S. 5-2408 Dossierfiche K. 53-3068

Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie
Regering E. Di Rupo I  

rechtsstelsel
rechter
decentralisatie
openbaar ministerie
judiciŽle hervorming
beheer
hogere rechtspraak
organisatie van het werk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3068/1 Wetsontwerp 14/10/2013
K. 53-3068/2 Amendementen 6/11/2013
K. 53-3068/3 Amendementen 13/11/2013
K. 53-3068/4 Verslag namens de commissie 5/12/2013
K. 53-3068/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/12/2013
K. 53-3068/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2408/1 5-2408/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/2013
5-2408/2 5-2408/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/2/2014
5-2408/3 5-2408/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/2/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3068/1
5/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3068/4
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 85-101
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-25/o18)
Integraal verslag 173, p. 120-121
Doc. K. 53-3068/6
  Commissie: Justitie
11/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Inge Faes
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
13/12/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2013   Overzending Doc. 5-2408/1 5-2408/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: Justitie
30/1/2014   Inschrijving op agenda
6/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o18) Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
Doc. 5-2408/3 5-2408/3 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie
15/1/2014   Inschrijving op agenda
15/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Inge Faes
15/1/2014   Bespreking
21/1/2014   Inschrijving op agenda
21/1/2014   Bespreking
22/1/2014   Inschrijving op agenda
22/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
22/1/2014   Aanneming zonder amendering
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Lezing van het verslag
5/2/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Inge Faes is goedgekeurd met 10 stemmen bij 1 onthouding
6/2/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/3/2014   Bekendmaking (18200-18210)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/12/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 11/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/1/2014, 21/1/2014, 22/1/2014, 5/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/2/2014 4/3/2014, blz 18200-18210