S. 5-1952 Dossierfiche K. 53-2603

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
verwijdering
gevangenisstraf
strafrecht
strafrechtspraak
strafsanctie
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
rechterlijk bevel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2603/1 Wetsontwerp 16/1/2013
K. 53-2603/2 Amendementen 22/1/2013
K. 53-2603/3 Amendementen 23/1/2013
K. 53-2603/4 Verslag namens de commissie 30/1/2013
K. 53-2603/5 Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2013
K. 53-2603/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/1/2013
5-1952/1 5-1952/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/2/2013
K. 53-2603/7 Erratum 12/2/2013
5-1952/2 5-1952/2 (PDF) Amendementen 19/2/2013
5-1952/3 5-1952/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2013
5-1952/4 5-1952/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/3/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/1/2013   Indiening Doc. K. 53-2603/1
30/1/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2603/4
30/1/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
31/1/2013   Vraag om verzending naar commissie
Integraal verslag nr. 127, p. 46-50
31/1/2013   Ordemotie
Integraal verslag nr. 127, p. 49-50
31/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 50-83
31/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-46/o0)
Integraal verslag nr. 127, p. 96
Doc. K. 53-2603/6
  Commissie: Justitie
30/1/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
30/1/2013   Bespreking
30/1/2013   Einde behandeling
31/1/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/34 5-82/34 (PDF)
31/1/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/34 5-82/34 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
1/2/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/2/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1952/1 5-1952/1 (PDF)
5/2/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-21/o0) Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
Doc. 5-1952/4 5-1952/4 (PDF)
5/2/2013   Verzending naar commissie
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
5/2/2013   Bespreking
6/2/2013   Inschrijving op agenda
6/2/2013   Bespreking
19/2/2013   Inschrijving op agenda
19/2/2013   Bespreking
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Yoeri Vastersavendts
6/3/2013   Bespreking
6/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
6/3/2013   Aanneming zonder amendering
7/3/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Lezing van het verslag
7/3/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
28/2/2013   Opschorting termijn
convocatie POC
7/3/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
20+7
7/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2013   Hervatting termijn
12/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2013   Bekendmaking (16368)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 31/1/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 30/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/3/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/2/2013, 6/2/2013, 19/2/2013, 6/3/2013, 7/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/2/2013 5 6/2/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/2/2013 20 6/3/2013
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 6/2/2013 7
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 6/2/2013 14 21/3/2013
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
20+7
Onderzoekstermijn (S1) 6/2/2013 14
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2013 19/3/2013, blz 16368