S. 5-1769 Dossierfiche K. 53-2275

Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie
Carina Van Cauter   Karine Lalieux   Marie-Christine Marghem   Valérie Déom   Renaat Landuyt   Sonja Becq   Christian Brotcorne  

strafprocedure
machtsmisbruik
verblijfplaats
pedofilie
toegang tot de informatie
slachtoffer
voltrekking van de straf
beslag op bezittingen
seksueel misdrijf
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2275/1 Wetsvoorstel 20/6/2012
K. 53-2275/2 Amendementen 26/6/2012
K. 53-2275/3 Amendementen 3/7/2012
K. 53-2275/4 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2275/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2012
K. 53-2275/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2012
K. 53-2275/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 18/7/2012
K. 53-2275/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1769/1 5-1769/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 18/10/2012
5-1769/2 5-1769/2 (PDF) Amendementen 7/11/2012
5-1769/3 5-1769/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2012
5-1769/4 5-1769/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/11/2012
5-1769/5 5-1769/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/6/2012   Indiening Doc. K. 53-2275/1
21/6/2012   Inoverwegingneming
21/6/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 94, p. 84-85
4/7/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing) Doc. K. 53-2275/4
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 2-18 + nr. 102, p. 30
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Integraal verslag nr. 102, p. 30-31
Doc. K. 53-2275/8
18/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/10/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1769/1 5-1769/1 (PDF)
18/10/2012   Verzending naar commissie: Justitie
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o2) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
Doc. 5-1769/5 5-1769/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/10/2012   Verzending naar commissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
7/11/2012   Bespreking
21/11/2012   Inschrijving op agenda
21/11/2012   Regeling der werkzaamheden
21/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Tekst verbeterd door de commissie
27/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
27/11/2012   Aanneming zonder amendering
27/11/2012   Vertrouwen rapporteur
6/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/4/2013   Bekendmaking (24326-24328)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/11/2012, 21/11/2012, 27/11/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2012 15 22/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2012 60 11/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2012 22/4/2013, blz 24326-24328