Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7858

van Inge Faes (N-VA) d.d. 21 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Sociale Zekerheid - Handvest - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing - Stand van zaken 2012

sociale zekerheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding
sociale uitkering
aflossing
Rijksdienst voor Pensioenen
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

21/1/2013 Verzending vraag
14/5/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-7858 d.d. 21 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde kan, wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiŽle vergissing, de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing nemen.

Om inzicht te verwerven in het aantal vergissingen en de financiŽle impact ervan, kreeg ik graag de cijfers:

- per openbare instelling van de sociale zekerheid (OISZ) en per medewerkende instelling van sociale zekerheid die onder uw bevoegdheid vallen;

- per sociale prestatie;

- voor het jaar 2012;

- per gewest:

1) Hoeveel beslissingen werden genomen in het kader van artikel 17 van het Handvest?

2) In hoeveel gevallen betrof het een juridische vergissing? Wat was de aard hiervan?

3) In hoeveel gevallen betrof het een materiŽle vergissing? Wat was de aard hiervan?

4) In hoeveel gevallen leidde deze vergissing tot verjaring, zodat het geheel of een gedeelte van het ten onrechte uitbetaalde bedrag niet meer teruggevorderd kon worden ? Graag ook de hoegrootheid van het bedrag dat niet meer teruggevorderd kon worden.

5) In hoeveel gevallen leidde deze vergissing tot verjaring, zodat het geheel of een gedeelte van de bijbetaling niet meer uitgevoerd kon worden ? Graag ook de hoegrootheid van het bedrag dat niet meer bijbetaald kon worden.

Antwoord ontvangen op 14 mei 2014 :

Tekst nog niet beschikbaar.