S. 5-1187 Dossierfiche K. 53-1658

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek
Servais Verherstraeten   Sonja Becq   Raf Terwingen   Carina Van Cauter   Thierry Giet  

ziekteverzekering
strafrecht
sociaal recht
fraude
administratieve sanctie
geldboete
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1658/1 Wetsvoorstel 5/7/2011
K. 53-1658/2 Amendement 11/7/2011
K. 53-1658/3 Amendement 13/7/2011
K. 53-1658/4 Verslag namens de commissie 15/7/2011
K. 53-1658/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2011
K. 53-1658/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2011
5-1187/1 5-1187/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 24/10/2011
5-1187/2 5-1187/2 (PDF) Amendementen 9/11/2011
5-1187/3 5-1187/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2011
5-1187/4 5-1187/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2011
5-1187/5 5-1187/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 24/11/2011
K. 53-1658/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/11/2011
K. 53-1658/8 Verslag namens de commissie 23/1/2012
K. 53-1658/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/2/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/7/2011   Indiening Doc. K. 53-1658/1
7/7/2011   Inoverwegingneming
15/7/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1658/4
19/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 29-31
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 47, p. 42
Doc. K. 53-1658/6
20/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/10/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1187/1 5-1187/1 (PDF)
24/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
17/11/2011   Inschrijving op agenda
24/11/2011   Algemene bespreking Hand. 5-36 Hand. 5-36 (PDF)
24/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-36 Hand. 5-36 (PDF)
Doc. 5-1187/5 5-1187/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/10/2011   Verzending naar commissie
9/11/2011   Inschrijving op agenda
9/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
9/11/2011   Bespreking
9/11/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1)
9/11/2011   Aanneming na amendering
9/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1187/3 5-1187/3 (PDF)
9/11/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1187/4 5-1187/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
24/11/2011   Overzending Doc. K. 53-1658/7
23/1/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1658/8
2/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 70, p. 86-87
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 70, p. 119-120
Doc. K. 53-1658/9
2/2/2012   Aanneming zonder amendering
2/2/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
8/3/2012   Bekendmaking (14267-14268)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2011, 20/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/11/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 9/11/2011
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/2/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/10/2011 15 25/10/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/10/2011 60 17/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2012 8/3/2012, blz 14267-14268