Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4081

van Inge Faes (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen

rechtsbijstand
advocaat
schuldenlast
bemiddelaar

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1496

Vraag nr. 5-4081 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Bureau voor juridische bijstand (BJB) wordt samengesteld door de Orde van advocaten van elk gerechtelijk arrondissement. De praktische werking van het Bureau wordt nader uitgewerkt door elke Balie. Het is dit Bureau dat nagaat of een persoon die daartoe een aanvraag doet, in aanmerking komt om juridische bijstand te genieten. Het Bureau voor juridische bijstand organiseert ook de kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden, waaraan elke advocaat-stagiair verplicht dient deel te nemen.

Wanneer een pro deo advocaat wordt aangesteld door het BJB om voor een cliŽnt een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling neer te leggen, dan stelt het Bureau voor juridische bijstand een schuldbemiddelaar voor. Theoretisch maakt het Bureau bij de aanwijzing van een schuldbemiddelaar gebruik van een beurtrol, zodat elke schuldbemiddelaar een aantal van deze pro deo zaken heeft. In de praktijk heb ik echter kunnen vaststellen dat dit echter niet altijd het geval is.

Om deze problematiek te kunnen kaderen, had ik graag volgende cijfers gekregen:

1) Hoeveel verzoekschriften tot collectieve schuldenregelingen worden door een pro deo advocaat neergelegd?

2) Welke advocaten worden er door het Bureau voor juridische bijstand als schuldbemiddelaar aangesteld?

3) Hoeveel collectieve schuldenregelingen krijgen deze schuldbemiddelaars per jaar toegewezen?

4) Indien mogelijk had ik ook graag geweten of er een relatie bestaat tussen de woonplaats van zij die bemiddeling verzoeken en de keuze van bemiddelaar.

Graag had ik deze cijfers per jaar, sinds 2005 en onderverdeeld per gerechtelijk arrondissement gekregen.