S. 5-1633 Dossierfiche K. 53-2985

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen"
Inge Faes    Elke Sleurs    Lieve Maes    Helga Stevens   

dood
verwantschap
DNA
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
genetische database
gegevensbank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1633/1 5-1633/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2012
5-1633/2 5-1633/2 (PDF) Amendementen 8/5/2013
5-1633/3 5-1633/3 (PDF) Amendementen 3/7/2013
5-1633/4 5-1633/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2013
5-1633/5 5-1633/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2013
5-1633/6 5-1633/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2013
5-1633/7 5-1633/7 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-1633/8 5-1633/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 18/7/2013
5-1633/9 5-1633/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/7/2013
K. 53-2985/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2013
K. 53-2985/2 Amendementen 22/10/2013
K. 53-2985/3 Verslag namens de commissie 13/11/2013
K. 53-2985/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/11/2013
K. 53-2985/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 21/11/2013
5-1633/10 5-1633/10 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 22/11/2013
5-1633/11 5-1633/11 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
5-1633/12 5-1633/12 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 5/12/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2012   Indiening Doc. 5-1633/1 5-1633/1 (PDF)
31/5/2012   Inoverwegingneming
31/5/2012   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1633/6 5-1633/6 (PDF)
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Terugzending naar commissie: Justitie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-1633/9 5-1633/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/5/2012   Verzending naar commissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
17/7/2012   Regeling der werkzaamheden
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Regeling der werkzaamheden
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Alain Remue, diensthoofd van de Cel vermiste personen, federale gerechtelijke politie;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Damien Vandermeersch, professor aan de UCL en de Facultés universitaires Saint-Louis, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Jan De Kinder, directeur-generaal van het Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Vanessa Vanvooren, beheerder van de DNA-databanken, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Bertrand Renard, criminoloog, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Andoulsi, advocate aan de balie te Brussel, vertegenwoordiger van de #iOrdre des barreaux francophones et germanophone#i
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Dominique Matthijs, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Uitgesteld
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Uitgesteld
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Regeling der werkzaamheden
3/7/2013   Bespreking
3/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
3/7/2013   Aanneming na amendering
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Swennen is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
18/7/2013   Terugzending naar commissie
18/7/2013   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2985/1
13/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2985/3
21/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 37-41
21/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 168, p. 55
Doc. K. 53-2985/5
21/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
22/11/2013   Overzending Doc. 5-1633/10 5-1633/10 (PDF)
22/11/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-1633/12 5-1633/12 (PDF)
22/11/2013   Verzending naar commissie
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
26/11/2013   Aanneming zonder amendering
26/11/2013   Vertrouwen rapporteur
5/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/1/2014   Bekendmaking (8360-8362)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/7/2012, 6/11/2012, 13/11/2012, 5/12/2012, 30/4/2013, 28/5/2013, 3/7/2013, 16/7/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/11/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/11/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/7/2013 60 9/12/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 23/11/2013 15 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 30/1/2014, blz 8360-8362