. 72 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - ContinuÔteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Inge Faes
5-2315/2
p. 1-4 5-2315/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2315/3
p. 1-37 5-2315/3 p. 1-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Inge Faes en de heer Philippe Mahoux
5-134
p. 36-37 5-134 p. 36-37 (PDF)
  5-134
p. 52-53 5-134 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Amendement nr 8 van mevrouw Inge Faes
5-54/5
p. 6-7 5-54/5 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de beŽdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken (Oprichting van een Nationaal register van beŽdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken - Voorwaarden - Gebruik der talen in gerechtszaken) (5-1247)      
  Voorstel van de heren Frank Boogaerts en Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-1247/1
p. 1-21 5-1247/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Vorderingsrecht) (5-604)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Sabine de Bethune en Inge Faes
5-604/1
p. 1-12 5-604/1 p. 1-12 (PDF)
  Intrekking
5-27
p. 64 5-27 p. 64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-979)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-979/1
p. 1-4 5-979/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, GŁler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs
5-1146/1
p. 1-2 5-1146/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Inge Faes c.s.
5-1146/2
p. 1 5-1146/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Arrest nr 105/2007 van het Grondwettelijk hof) (5-1848)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-1848/1
p. 1-22 5-1848/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpťrťe
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring (5-1942)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Lieve Maes, Inge Faes en Helga Stevens en de heren Louis Ide, Huub Broers, Patrick De Groote en Frank Boogaerts
5-1942/1
p. 1-4 5-1942/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft (5-1935)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen, Inge Faes en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Frank Boogaerts en Patrick De Groote
5-1935/1
p. 1-2 5-1935/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Samenbrengen en opfrissen van de bepalingen van het Wetboek van strafvordering over de strafprocedure voor het Hof van Cassatie - Oplossingen om de toestroom van cassatieberoepen in strafzaken in te dijken - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geÔnterneerde personen - Zie ook doc. 4-1488) (5-1832)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Inge Faes
5-1832/3
p. 30-31 5-1832/3 p. 30-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het scheppen van een wettelijk kader voor de toepassing van de polygraaf ("Leugendetector") (5-2752)      
  Voorstel van mevrouw Inge Faes
5-2752/1
p. 1-13 5-2752/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 46-50 5-74 p. 46-50 (PDF)
  5-90
p. 15-17 5-90 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de termijn om een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen (Mogelijkheid voor kinderen geboren binnen het huwelijk om tot hun 48ste levensjaar een vordering tot betwisting in te stellen) (5-2249)      
  Voorstel van mevrouw Inge Faes
5-2249/1
p. 1-3 5-2249/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind (Wegwerken van de ongelijkheid tussen kinderen jonger dan ťťn jaar en kinderen ouder dan ťťn jaar door in alle gevallen de rechtbank de mogelijkheid te geven de erkenning door de biologische vader te weigeren indien deze strijdig is met de belangen van het kind) (5-1014)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Peter Van Rompuy, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
5-1014/1
p. 1-5 5-1014/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Voorstel van mevrouw Inge Faes
5-628/1
p. 1-8 5-628/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van boek II, titel III, hoofdstuk IV, van het Strafwetboek inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften (5-2360)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Lieve Maes en Elke Sleurs
5-2360/1
p. 1-48 5-2360/1 p. 1-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD FinanciŽn) (5-893)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Inge Faes en Helga Stevens
5-893/2
p. 1-6 5-893/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw Inge Faes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-893/5
p. 2-3 5-893/5 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 25-32 5-18 p. 25-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Bemiddelingsprocedure - Gevolgen van de retroactieve werking van vernietigingsarresten : bevoegdheid om te bepalen dat rechtsgevolgen van vernietigde individuele bestuurshandelingen tot stand kunnen blijven - Herstel van een vormgebrek - Schorsingsprocedure - Verlenen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de bevoegdheid bindende instructies te geven over de wijze waarop een vernietigingsarrest dient te worden uitgevoerd - Verdubbeling van het aantal leden van de Raad van State dat kan worden gedetacheerd) (5-1965)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening (Rekeningtegoeden van een derdenrekening mogen geen deel uitmaken van het vermogen van de rekeninghouder, zodat ze gevrijwaard blijven in geval van insolventie van deze laatste - Rechtszekerheid ten aanzien van tegoeden aangehouden door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een derde) (5-1243)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-1243/1
p. 1-12 5-1243/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Uitbreiding van het gegevensbereik met de saldi van de energiefacturen, facturen van elektronische communicatie, premies van de autoverzekering, minikredieten, loonafrekeningen en onbetaalde personenbelastingen) (5-2451)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes, Inge Faes, Elke Sleurs en Sabine Vermeulen
5-2451/1
p. 1-22 5-2451/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Inge Faes, Martine Taelman en GŁler Turan en de heren Francis Delpťrťe en Rik Torfs
5-663/1
p. 1-41 5-663/1 p. 1-41 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw Inge Faes
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 44 en 45 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw Inge Faes c.s.
5-663/3
p. 18 5-663/3 p. 18 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen") (Afname van celmateriaal ter identificatie van onbekende doden) (5-1633)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Elke Sleurs, Lieve Maes en Helga Stevens
5-1633/1
p. 1-8 5-1633/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Inge Faes
5-1633/2
p. 1-5 5-1633/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Inge Faes
5-1633/3
p. 1 5-1633/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Inge Faes c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1633/6
p. 1-3 5-1633/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 65 5-114 p. 65 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-114
p. 8 5-114 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 54 5-129 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op het registreren van de gegevens met betrekking op cold cases (Onopgeloste wanbedrijven en misdaden - Gegevens andere dan persoonsgegevens - Biometrische gegevens) (5-2517)      
  Voorstel van mevrouw Inge Faes
5-2517/1
p. 1-4 5-2517/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling (Vermijden van overconsumptie) (5-1816)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Inge Faes en de heer Louis Ide
5-1816/1
p. 1-6 5-1816/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld) (Wijziging Wetboek van Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst) (5-30)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes
5-30/4
p. 1-15 5-30/4 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken (5-1705)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Inge Faes en Lieve Maes en de heer Louis Ide
5-1705/1
p. 1-19 5-1705/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde misbruik van de procedure beslag inzake namaak te voorkomen (Voorkomen van rechtsmisbruik door het aanwenden van de middelen tot bewaring van het bewijs als onterecht drukkingsmiddel - Uitsluiten van het gebruik van illegale software en van anonieme klachten) (5-1394)      
  Voorstel van mevrouw Inge Faes
5-1394/1
p. 1-7 5-1394/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen (Eťn fiscale vrijstelling voor alle dividenden en intresten tot 2.260 euro, ongeacht of het gaat om spaargeld, beleggingen of aandelen - Opheffing van de "abonnementstaks" die de financiŽle instellingen betalen als compensatie voor de vrijstelling voor spaardeposito's of coŲperatieve aandelen) (5-1985)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes, Elke Sleurs en Inge Faes en de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe en Huub Broers
5-1985/1
p. 1-11 5-1985/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" (5-1576)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Lieve Maes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-1576/1
p. 1-18 5-1576/1 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Inge Faes
5-1576/2
p. 1-12 5-1576/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken (Uitsluiten van het DNA-materiaal van de mensen die betrokken zijn bij het forensisch sporenonderzoek : politie, hulpverleners, onderzoeksrechters, ...) (5-1634)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Elke Sleurs, Lieve Maes en Helga Stevens
5-1634/1
p. 1-9 5-1634/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Inge Faes
5-1634/2
p. 1-8 5-1634/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Verslag van de dames Zakia Khattabi en Inge Faes
5-115/4
p. 1-71 5-115/4 p. 1-71 (PDF)
Zevende jaar secundair onderwijs - Preventie- en veiligheidsberoepen - Doorstroming - Politie - Civiele Bescherming - Brandweer (5-5822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5822
Zevende jaar secundair onderwijs - Preventie- en veiligheidsberoepen - Doorstroming - Politie - Civiele Bescherming - Brandweer - Stand van zaken 2012 (5-7906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7906
Ziekte-uitkeringen - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering - Stand van zaken (5-7325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7325
de beboeting van een verlopen keuringsbewijs (5-9635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9635
de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken (5-11223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11223
de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken (5-11224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-11224
eCops - Meldingen - Acties (5-9499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9499
het onderzoek naar het genaderecht (5-9631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9631
het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde (5-10492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10492
het toenemende aantal inbraken (5-10485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10485
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999