Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10132

van Inge Faes (N-VA) d.d. 18 oktober 2013

aan de minister van Justitie

Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief

bilaterale overeenkomst
overbrenging van gedetineerden
strafgevangenis
Nederland

Chronologie

18/10/2013Verzending vraag
29/1/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10132 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd een verlenging van het verdrag tussen BelgiŽ en Nederland over het gebruik door de Belgische justitie van de gevangenis van Tilburg goedgekeurd. Reeds enkele jaren zitten ongeveer 650 Belgische gedetineerden er hun straf uit. Gezien de overbevolking in onze gevangenissen is deze maatregel noodzakelijk.

Wat de huisvesting van Belgische gedetineerden in Nederland betreft, had ik dan ook volgende vragen:

1) Wat is de prijs die de Belgisch overheid moet betalen voor de huur van de gevangenis van Tilburg? Is die prijs in het nieuwe verdrag dezelfde als in het vorige of is hij hoger?

2) Welke nieuwe huurtermijn werd er overeengekomen?

3) Is de minister van plan om in de toekomst andere Nederlandse gevangenissen te huren?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2014 :

1) De overeengekomen basisprijs is dezelfde als in het vorige verdrag. Alleen de jaartallen voor berekening van de indexatie worden gewijzigd. Voor 2014 bedraagt de totaalprijs 43 miljoen euro.

2) Het verdrag wordt met één jaar verlengd maar beide partijen kunnen uiterlijk op 1 juli 2014 beslissen om ook te verlengen tot en met einde 2015 en op 1 juli 2015 om te verlengen tot einde 2016.

3) Neen, dit wordt momenteel niet overwogen.