S. 5-979 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie
Karl Vanlouwe    Inge Faes   

staking
stakingsrecht
gevangenispersoneel
strafgevangenis
gevangeniswezen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-979/1 5-979/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/4/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2011   Indiening Doc. 5-979/1 5-979/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
5/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd