S. 5-1832 Dossierfiche K. 53-3065

Wetsontwerp met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken
Francis Delpérée   

strafprocedure
rechtsmiddel
Koning en Koninklijke familie
toegang tot de rechtspleging
gedetineerde
hogere rechtspraak
opname in psychiatrische kliniek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1832/1 5-1832/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/11/2012
5-1832/2 5-1832/2 (PDF) Amendementen 2/7/2013
5-1832/3 5-1832/3 (PDF) Amendementen 16/7/2013
5-1832/4 5-1832/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/9/2013
5-1832/5 5-1832/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/9/2013
5-1832/6 5-1832/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/10/2013
K. 53-3065/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/10/2013
K. 53-3065/2 Amendement 19/11/2013
K. 53-3065/3 Verslag namens de commissie 23/1/2014
K. 53-3065/4 Tekst verbeterd door de commissie 23/1/2014
K. 53-3065/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2012   Indiening Doc. 5-1832/1 5-1832/1 (PDF)
8/11/2012   Inoverwegingneming
8/11/2012   Verzending naar commissie: Justitie
8/11/2012   Inschrijving op agenda
10/10/2013   Algemene bespreking Hand. 5-118 Hand. 5-118 (PDF)
10/10/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-118 Hand. 5-118 (PDF)
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o4) Hand. 5-118 Hand. 5-118 (PDF)
Doc. 5-1832/6 5-1832/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/11/2012   Verzending naar commissie
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Regeling der werkzaamheden
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
14/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Francis Delpérée
14/5/2013   Regeling der werkzaamheden
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Hoorzitting met de heer J. de Codt, afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie
19/6/2013   Inschrijving op agenda
19/6/2013   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de OBFG en de OVB
19/6/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Regeling der werkzaamheden
10/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Regeling der werkzaamheden
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
18/7/2013   Aanneming na amendering
30/9/2013   Inschrijving op agenda
30/9/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 10 stemmen bij 1 onthouding.
30/9/2013   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
10/10/2013   Overzending Doc. K. 53-3065/1
23/1/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3065/3
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 51-54
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o21)
Integraal verslag nr. 182, p. 135
Doc. K. 53-3065/5
30/1/2014   Aanneming zonder amendering
30/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/2/2014   Bekendmaking (17088-17093)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/10/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/4/2013, 14/5/2013, 11/6/2013, 19/6/2013, 26/6/2013, 2/7/2013, 9/7/2013, 10/7/2013, 18/7/2013, 30/9/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/10/2013 60 18/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/2/2014 27/2/2014, blz 17088-17093