S. 5-30 Dossierfiche K. 53-1995

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld
Nele Lijnen    Bart Tommelein   

strafprocedure
politie
rechtsbijstand
gerechtelijke vervolging
persoonlijk wapen
gemeentepolitie
internet
slachtoffer
beroepsgeheim
huiselijk geweld
beroep in de gezondheidszorg
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-30/1 5-30/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/8/2010
5-30/2 5-30/2 (PDF) Amendementen 5/4/2011
5-30/3 5-30/3 (PDF) Amendementen 16/12/2011
5-30/4 5-30/4 (PDF) Verslag namens de commissie 11/1/2012
5-30/5 5-30/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/1/2012
5-30/6 5-30/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/1/2012
K. 53-1995/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2012
K. 53-1995/2 Verslag namens de commissie 30/1/2012
K. 53-1995/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/2/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-30/1 5-30/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
5/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-16/o1) Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
Doc. 5-30/6 5-30/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
6/4/2011   Bespreking
25/5/2011   Inschrijving op agenda
25/5/2011   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
25/5/2011   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de dienst strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie
25/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Viviane Troch, 1e substituut bij het parket van Charleroi
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Regeling der werkzaamheden
15/6/2011   Inschrijving op agenda
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse balies
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Koninklijk Vebond van de Vrede- en Politierechters
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Regeling der werkzaamheden
12/7/2011   Bespreking
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Bespreking
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Bespreking
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-3/o0)
21/12/2011   Aanneming na amendering
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-30/4 5-30/4 (PDF)
11/1/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-30/5 5-30/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2012   Overzending Doc. K. 53-1995/1
30/1/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1995/2
9/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 71, p. 43-44
9/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o35)
Integraal verslag nr. 71, p. 61
Doc. K. 53-1995/3
9/2/2012   Aanneming zonder amendering
9/2/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
26/3/2012   Bekendmaking (19094-19095)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/1/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 6/4/2011, 25/5/2011, 8/6/2011, 15/6/2011, 12/7/2011, 23/11/2011, 30/11/2011, 21/12/2011, 11/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2012 60 21/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/2/2012 26/3/2012, blz 19094-19095