S. 5-1924 Dossierfiche K. 53-41

Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden
Renaat Landuyt  

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
gerechtelijke vervolging
bewijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-41/1 Wetsvoorstel 29/7/2010
K. 53-41/2 Amendement 29/11/2012
K. 53-41/3 Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-41/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2012
K. 53-41/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 10/1/2013
K. 53-41/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1924/1 5-1924/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/1/2013
5-1924/2 5-1924/2 (PDF) Amendementen 20/3/2013
5-1924/3 5-1924/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2013
5-1924/4 5-1924/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 27/3/2013
5-1924/5 5-1924/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 28/3/2013
K. 53-41/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 29/3/2013
K. 53-41/8 Amendementen 23/4/2013
K. 53-41/9 Amendementen 28/5/2013
K. 53-41/10 Verslag namens de commissie 5/6/2013
K. 53-41/11 Tekst aangenomen door de commissie 5/6/2013
K. 53-41/12 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 13/6/2013
5-1924/6 5-1924/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 14/6/2013
5-1924/7 5-1924/7 (PDF) Amendementen 26/6/2013
5-1924/9 5-1924/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 2/7/2013
5-1924/10 5-1924/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/7/2013
K. 53-41/13 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/7/2013
K. 53-41/14 Amendementen 15/7/2013
5-1924/8 5-1924/8 (PDF) Verslag namens de commissie 24/7/2013
K. 53-41/15 Verslag namens de commissie 26/9/2013
K. 53-41/16 Tekst aangenomen door de commissie 1/10/2013
K. 53-41/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/10/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/7/2010   Indiening Doc. K. 53-41/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
20/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-41/3
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 73-83 + p. 92-93
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o48)
Integraal verslag nr. 124, p. 93
Doc. K. 53-41/6
10/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/1/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1924/1 5-1924/1 (PDF)
24/1/2013   Verzending naar commissie: Justitie
21/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o20) Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
Doc. 5-1924/5 5-1924/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/1/2013   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
30/1/2013   Regeling der werkzaamheden
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Bespreking
7/3/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Regeling der werkzaamheden
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o4)
20/3/2013   Aanneming na amendering
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
27/3/2013   Tekst aangenomen
  [K3] Behandeling door Kamer
28/3/2013   Overzending Doc. K. 53-41/7
5/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-41/10
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 25-26
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o22)
Integraal verslag nr. 148, p. 93-94
Doc. K. 53-41/12
13/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending Doc. 5-1924/6 5-1924/6 (PDF)
14/6/2013   Verzending naar commissie: Justitie
27/6/2013   Inschrijving op agenda
4/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-17/o10) Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
Doc. 5-1924/10 5-1924/10 (PDF)
14/6/2013   Verzending naar commissie
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
18/6/2013   Bespreking
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Niet behandeld
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
2/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+5/-3/o2)
2/7/2013   Aanneming na amendering
2/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
26/6/2013   Opschorting termijn
convocatie POC
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15+14
28/6/2013   Hervatting termijn
  [K5] Behandeling door Kamer
4/7/2013   Overzending Doc. K. 53-41/13
26/9/2013   Aanneming in commisie (geamendeerd) Doc. K. 53-41/15
8/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 159, p.71-72
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o11)
Integraal verslag nr. 160, p.80
Doc. K. 53-41/17
10/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
10/10/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/10/2013   Bekrachtiging en afkondiging
12/11/2013   Bekendmaking (84999)
20/5/2014   Erratum (40090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/3/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2013, 6/3/2013, 7/3/2013, 20/3/2013, 27/3/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/6/2013, 26/6/2013, 2/7/2013
[K5] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/10/2013, 10/10/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/1/2013 15 28/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/1/2013 60 19/4/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 15 1/7/2013
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 18 15/7/2013
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 4
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15+14
Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 18
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/10/2013 12/11/2013, blz 84999
Errata
Op 20/5/2014, blz 40090