S. 5-1848 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden
Karl Vanlouwe    Inge Faes   

vertrouwelijkheid
gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
gerechtelijk vooronderzoek
rechtsmiddel
openbaar ministerie
toegang tot de informatie
voltrekking van de straf
telefoon- en briefgeheim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1848/1 5-1848/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/11/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2012   Indiening Doc. 5-1848/1 5-1848/1 (PDF)
26/11/2012   Inoverwegingneming
26/11/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
26/11/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd