S. 5-2752 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het scheppen van een wettelijk kader voor de toepassing van de polygraaf
Inge Faes   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
bewijs
wetenschappelijk apparaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2752/1 5-2752/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/3/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2014   Indiening Doc. 5-2752/1 5-2752/1 (PDF)
20/3/2014   Inoverwegingneming
20/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
20/3/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd