S. 5-1770 Dossierfiche K. 53-2377

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie
Carina Van Cauter   Karine Lalieux   Marie-Christine Marghem   Valérie Déom   Renaat Landuyt   Sonja Becq   Christian Brotcorne  

sociaal onderzoek
machtsmisbruik
verblijfplaats
pedofilie
slachtoffer
voltrekking van de straf
seksueel misdrijf
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2377/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1770/1 5-1770/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/7/2012
5-1770/2 5-1770/2 (PDF) Amendementen 7/11/2012
5-1770/3 5-1770/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2012
5-1770/4 5-1770/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/11/2012
5-1770/5 5-1770/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/7/2012   Splitsing Doc. K. 53-2275/4
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 2-18
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-27/o1)
Integraal verslag nr. 102, p. 31
Doc. K. 53-2377/1
18/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2377/1
19/7/2012   Verzending naar commissie: Justitie
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o1) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
Doc. 5-1770/5 5-1770/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/7/2012   Verzending naar commissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
7/11/2012   Bespreking
21/11/2012   Inschrijving op agenda
21/11/2012   Regeling der werkzaamheden
21/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Tekst verbeterd door de commissie
27/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
27/11/2012   Aanneming zonder amendering
27/11/2012   Vertrouwen rapporteur
6/12/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/4/2013   Bekendmaking (24328-24331)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/11/2012, 21/11/2012, 27/11/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2012 22/4/2013, blz 24328-24331