S. 5-1189 Dossierfiche K. 53-682

Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank
Christian Brotcorne   Sonja Becq   Marie-Christine Marghem   Stefaan Van Hecke   Ronny Balcaen   Sabien Lahaye - Battheu  

familierecht
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
gezin
judiciële rechtspraak
jeugdcriminaliteit
judiciële hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-682/1 Wetsvoorstel 24/11/2010
K. 53-682/2 Addendum 21/12/2010
K. 53-682/3 Addendum 24/1/2011
K. 53-682/4 Addendum 2/2/2011
K. 53-682/5 Addendum 14/2/2011
K. 53-682/6 Advies van de Raad van State 20/4/2011
K. 53-682/7 Amendementen 10/6/2011
K. 53-682/8 Amendementen 15/6/2011
K. 53-682/9 Amendementen 17/6/2011
K. 53-682/10 Amendementen 22/6/2011
K. 53-682/11 Amendementen 28/6/2011
K. 53-682/12 Amendementen 29/6/2011
K. 53-682/13 Amendementen 4/7/2011
K. 53-682/14 Amendementen 6/7/2011
K. 53-682/15 Verslag namens de commissie 15/7/2011
K. 53-682/16 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2011
K. 53-682/17 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/7/2011
K. 53-682/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2011
5-1189/1 5-1189/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/7/2011
5-1189/2 5-1189/2 (PDF) Amendementen 18/11/2011
5-1189/3 5-1189/3 (PDF) Amendementen 27/11/2012
5-1189/4 5-1189/4 (PDF) Amendementen 18/2/2013
5-1189/5 5-1189/5 (PDF) Amendementen 6/3/2013
5-1189/6 5-1189/6 (PDF) Amendementen 22/4/2013
5-1189/8 5-1189/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 11/6/2013
5-1189/7 5-1189/7 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2013
5-1189/10 5-1189/10 (PDF) Bijlage 12/6/2013
5-1189/9 5-1189/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 20/6/2013
K. 53-682/19 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 21/6/2013
K. 53-682/20 Amendementen 5/7/2013
K. 53-682/21 Verslag namens de commissie 15/7/2013
K. 53-682/22 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2013
K. 53-682/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-1189/11 5-1189/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 18/7/2013
5-1189/12 5-1189/12 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-1189/13 5-1189/13 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2010   Indiening Doc. K. 53-682/1
2/12/2010   Inoverwegingneming
27/1/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 16 Bijlage 03/02/2011, p. 14
26/4/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-682/6
15/7/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + wijziging procedure) Doc. K. 53-682/15
19/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 2-31
20/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 47, p. 43-44
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o20)
Integraal verslag nr. 47, p. 44
Doc. K. 53-682/18
20/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/7/2011   Overzending Doc. 5-1189/1 5-1189/1 (PDF)
22/7/2011   Verzending naar commissie: Justitie
13/6/2013   Inschrijving op agenda
20/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-108 Hand. 5-108 (PDF)
20/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-108 Hand. 5-108 (PDF)
20/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-3/o0) Hand. 5-108 Hand. 5-108 (PDF)
Doc. 5-1189/9 5-1189/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/7/2011   Verzending naar commissie
16/11/2011   Inschrijving op agenda
16/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Martine Taelman
16/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Bespreking
25/1/2012   Inschrijving op agenda
25/1/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters
25/1/2012   Hoorzitting met de heer Jacques Mahieu, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
16/5/2012   Inschrijving op agenda
16/5/2012   Regeling der werkzaamheden
16/5/2012   Bespreking
30/5/2012   Inschrijving op agenda
30/5/2012   Hoorzitting met de heren Marc de le Court, Lucien Nouwynck en mevrouw Monique Delos, vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal
30/5/2012   Hoorzitting met de dames Rosette Vandenborne en Sabine Cabay, vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings
21/11/2012   Inschrijving op agenda
21/11/2012   Bespreking
28/11/2012   Inschrijving op agenda
28/11/2012   Regeling der werkzaamheden
6/2/2013   Inschrijving op agenda
6/2/2013   Bespreking
20/2/2013   Inschrijving op agenda
20/2/2013   Bespreking
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Niet behandeld
17/4/2013   Inschrijving op agenda
17/4/2013   Regeling der werkzaamheden
8/5/2013   Inschrijving op agenda
8/5/2013   Bespreking
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Bespreking
22/5/2013   Inschrijving op agenda
22/5/2013   Bespreking
5/6/2013   Inschrijving op agenda
5/6/2013   Bespreking
5/6/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o0)
5/6/2013   Aanneming na amendering
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Francis Delpérée en en mevrouw Martine Taelman is goedgekeurd met 10 stemmen bij 1 onthouding
  [K3] Behandeling door Kamer
20/6/2013   Overzending Doc. K. 53-682/19
15/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-682/21
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 97-100
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o11)
Integraal verslag nr. 157, p. 134-135
Doc. K. 53-682/23
17/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending Doc. 5-1189/11 5-1189/11 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-1/o3) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-1189/13 5-1189/13 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof, Zakia Khattabi
18/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
27/9/2013   Bekendmaking (68429-68460)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2011, 20/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/6/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 16/11/2011, 23/11/2011, 25/1/2012, 16/5/2012, 30/5/2012, 21/11/2012, 28/11/2012, 6/2/2013, 20/2/2013, 17/4/2013, 8/5/2013, 21/5/2013, 22/5/2013, 5/6/2013, 11/6/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2013
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 27/9/2013, blz 68429-68460