S. 5-1864 Dossierfiche K. 53-2533

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie
Regering E. Di Rupo I  

gerechtelijk onderzoek
elektronisch document
kansspel
strafprocedure
geweld
bestuurder
gerechtszitting
lichamelijk geweld
vrijheidsberoving
vervangende straf
voorhechtenis
gerechtelijke vervolging
strafrecht
persoonlijk wapen
rechten van de verdediging
wettekst
gevangenispersoneel
arrestatie
opschorting van de straf
terminologie
toegang tot de informatie
slachtoffer
speelhal
voltrekking van de straf
staatsveiligheid
voorlopige hechtenis
verzwarende omstandigheid
gedelegeerde wetgeving
telefoon- en briefgeheim
besluit
speelautomaat
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2533/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1864/1 5-1864/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2012
5-1864/3 5-1864/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2012
5-1864/2 5-1864/2 (PDF) Amendementen 7/12/2012
5-1864/4 5-1864/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2012   Splitsing Doc. K. 53-2429/6
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 4-23
28/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-36/o14)
Integraal verslag nr. 117, p. 53
Doc. K. 53-2533/1
  Commissie: Justitie
28/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/11/2012   Inschrijving op agenda
28/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
28/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
28/11/2012   Bespreking
28/11/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1864/1 5-1864/1 (PDF)
4/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-16/o5) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
Doc. 5-1864/4 5-1864/4 (PDF)
4/12/2012   Verzending naar commissie
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
5/12/2012   Bespreking
5/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o1)
5/12/2012   Aanneming zonder amendering
5/12/2012   Vertrouwen rapporteur
13/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2013   Bekendmaking (5286-5292)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2012 15 17/12/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/12/2012 60 27/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/1/2013, blz 5286-5292