S. 5-1634 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken
Inge Faes    Elke Sleurs    Lieve Maes    Helga Stevens   

gerechtelijk onderzoek
DNA
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
genetische database
gegevensbank
forensische geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1634/1 5-1634/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2012
5-1634/2 5-1634/2 (PDF) Amendementen 21/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2012   Indiening Doc. 5-1634/1 5-1634/1 (PDF)
31/5/2012   Inoverwegingneming
31/5/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/5/2012   Verzending naar commissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
17/7/2012   Regeling der werkzaamheden
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Regeling der werkzaamheden
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Alain Remue, diensthoofd van de Cel vermiste personen, federale gerechtelijke politie;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Damien Vandermeersch, professor aan de UCL en de Facultťs universitaires Saint-Louis, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Jan De Kinder, directeur-generaal van het Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Vanessa Vanvooren, beheerder van de DNA-databanken, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Bertrand Renard, criminoloog, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Andoulsi, advocate aan de balie te Brussel, vertegenwoordiger van de #iOrdre des barreaux francophones et germanophone#i
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Dominique Matthijs, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Uitgesteld
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Uitgesteld
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Regeling der werkzaamheden
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Regeling der werkzaamheden
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 17/7/2012, 6/11/2012, 13/11/2012, 5/12/2012, 30/4/2013, 28/5/2013, 3/7/2013, 6/11/2013