S. 5-1923 Dossierfiche K. 53-2464

Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen
Regering E. Di Rupo I  

schuldvordering
roerend eigendom
kredietgarantie
krediet
rechtsvordering
schuld
garantie
beslag op bezittingen
industrieel krediet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2464/1 Wetsontwerp 24/10/2012
K. 53-2464/2 Verslag namens de commissie 21/12/2012
K. 53-2464/3 Tekst verbeterd door de commissie 3/1/2013
K. 53-2464/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1923/1 5-1923/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/1/2013
5-1923/2 5-1923/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2013
5-1923/3 5-1923/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/4/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2464/1
21/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2463/5
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 68-73
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o8)
Integraal verslag nr. 124, p. 91-92
Doc. K. 53-2464/4
10/1/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending Doc. 5-1923/1 5-1923/1 (PDF)
11/1/2013   Verzending naar commissie: Justitie
21/3/2013   Inschrijving op agenda
9/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
18/4/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
18/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o12) Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
Doc. 5-1923/3 5-1923/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/1/2013   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Niet behandeld
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Bespreking
27/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
27/3/2013   Aanneming zonder amendering
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
18/4/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
2/8/2013   Bekendmaking (48462)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/4/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/1/2013, 6/3/2013, 13/3/2013, 27/3/2013, 16/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2013 2/8/2013, blz 48462