S. 5-54 Dossierfiche K. 53-2074

Wetsontwerp betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer
Martine Taelman   

administratieve procedure
wegverkeer
verkeersveiligheid
geldboete
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-54/1 5-54/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/9/2010
5-54/2 5-54/2 (PDF) Amendementen 12/7/2011
5-54/3 5-54/3 (PDF) Advies van de Raad van State 30/8/2011
5-54/4 5-54/4 (PDF) Amendementen 8/2/2012
5-54/5 5-54/5 (PDF) Amendementen 15/2/2012
5-54/6 5-54/6 (PDF) Verslag namens de commissie 15/2/2012
5-54/7 5-54/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/2/2012
5-54/8 5-54/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/2/2012
K. 53-2074/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/2/2012
K. 53-2074/2 Verslag namens de commissie 15/3/2012
K. 53-2074/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/3/2012
K. 53-2074/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2010   Indiening Doc. 5-54/1 5-54/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
30/8/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-54/3 5-54/3 (PDF)
16/2/2012   Inschrijving op agenda
16/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
Doc. 5-54/8 5-54/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
6/4/2011   Bespreking
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Commissie wenst extern advies: Raad van State
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Niet behandeld
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Regeling der werkzaamheden
8/2/2012   Inschrijving op agenda
8/2/2012   Bespreking
14/2/2012   Inschrijving op agenda
14/2/2012   Bespreking
15/2/2012   Inschrijving op agenda
15/2/2012   Bespreking
15/2/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1)
15/2/2012   Aanneming na amendering
15/2/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-54/6 5-54/6 (PDF)
15/2/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-54/7 5-54/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/2/2012   Overzending Doc. K. 53-2074/1
15/3/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2074/2
29/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 81, p. 59-66
29/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 81, p. 89-90
Doc. K. 53-2074/4
29/3/2012   Aanneming zonder amendering
29/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/2012   Bekendmaking (35335-35336)
31/10/2012   Erratum (66215)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/2/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 6/4/2011, 12/7/2011, 30/11/2011, 8/2/2012, 14/2/2012, 15/2/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 17/2/2012 60 11/5/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2012 25/6/2012, blz 35335-35336
Errata
Op 31/10/2012, blz 66215