Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4083

van Inge Faes (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties

strafgevangenis
gevangenispersoneel
officiŽle statistiek
corruptie

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
18/6/2013 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1704

Vraag nr. 5-4083 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een verdachte in het assisenproces over de roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, heeft bekend dat een medegedetineerde een cipier van de gevangenis in Vorst omkocht om hem vrij te krijgen. Deze verdachte werd op 20 januari 2008 aangehouden voor de roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen en zag zijn aanhouding regelmatig bevestigd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

Eind november 2008 verlengde de raadkamer zijn aanhouding opnieuw, waarop Iasir in de gevangenis van Vorst aangaf in beroep te willen gaan. Dat beroep werd nooit doorgegeven aan de griffie, waardoor de verdachte op 13 december 2008 dreigde vrij te komen. Toenmalig minister van Justitie Johan Vandeurzen hield zijn vrijlating tegen en enkele dagen later werd de man aangehouden voor de overval op een wisselagent in Roux, begin november 2007.

Later bekende een cipier dat hij omgekocht was om de procedurefout te veroorzaken. De betrokkene ontkende tot nu toe elke betrokkenheid bij die omkoping maar gaf recentelijk toe dat hij ervan wist. "Een medegedetineerde wilde mij een dienst bewijzen nadat ik hem gezegd had dat ik ten onrechte in de cel zat voor de dood van die agente.", aldus de verdachte.

Het feit dat een verdachte in een zaak als die van Kitty Van Nieuwenhuysen op procedurefouten dreigde vrij te komen is in se al hemeltergend. Dat een cipier hieraan meewerkte maakt het alleen maar erger. Om deze zaak te kunnen onderzoeken had ik graag een antwoord gehad op volgende vragen:

1. Welke procedures, zowel juridisch als volgens het tuchtreglement voor cipiers, zijn er mogelijk in dit geval en welke worden er in dit geval gebruikt? Werkt de cipier in kwestie nog in een gevangenis?

2. Is er een intern controleorgaan dat het personeel van het gevangeniswezen controleert? Is dat nationaal of per gevangenis georganiseerd?

3. Zijn er cijfers beschikbaar van meldingen van corrupte cipiers? Zo ja, kan u die mij bezorgen? Graag kreeg ik deze gegevens per gevangenis en sinds 2005.

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

De volgende tuchtstraffen zijn mogelijk:

Voor de statutaire ambtenaren (art. 77 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel):

De contractuele personeelsleden zijn onderworpen aan de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Wat betreft ordemaatregelen, zijn de volgende mogelijk:

  1. Maatregel tot organisatie van het werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een overplaatsing van een ambtenaar die wordt verantwoord door de organisatie en het belang van de dienst.

    De algemene principes van het administratief recht zijn van toepassing, in het bijzonder het K.B. van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, en het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen.

  2. Verwijdering uit zijn ambt met ontzegging van de toegang tot de inrichting.

    Koninklijk besluit van 14 mei 1971 houdende bijzondere instructie van toepassing op de personeelsleden van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen.

  3. Schorsing in het belang van de dienst.

Koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst.

De penitentiair bewakingsassistent in kwestie werd geschorst in het belang van de dienst met ingang van 10 december 2009 (MB 7/1/2010). Hij nam vrijwillig ontslag op 25 oktober 2011 's avonds.

2. Er bestaat geen specifiek controleorgaan belast me te de controle van het personeel van het gevangeniswezen.

3. U vindt deze cijfers in bijlage.

Nederlandstalig penitentiair personeel, gesanctioneerd ingevolge corruptie

jaartal

aantal personen

Inrichting

2005

0

/

2006

0

/

2007

0

/

2008

1

Leuven Hulp

2009

1

Merksplas

2010

2

Hoogstraten & Oudenaarde

2011

1

Dendermonde

2012

0

/

Totaal

5


Personnel pénitentiaire francophone, sanctionné suite à des faits de corruption

Année

Nombre

Etablissement

2005

2

Dinant et Tournai

2006

1

Namur

2007

0


2008

1

Arlon

2009

0


2010

0


2011

0


2012

0


Total

4