S. 5-1576 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten"
Inge Faes    Lieve Maes    Elke Sleurs    Helga Stevens   

strafprocedure
genetica
DNA
tenlastelegging
bewijs
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
genetische database
gegevensbank
eerbiediging van het privť-leven
misdaadbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1576/1 5-1576/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/4/2012
5-1576/2 5-1576/2 (PDF) Amendementen 21/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/4/2012   Indiening Doc. 5-1576/1 5-1576/1 (PDF)
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/4/2012   Verzending naar commissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
17/7/2012   Regeling der werkzaamheden
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Regeling der werkzaamheden
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Alain Remue, diensthoofd van de Cel vermiste personen, federale gerechtelijke politie;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Damien Vandermeersch, professor aan de UCL en de Facultťs universitaires Saint-Louis, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Jan De Kinder, directeur-generaal van het Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Vanessa Vanvooren, beheerder van de DNA-databanken, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Bertrand Renard, criminoloog, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Andoulsi, advocate aan de balie te Brussel, vertegenwoordiger van de #iOrdre des barreaux francophones et germanophone#i
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Dominique Matthijs, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Uitgesteld
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Uitgesteld
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Regeling der werkzaamheden
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Regeling der werkzaamheden
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 17/7/2012, 6/11/2012, 13/11/2012, 5/12/2012, 30/4/2013, 28/5/2013, 3/7/2013, 6/11/2013