S. 5-1451 Dossierfiche                  

Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.- Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

veiligheid van het luchtverkeer
rechten van passagiers
Verenigde Staten
overeenkomst (EU)
terrorisme
burgerluchtvaart
luchtvervoer
persoonlijke gegevens
gegevensverwerking
doorgeven van informatie
passagier
eerbiediging van het privť-leven
luchtvaartbeveiliging
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1451/2 5-1451/2 (PDF) Amendementen 27/3/2012
5-1451/1 5-1451/1 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2012
5-1451/3 5-1451/3 (PDF) Advies 17/4/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2012   Indiening
24/1/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/4/2012   Inschrijving op agenda
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/1/2012   Verzending naar commissie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
24/1/2012   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Bespreking
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog
het advies is aangenomen met 7 tegen 6 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 5-1451/3 5-1451/3 (PDF)
17/4/2012   Inschrijving op agenda
17/4/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 6 stemmen tegen 1 stem bij 3 onthoudingen
Doc. 5-1451/1 5-1451/1 (PDF)
24/1/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/1/2012, 28/2/2012, 6/3/2012, 27/3/2012, 17/4/2012