S. 5-1887 Dossierfiche K. 53-2430

Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie
Regering E. Di Rupo I  

gerechtelijk onderzoek
Financial Services and Markets Authority
verjaring van de vordering
gerechtelijk vooronderzoek
wettekst
registratierecht
belastingfraude
openbaar ministerie
terminologie
BTW
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
strafvervolging
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2430/1 Wetsontwerp 2/10/2012
K. 53-2430/2 Amendement 16/10/2012
K. 53-2430/3 Amendement 12/11/2012
K. 53-2430/4 Amendement 20/11/2012
K. 53-2430/5 Verslag namens de commissie 3/12/2012
K. 53-2430/6 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2012
K. 53-2430/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1887/1 5-1887/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2012
5-1887/3 5-1887/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1887/2 5-1887/2 (PDF) Amendementen 19/12/2012
5-1887/4 5-1887/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2430/1
28/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
3/12/2012   Herkwalificatie naar optioneel bicameraal
3/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2430/5
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 92-98
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o31)
Integraal verslag nr. 120, p. 52-53
Doc. K. 53-2430/7
  Commissie: Justitie
28/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
28/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom
12/12/2012   Inschrijving op agenda
12/12/2012   Bespreking
17/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1887/1 5-1887/1 (PDF)
17/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
20/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
20/12/2012   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o11) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1887/4 5-1887/4 (PDF)
17/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-2/o0)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2013   Bekendmaking (5294-5295)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/11/2012, 12/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/12/2012 60 12/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2013 31/1/2013, blz 5294-5295