Auteurs- en sprekersregister betreffende "Defraigne Christine" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2014-2015)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-5
p. 4-5 6-5 p. 4-5 (PDF)
Abortustoerisme van Belgen naar Nederland - Verschillen in termijn - Overleg (6-1366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1366
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Adoptie - Procedure - Tweede adoptie - Voorbereiding - Aantal vergaderingen - Eventuele verlichting - Kostprijs (4-6813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6813
Afghanistan Amerikaans leger Verandering van tactiek (4-3916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3916
Afghanistan - Presidentsverkiezingen - Veiligheidsvoorwaarden - Politieke opening naar de Pathanen - Etnisch evenwicht binnen de nieuwe regering - Aanwezigheid van huursoldaten in Afghanistan (4-3724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3724
Afrika - Charles Taylor Bestrijding van de straffeloosheid (4-3914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3914
Afrika - Overleg tussen Europa en de Verenigde Staten - Steun (4-3910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3910
Afrika - Overleg tussen Europa en de Verenigde Staten - Steun (4-5391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5391
Afwezigheid van de minister-president van Vlaanderen bij de mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering      
  6-9
p. 6-7 6-9 p. 6-7 (PDF)
  6-9
p. 17 6-9 p. 17 (PDF)
Airbus A400M - Toekomst - Belgisch standpunt - Levering - Achterstand - Belgische bedrijven die aan het programma deelnemen - Financiële weerslag - Landen die deelnemen aan het programma - Gemoedstoestand (4-4610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4610
Alarmsysteem niet aangesloten op een alarmcentrale - Registratie - Meldpunt alarmsystemen - Website www.policeonweb.be - Cijfers - Vertrouwelijkheid - Mogelijkheden tot alternatieve registratie - Telefoon en papieren formulier (5-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1672
Alcohol achter het stuur - Ongevallen met zwaargewonden - Belgische specificiteit (5-3028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3028
Algemeen activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten (1) (3-725)      
  Bespreking
3-83
p. 36-48 3-83 p. 36-48 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Defraigne (S) en de heer Van Parijs (K)
3-1150/1
p. 1-33 3-1150/1 p. 1-33 (PDF)
   "Regel van de derde dienst" (Veiligheid van de Staat)
3-1150/1
p. 9 3-1150/1 p. 9 (PDF)
  3-1150/1
p. 20 3-1150/1 p. 20 (PDF)
  3-1150/1
p. 25 3-1150/1 p. 25 (PDF)
  3-1150/1
p. 27 3-1150/1 p. 27 (PDF)
   Actie van de Veiligheid van de Staat op het gebied van de schadelijke sektarische organisaties
3-1150/1
p. 17 3-1150/1 p. 17 (PDF)
  3-1150/1
p. 19 3-1150/1 p. 19 (PDF)
  3-1150/1
p. 24 3-1150/1 p. 24 (PDF)
   Bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel
3-1150/1
p. 10-11 3-1150/1 p. 10-11 (PDF)
  3-1150/1
p. 11 3-1150/1 p. 11 (PDF)
  3-1150/1
p. 12 3-1150/1 p. 12 (PDF)
  3-1150/1
p. 31 3-1150/1 p. 31 (PDF)
   Bijzondere opsporingsmethodes
3-1150/1
p. 5 3-1150/1 p. 5 (PDF)
  3-1150/1
p. 8 3-1150/1 p. 8 (PDF)
  3-1150/1
p. 11-12 3-1150/1 p. 11-12 (PDF)
  3-1150/1
p. 30-31 3-1150/1 p. 30-31 (PDF)
   Coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de Veiligheid van de Staat, de ADIV en de gerechtelijke en bestuurlijke overheden
3-1150/1
p. 3-4 3-1150/1 p. 3-4 (PDF)
  3-1150/1
p. 8-9 3-1150/1 p. 8-9 (PDF)
  3-1150/1
p. 29-30 3-1150/1 p. 29-30 (PDF)
   Interactie tussen de inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden
3-1150/1
p. 7-8 3-1150/1 p. 7-8 (PDF)
  3-1150/1
p. 8 3-1150/1 p. 8 (PDF)
  3-1150/1
p. 9-10 3-1150/1 p. 9-10 (PDF)
  3-1150/1
p. 17-18 3-1150/1 p. 17-18 (PDF)
  3-1150/1
p. 21-22 3-1150/1 p. 21-22 (PDF)
  3-1150/1
p. 24 3-1150/1 p. 24 (PDF)
  3-1150/1
p. 25 3-1150/1 p. 25 (PDF)
   Internet-gevaar : Veiligheid van de Staat (Subversieve sites)
3-1150/1
p. 23 3-1150/1 p. 23 (PDF)
  3-1150/1
p. 26-27 3-1150/1 p. 26-27 (PDF)
   Opvolging van de audit van de Veiligheid van de Staat
3-1150/1
p. 6 3-1150/1 p. 6 (PDF)
   Rekrutering en behandeling van informanten
3-1150/1
p. 31 3-1150/1 p. 31 (PDF)
   Screening van de kandidaten van het Moslimexecutief door de Veiligheid van de Staat
3-1150/1
p. 14 3-1150/1 p. 14 (PDF)
  3-1150/1
p. 22 3-1150/1 p. 22 (PDF)
  3-1150/1
p. 24-25 3-1150/1 p. 24-25 (PDF)
   Strijd tegen de georganiseerde misdaad : Veiligheid van de Staat
3-1150/1
p. 9 3-1150/1 p. 9 (PDF)
  3-1150/1
p. 11 3-1150/1 p. 11 (PDF)
  3-1150/1
p. 16-17 3-1150/1 p. 16-17 (PDF)
  3-1150/1
p. 17-19 3-1150/1 p. 17-19 (PDF)
  3-1150/1
p. 22 3-1150/1 p. 22 (PDF)
  3-1150/1
p. 29-30 3-1150/1 p. 29-30 (PDF)
   Terrorismebestrijding : Veiligheid van de Staat
3-1150/1
p. 5 3-1150/1 p. 5 (PDF)
  3-1150/1
p. 6-7 3-1150/1 p. 6-7 (PDF)
  3-1150/1
p. 9 3-1150/1 p. 9 (PDF)
  3-1150/1
p. 9-10 3-1150/1 p. 9-10 (PDF)
  3-1150/1
p. 12 3-1150/1 p. 12 (PDF)
  3-1150/1
p. 15 3-1150/1 p. 15 (PDF)
  3-1150/1
p. 16 3-1150/1 p. 16 (PDF)
  3-1150/1
p. 17 3-1150/1 p. 17 (PDF)
  3-1150/1
p. 19-20 3-1150/1 p. 19-20 (PDF)
  3-1150/1
p. 20 3-1150/1 p. 20 (PDF)
  3-1150/1
p. 23 3-1150/1 p. 23 (PDF)
  3-1150/1
p. 27 3-1150/1 p. 27 (PDF)
   Veiligheidsmachtigingen
3-1150/1
p. 5-6 3-1150/1 p. 5-6 (PDF)
  3-1150/1
p. 31-32 3-1150/1 p. 31-32 (PDF)
Anticonceptiepil - Consumptie - Eventueel verhoogd sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Stijging - Voorbehoedsmiddelen - Risico's op kanker (4-7515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7515
Anticonceptiepil - Gebruik - Mogelijk hoger sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Groei - Anticonceptiemiddelen - Risico op kanker (5-343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-343
Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief (4-4600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4600
Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief (4-4601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4601
Asielaanvragen - Dossiers ingediend in het Frans en in het Nederlands - Statuut van vluchteling - Erkenning - Aantal - Verschil - Rechtspraak - Uniek karakter - Kamer met drie rechters - Oprichting - Algemene vergadering van rechters - Dossiers in beraad (4-6641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6641
Asielaanvragen - Dossiers ingediend in het Frans en in het Nederlands - Statuut van vluchteling - Erkenning - Aantal - Verschil - Rechtspraak - Uniek karakter - Kamer met drie rechters - Oprichting - Algemene vergadering van rechters - Dossiers in beraad (4-6642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6642
Asielprocedure - Hervorming - Motivatie en criteria - Uitwerking - Kostprijs - Verklaringen van de liga voor de rechten van de mens (5-479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-479
Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel (4-7069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7069
Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel (4-7070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7070
Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering van regularisatie - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Vernietiging met terugwerkende kracht - Sociale inspectie - Personeel (5-345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-345
Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf (5-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-281
Autonome werkstraffen - Aantal begunstigden - Plaats van prestatie - Kostprijs - Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen - Toegang tot de gerechtelijke antecedenten - Budget - Laattijdige uitvoering van de straffen - Maatregelen (4-6983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6983
Bankgeheim - Verplichte uitwisseling van bankgegevens op vraag van de fiscus - Recht op bescherming van het privéleven - Lijst met fraudeurs - Aankoop door de fiscale administratie - Geval in Duitsland - Bedrag dat mogelijk invorderbaar is (4-7084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7084
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belgisch leger - Militairen ingezet voor operaties in het buitenland - Blogs en andere internetsites van sociale netwerken - Controle (4-4625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4625
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in België (4-3858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3858
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in België (4-5651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5651
Belgische vereniging van auteurs (SABAM) - Auteursrechten - Berekeningsmethode - Kleinschalige cultuurprojecten - Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Jeugdhuizen - Ontoereikende middelen (5-6557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6557
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Benoeming van de commissies      
  Over de manier waarop de drie vaste commissies van de Senaat tot stand zijn gekomen
6-5
p. 8-13 6-5 p. 8-13 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen
6-15
p. 4-5 6-15 p. 4-5 (PDF)
  6-15
p. 4-5 6-15 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2015-2016)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2016-2017)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-22
p. 5 6-22 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2017-2018)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-33
p. 5 6-33 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-42
p. 5 6-42 p. 5 (PDF)
Beroep van verpleegkundige - Plan om het beroep aantrekkelijk te maken - Maatregelen - Inwerkingtreding - Onregelmatige prestaties en opleiding - Premies - Begunstigden - Verhoging - Administratieve last voor de verpleegkundigen - Verlichting (4-6326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6326
Bij de bespreking van het verzoek nr 6-117 werd er een debat gehouden over de te volgen procedures inzake informatieverslagen      
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
Birma - Arrestatie van mevrouw Aung San Suu Kyi - Gezondheidstoestand - Proces - Druk op het Birmaanse regime - Speciale gezant van de Verenigde Naties voor Birma - Rol (4-3723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3723
Borst- en baarmoederhalskanker - Genetische test - Centrum menselijke erfelijkheid van de KUL - DNA-sequencer - Aankoop - Begunstigden van de testen - Behandelde patiënten - Aantal - Aankoop in de Franstalige Gemeenschap (4-7514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7514
Borst- en baarmoederkanker -Erfelijkheidstest - Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KUL - DNA Sequencer - Aanschaf - Begunstigden van de testen - Behandelde patiënten -Aantal - Aanschaf in de Franse Gemeenschap (5-352)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-352
Botulinum Toxine - Gevaarlijke neveneffecten - Maatregelen - Bewustmaking van de bevolking - Overleg tussen de ministers van Volksgezondheid (4-3045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3045
Brandweerdiensten - Hervorming - Kostprijs - Uitvoering - Staking van de brandweermannen - Eventuele minimumdienst (5-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-282
Brandweerdiensten - Hervorming - Opleiding - Materiaal - Kost - Tenlasteneming - Inwerkingtreding - Staking van de brandweermannen - Maatregelen - Eventuele minimumdienst (4-6327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6327
Burundi - Verkiezingen 2009 - Voorbereiding - Verkiezingsagenda - Kieswetboek - Nationale Onafhankelijke Verkiezingscommissie - Financiële en technische implicaties - Belgische bijdrage - Wijziging van de Burundese Grondwet - Kiesstelsel (4-4591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4591
Cannabis - Bestrijding - Budget - Controle in de omgeving van scholen - Andere controlemaatregelen - Cannabisplantages - Cijfers (5-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1104
Cannabis - Gebruik door jongeren - Resultaten van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) en van de Rodinstichting - Informatie en preventie (3-6222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8804 3-81 p. 8804 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9731-9733 3-87 p. 9731-9733 (PDF)
Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS) - Dossiers genitale verminking van vrouwen - Verschillende behandeling (5-6556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6556
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - Efficiëntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5076
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - Efficiëntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5733
Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget (5-277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-277
Congo-Brazzaville - Presidentsverkiezingen (4-3912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3912
Congo-Brazzaville - Presidentsverkiezingen (4-5392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5392
Cuba - Herdefinitie betrekkingen (4-3915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3915
De "euthanasie"-kits ("Euthanaserende" producten bestemd voor de artsen - Bevoorrading van de apothekers) (3-662)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-108
p. 32-35 3-108 p. 32-35 (PDF)
De "wietkaart" (Gevolgen van de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de Nederlandse coffeeshops) (5-533)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-58
p. 17-19 5-58 p. 17-19 (PDF)
De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008) (4-716)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
4-716/1
p. 1-74 4-716/1 p. 1-74 (PDF)
De 60ste verjaardag van de herdenking van de bevrijding van het concentratie- en uitroeiingskamp van Auschwitz (Veiligheid van de synagogen en de Joodse scholen - Antisemitische daden - Bestrijding van het negationisme - Analyse door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, van de betrokkenheid van de Belgische overheden bij de deportatie) (3-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 10-11 3-95 p. 10-11 (PDF)
De Amerikaanse president Barack Obama - Toespraak in Caïro op 4 juni 2009 - Reacties (4-3722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3722
De Amerikaanse president Barack Obama - Toespraak in Caïro op 4 juni 2009 - Reacties (4-5383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5383
De Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (van de federale politie - Nood aan versterking van het personeel) (4-860)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clercq, minister en Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 22-24 4-83 p. 22-24 (PDF)
De Salduz-prestaties (Niet-betaling of laattijdige betaling - Ontwerp voor de hervorming van de rechtsbijstand) (5-1028)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-106
p. 19-20 5-106 p. 19-20 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in België      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De anticonceptiecheques (Terugbetaling van "de pil" voor meisjes - Kritiek geuit door de betrokken actoren - Vereenvoudiging van het terugbetalingssysteem) (3-206)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-44
p. 25-26 3-44 p. 25-26 (PDF)
De anticonceptiecheques (Terugbetaling van de pil; praktische uitvoering; behoud van de vrije doctorskeuze) (3-18)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-14
p. 22-23 3-14 p. 22-23 (PDF)
De benoeming van de nieuwe moslimexecutieve van België (Islamitisch radicalisme - Vertegenwoordiging van vrouwen) (3-3)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-10
p. 5-6 3-10 p. 5-6 (PDF)
De bescherming van de stagiairs (Medisch onderzoek opgelegd bij KB van 21 september 2004 vooraleer een stage in een bedrijf aan te vatten) (3-603)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 27-29 3-99 p. 27-29 (PDF)
De beschermingsmaatregelen voor het personeel dat binnen de RVA instaat voor de begeleiding van de werklozen (Agressiviteit van sommige werklozen) (3-1162)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-169
p. 29-30 3-169 p. 29-30 (PDF)
De betere leesbaarheid van de gas- en elektriciteitsfacturen (Eenvormige factuur - Verdenkingen van malversatie) (4-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-28
p. 32-34 4-28 p. 32-34 (PDF)
De betrekkingen van België met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van België met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van België met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van België met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De bevordering van de pariteit tussen mannen en vrouwen in de parlementaire assemblees (3-361)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-66
p. 23-26 3-66 p. 23-26 (PDF)
De bij koninklijk besluit van 4 juni 2003 vastgelegde terugbetaling van in-vitrobevruchtingen (3-64)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-21
p. 28-29 3-21 p. 28-29 (PDF)
De bijdrage voor de registratie in het hondenregister (Niet-overeenstemming met de vergoeding van het dienstverlenend bedrijf dat het register bijhoudt) (5-3217)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 6-7 5-230 COM p. 6-7 (PDF)
De btw-plicht van de advocaten vanaf 1 januari 2014 (Praktische gevolgen - Probleem van het beroepsgeheim) (5-4075)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 4-6 5-260 COM p. 4-6 (PDF)
De budgettaire toestand bij de politie (Federale politie - Zie ook mondelinge vraag 5-1332 en vragen om uitleg 5-3448 en 5-4800) (5-1320)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140
p. 22-23 5-140 p. 22-23 (PDF)
De buitengebruikstelling van het Navo-pijpleidingennetwerk in België (Bevoorrading van privé-klanten - Luchthavens van Bierset en Zaventem) (3-380)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-68
p. 17-18 3-68 p. 17-18 (PDF)
De draagmoeders (Nood aan een wettelijke regeling) (3-694)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-113
p. 11-14 3-113 p. 11-14 (PDF)
De financiering van de centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (5-8490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8490
De financiële discriminaties ten aanzien van adoptieouders (Financiële verschillen tussen bevalling en adoptie) (4-604)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 24-25 4-62 p. 24-25 (PDF)
De fiscus en de RSZ en betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden (Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Aanvechten door fiscus en RSZ van hun statuut van gewone schuldeiser in de opschorting) (4-1252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 8-15 4-98 p. 8-15 (PDF)
De gedwongen huwelijken (3-772)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-123
p. 14-15 3-123 p. 14-15 (PDF)
De gerechtsdeurwaarders (Kandidaat-gerechtsdeurwaarders - Samenstelling van de benoemingscommissies) (5-1383)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146
p. 25-26 5-146 p. 25-26 (PDF)
De gevolgen die werden gegeven aan de resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques (Vrijstelling van sociale bijdragen en van personenbelasting) (3-545)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 14-16 3-95 p. 14-16 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De heer Anciaux wordt tot de orde geroepen omdat hij zich laat interviewen in het halfrond zonder toelating van de voorzitter      
  6-27
p. 20 6-27 p. 20 (PDF)
De hernieuwing van de identiteitskaarten (Geannuleerde identiteitskaart) (4-289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-29
p. 13-15 4-29 p. 13-15 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Indiening van een gewone motie door de dames Defraigne en Lizin en de heer Mahoux
3-25
p. 44-45 3-25 p. 44-45 (PDF)
De hulp van België aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De in-vitrobevruchtingen (3-533)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-94
p. 34-37 3-94 p. 34-37 (PDF)
De informatisering van Justitie (Uitstel van de inwerkingtreding van de elektronische procedure) (5-822)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-90
p. 13-14 5-90 p. 13-14 (PDF)
De invrijheidstelling van een dealer bij gebrek aan een vertaler (5-703)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-78
p. 22-26 5-78 p. 22-26 (PDF)
De justitiekosten (in strafzaken - Verhoging - Uitgaven van telecomoperatoren, gerechtelijke experts, DNA-analyses, juridische bijstand, ...) (5-245)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 11-13 5-29 p. 11-13 (PDF)
De kostprijs van de elektriciteit voor industriële klanten (3-29)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-18
p. 27-30 3-18 p. 27-30 (PDF)
De maatregelen tegen het terrorisme (Onder andere : telefoontap, schaduwen, bewakingsopdrachten, waarnemingen en gebruik van informanten ; bevriezing van tegoeden ; bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel ; versterking van de diensten ; crisiscentrum voor de bescherming van haveninfrastructuren tegen aanslagen) (3-444)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 31-36 3-83 p. 31-36 (PDF)
De mensenrechten in Tibet en de regeringsvertegenwoordiging op de Olympische Spelen (Unaniem Europees standpunt) (4-211)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-24
p. 37-40 4-24 p. 37-40 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendementen nrs 1 tot 32 en 35 tot 38 van mevrouw Defraigne c.s.
3-603/3
p. 1-9 3-603/3 p. 1-9 (PDF)
  3-603/3
p. 9-10 3-603/3 p. 9-10 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De mishandelde dieren (Landbouwhuisdieren - Verhoging van het aantal controleveeartsen - Opvangcentra voor inbeslaggenomen dieren - Gerechtskosten) (3-236)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 16-18 3-46 p. 16-18 (PDF)
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiënteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen (4-420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 20-22 4-46 p. 20-22 (PDF)
De naleving van het beginsel van de filosofische en godsdienstige neutraliteit van de justitie (Neutraliteit van meubilair, lokalen en zittingzalen - Toepassing van het beginsel op de uitvoerders van de rechtsbedeling en hun kledij - Gerechtelijke experts - Kledij waaruit duidelijk de religieuze overtuiging blijkt - Geval van een tolk op een assisenproces in Luik) (3-762)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-121
p. 29-31 3-121 p. 29-31 (PDF)
De niet-betaling van de "Salduz"-permanenties (Vergoeding van de bijstand door een advocaat tijdens de eerste verschijning voor de onderzoeksrechter) (5-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 19-22 5-26 p. 19-22 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving (Stand van zaken inzake de omzetting van de Europese richtlijnen en de inbreukprocedures - Evaluatie van de aanbevelingen uit het informatieverslag van de Belgische Senaat - Eurtransbel) (6-293)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne
6-293/1
p. 1-15 6-293/1 p. 1-15 (PDF)
De opflakkering van het antisemitisme in België (Zware incidenten : voetbalwedstrijd in Hasselt, Joodse Maïmonide-school in Brussel) (3-201)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-43
p. 12-13 3-43 p. 12-13 (PDF)
De oprichting van een vrijwillige legerdienst (Wet van 11 april 2003, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007) (4-70)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-12
p. 21-22 4-12 p. 21-22 (PDF)
De overdracht van de geschillen betreffende collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken (Overdracht in twee fases - Overdracht van de hangende zaken op 1 september 2008 - Extra administratief personeel en uitbreiding van de formatie van de magistraten) (4-102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 27-29 4-14 p. 27-29 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De politiezones (Verandering van politiezone) (5-1198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-128
p. 21-22 5-128 p. 21-22 (PDF)
De prijs voor drinkwaterdistributie (Verzet van de minister tegen de prijsverhoging die de Société wallonne des eaux [SWDE] en de Compagnie intercommunale liégeoise des eaux [CILE] willen doorvoeren) (5-1329)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-141
p. 20-21 5-141 p. 20-21 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand (Onaangepaste software) (5-127)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 14-16 5-22 COM p. 14-16 (PDF)
De psychotherapeuten (Wetsvoorstel op de erkenning van de psychotherapeuten - Personen die zich "levenscoach" noemen - Charlatans) (5-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-136
p. 18-20 5-136 p. 18-20 (PDF)
De quota voor artsen (Numerus clausus) (3-379)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-81
p. 35-39 3-81 p. 35-39 (PDF)
De rol van de militaire inlichtingendienst in de zaak Belliraj (Overleg tussen de verschillende inlichtingendiensten - Verzameling van inlichtingen door toedoen van informanten - Reizen van de heer Belliray naar Afghanistan, Algerije en Marokko of veronderstelde contacten met Al Qaida) (4-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-19
p. 77-79 4-19 p. 77-79 (PDF)
De sensibilisering en het informeren van patiënten inzake gezondheid (5-9238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9238
De situatie bij ArcelorMittal (Staalbedrijf - Sluiting van de warme fase - Houding van de regering) (5-387)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-45
p. 6-7 5-45 p. 6-7 (PDF)
De staking van de plaatsvervangende rechters (en de advocaten - Betaling van de prestaties - Juridische bijstand) (5-592)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 21-23 5-62 p. 21-23 (PDF)
De staking van de pro-Deoadvocaten (Probleem van de vergoeding, onder andere in het kader van Salduz) (5-534)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-59
p. 15-16 5-59 p. 15-16 (PDF)
De stemplicht (Vervolging van de afwezige kiezers) (5-672)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-76
p. 19-21 5-76 p. 19-21 (PDF)
De strafrechtelijke schikking (Uitbreiding - Verval van strafvordering mits betaling van een geldsom - Rondzendbrief) (5-577)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-61
p. 10-15 5-61 p. 10-15 (PDF)
De studentenarbeid (Nieuwe reglementering - Regeling inzake de verdeling van het werk in de tijd - Wachttijd inzake werkloosheidsuitkeringen - Gevolgen op de kinderbijslag) (3-752)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-121
p. 7-9 3-121 p. 7-9 (PDF)
De talrijke klachten met betrekking tot de dienstverlening van Scarlet (Telefoon- en internetoperator) (3-966)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 9-10 3-149 p. 9-10 (PDF)
De te lage bedragen die de gasleveranciers aanrekenen voor het jaar 2007 (Risico voor de consument dat de energie wordt aangerekend tegen het tarief van 2008) (4-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 37-38 4-15 p. 37-38 (PDF)
De terugbetalingsmodaliteiten van ivf (4-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-48
p. 17-18 4-48 p. 17-18 (PDF)
De toekomst van de militaire luchthaven van Bierset (3-942)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-145
p. 25-26 3-145 p. 25-26 (PDF)
De toekomst van het "Centre Tadam" in Luik (Centrum voor heroïneverslaafden - Op een gecontroleerde manier bezorgen van heroïne - Proefproject - Project van verbruikszalen in Luik) (5-774)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 26-28 5-87 p. 26-28 (PDF)
De toename van de aanvragen inzake staatloosheid en de wijze waarop ze worden behandeld (Uitgeprocedeerde asielzoekers die de afwijzing van hun aanvraag omzeilen door een aanvraag inzake staatloosheid in de dienen - Misbruiken) (3-918)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Defraigne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-119
p. 20-21 3-119 p. 20-21 (PDF)
De toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Verschil tussen het aantal Franstalige en Nederlandstalige verklaringen - Honorarium voor de tweede arts) (3-1290)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 35-36 3-190 p. 35-36 (PDF)
De tussenkomst van mevrouw Güler Turan wordt beschouwd als een mondelinge vraag en kan dus niet gesteld worden in de Senaat      
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
De vaderschapstests (Ethische vragen - Rechtsgeldigheid) (5-291)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-35
p. 6-7 5-35 p. 6-7 (PDF)
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
De verklaringen van de Franse President over ArcelorMittal (Staalbedrijf - Investeringen in Frankrijk - Gevolgen voor de Luikse vestiging) (5-460)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-50
p. 10-11 5-50 p. 10-11 (PDF)
De verklaringen van de Paus over de strijd tegen aids (Uitspraak paus in Kameroen dat verdeling condooms geen oplossing betekent voor aidsprobleem, maar het nog verergert - Nood om paus tot de orde te roepen zodat werk hulporganisaties niet wordt tenietgedaan) (4-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-68
p. 40-43 4-68 p. 40-43 (PDF)
De verspreiding van gerechtelijke opsporingsberichten via de media en internet (Ministeriële richtlijn tot bepaling van bepaalde voorwaarden voor de verspreiding) (3-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 9-11 3-127 p. 9-11 (PDF)
De vertraging die werd opgelopen bij de aanleg van het driehoekig plein aan het nieuwe HST-station in Luik (3-363)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-66
p. 12-13 3-66 p. 12-13 (PDF)
De wachtdiensten van kandidaat-specialisten in de ziekenhuizen (Niet-naleving van het MB tot vaststelling van de verplichtingen van de stagemeesters - Impact van de numerus clausus op de verdeling van de wachtdiensten) (3-865)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 38-39 3-134 p. 38-39 (PDF)
De werkgroep die de problematiek van de uitbuiting van bedelende kinderen onderzoekt (5-1939)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 9-11 5-146 COM p. 9-11 (PDF)
De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Aarzelende houding van RSZ en fiscus tegenover het feit dat ze als gewone schuldeisers in de opschorting worden beschouwd in plaats van als buitengewone) (4-1578)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 116-119 4-116 p. 116-119 (PDF)
De wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Echtgenoten van verschillende nationaliteit - Beginselen van het internationaal privaatrecht - Invoering door de rondzendbrief van 23 januari 2004 van het beginsel van gewone verblijfplaats) (3-204)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-43
p. 13-16 3-43 p. 13-16 (PDF)
De wettelijke juridische bijstand (Verloning van de Pro-Deoadvocaten en van de advocaten die in het kader van de Salduzwet optreden) (5-505)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-57
p. 28-30 5-57 p. 28-30 (PDF)
De zorgverleners en justitiële medewerkers (Betalingsachterstand : gevangenisartsen en -tandartsen, tolken, psychologen, wetsgeneesheren) (3-97)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-26
p. 10-12 3-26 p. 10-12 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
Defensie - Vacante betrekkingen - Kandidaten - Schaarste - Maatregelen - Specifieke opleiding voor werkzoekenden (5-1477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1477
Democratische Republiek Congo – Alliantie tussen Congolese en Rwandese strijdkrachten – Vredesinitiatieven - Congolees leger - Prestaties - Opleiding door het Belgisch leger - FDLR - Uitroeiing - Nationaal Park van Virunga - Bescherming (4-3708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3708
Democratische Republiek Congo – Alliantie tussen Congolese en Rwandese strijdkrachten – Vredesinitiatieven - Congolees leger - Prestaties - Opleiding door het Belgisch leger - FDLR - Uitroeiing - Nationaal Park van Virunga - Bescherming (4-5376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5376
Denturisten - Erkenning van het beroep - Diploma - Opleidingen (6-519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-519
Dexia Bank België - Obligatie DBB 6,25% - Coupons - Terugbetaling en uitgestelde betaling - Stand van zaken (5-6795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6795
Dienstenchequebedrijven - Contracten - Bescherming van de consument - Clausules - Afwezigheidsregeling - Verantwoordelijkheid bij diefstal of schade - Klachten - Aantal (6-1265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1265
Dierenmishandeling (Regionalisering : overdracht van ambtenaren - Verdeelsleutel) (5-1244)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-135
p. 19-20 5-135 p. 19-20 (PDF)
Dierenmishandeling - Processen-verbaal - Toegepaste straffen (3-6864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9587 3-87 p. 9587 (PDF)
Dierenmishandeling - Processen-verbaal - Toegepaste straffen (3-6865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9601 3-87 p. 9601 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10545 3-90 p. 10545 (PDF)
Dierenmishandeling - Strijd - Wetgeving - Gevoel van straffeloosheid - Maatregelen - Betrokkenheid van beroepsmensen en verenigingen (5-2429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2429
Doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven (Verwarring omtrent de aktes van aangifte - Rondzendbrief - Art. 80bis Burgerlijk Wetboek) (4-545)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-57
p. 23-25 4-57 p. 23-25 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Artikel 174 van de Grondwet - De Senaat stelt zelf de dotatie vast - Amendement op de begroting in de Kamer
6-14
p. 86 6-14 p. 86 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
  6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
   Personeel - Organigram
6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
  6-14
p. 86-87 6-14 p. 86-87 (PDF)
  6-14
p. 83-84 6-14 p. 83-84 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Christine Defraigne, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Christine Defraigne, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Defraigne, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Christine Defraigne, senator aangewezen door het Waals Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Een mogelijke wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Gerechtskosten die aan de burgerlijke partij worden aangerekend wanneer de dader onbekend blijft - Artikel 162 Wetboek van Strafvordering) (5-866)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-93
p. 7-9 5-93 p. 7-9 (PDF)
Een obligatie van Dexia Bank België (Obligatie "DBB 6,25%" - Opschorting van de terugbetaling - Betaling van de coupons door Belfius) (5-2756)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-190 COM
p. 16-18 5-190 COM p. 16-18 (PDF)
Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingen - Slag bij Luik - Herdenking van de Belgische soldaten - Specifiek eerbetoon - Afwezigheid (5-10159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10159
Elektriciteitsvoorziening - Black-out - Automatisch afschakelplan - Indeling in zones - Regionaal evenwicht - Schadevergoeding in geval van afschakeling (6-65)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-65
Elektriciteitsvoorziening - Risico's op een black-out - Overgang naar de wintertijd - Verhoging van de invoer - Simultane importcapaciteit (6-66)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-66
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen - Overwogen oplossingen (5-3129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3129
Erkenning van staatloosheid - Procedures (3-3900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 4992-4994 3-56 p. 4992-4994 (PDF)
Esthetisch geneesheer - Titel - Erkenning (4-301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-301
European Union Battle Groups - Belgische Battle Group - Oefeningen - Active - en - Quick response - Resultaten - Weerslag op kwaliteit van het Belgisch leger (4-4620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4620
Europees Parlement - Coördinatie en sensibilisering van de Belgische verkozenen - Invloed van de Belgische verkozenen op het wetgevend werk tijdens de legislatuur 2004-2009 (4-3711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3711
Europese Unie (EU) - Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen - Gemeenschappelijk Standpunt 2005/239/GBVB - Verdrag voor de niet-proliferatie van kernwapens - Actualisering - Stand van zaken - Procedure - Belgisch Standpun (4-4592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4592
Europese Unie (EU) - Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen - Gemeenschappelijk Standpunt 2005/239/GBVB - Verdrag voor de niet-proliferatie van kernwapens - Actualisering - Stand van zaken - Procedure - Belgisch Standpun (4-4593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4593
Europese Unie (EU) - Oosters Partnerschap - Prioriteiten - Handels- en politieke belangen van België in het Partnerschap - Betrekkingen met Rusland (4-3712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3712
Europese Unie (EU) - Uitbreiding - IJsland (4-3716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3716
Europese Unie - Europese Commissie - Voorzitter - José Manuel Barroso - Beleidslijnen voor de volgende Commissie - Analyse (4-4633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4633
Europese Unie - Uitbreiding - Kroatië - Grensgeschil met Slovenië - Juridische en diplomatieke oplossingen - Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië - Samenwerking van Kroatië - Situatie en schadeloosstelling (4-3721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3721
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-4635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4635
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-5693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5693
Extern optreden - Europese dienst (4-3913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3913
Extern optreden - Europese dienst (4-5393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5393
Federaal Aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Verbetering - Financiële hulp aan slachtoffers - Toekenningsvoorwaarden- Budget van het Aanspreekpunt - Personeel - Eventuele aanwervingen - Openingsuren van het Aanspreekpunt (4-6375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6375
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Informatiebronnen - Modernisering - Mobiel internet - Eventuele invoering - Kosten (4-4604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4604
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Informatiebronnen - Modernisering - Mobiel internet - Eventuele invoering - Kosten (4-5408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5408
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Horeca - Rookverbod - Callcenter - Werking - Duur van de dienst - Medewerkers - Aantal - Voorafgaande opleiding - Indienstnemingscriteria - Verstrekte antwoorden - Tegenstrijdigheid - Wachttijd (4-6483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6483
Gabon - Overlijden van president Omar Bongo - Politieke transitie - Rol van de Europese Unie (EU) - Eventuele goederen van de familie Bongo in België - Politieke en commerciële belangen van België in Gabon (4-3720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3720
Gabon - Overlijden van president Omar Bongo - Politieke transitie - Rol van de Europese Unie (EU) - Eventuele goederen van de familie Bongo in België - Politieke en commerciële belangen van België in Gabon (4-5382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5382
Galileo (4-1714)      
  Verslag , namens de werkgroep "Ruimtevaart", van mevrouw Christine Defraigne
4-1714/1
p. 1-17 4-1714/1 p. 1-17 (PDF)
Gaza – Humanitaire toestand – Voedselbedeling door de VN – Stromend water – Volksgezondheid – Vooruitgang - Materiaal voor wederopbouw - Internationale hulp - Verdeling - Lopende projecten - Projecten gesteund door België - Hamas-regering (4-3719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3719
Gaza – Humanitaire toestand – Voedselbedeling door de VN – Stromend water – Volksgezondheid – Vooruitgang - Materiaal voor wederopbouw - Internationale hulp - Verdeling - Lopende projecten - Projecten gesteund door België - Hamas-regering (4-5381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5381
Gebruik van plastiek bekertjes in de koffiekamer van de Senaat      
  6-34
p. 31 6-34 p. 31 (PDF)
Gebruiksruimten voor harddrugs - Eventuele oprichting - Voortgang van de reflectie - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 op het gebruik van verdovende middelen (6-213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-213
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Overheidsbedrijven - Beursgenoteerde bedrijven - Bestuursraad - Aanwezigheid van vrouwen - Doelstelling van 30% - Maatregelen - Standpunt van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) (5-390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-390
Geneesmiddel Raptiva - Gebruik - Potentiële risico's - Bewustmaking van de bevolking -Eventuele maatregelen - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Overleg tussen ministers van Volksgezondheid (4-3280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3280
Geneesmiddel dat in Belgie niet beschikbaar is - Aflevering - Verklaring van de arts - Apothekers - Weigering om te importeren - Procedure (5-10533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10533
Geneesmiddelen - Namaak - Aantal - Maatregelen (4-6400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6400
Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventie - RIZIV - Uitgaven - Kortingen - Terugbetalingsvoorwaarden - Problemen voor sommige categorieën begunstigden - Aantal terugbetaalde geneesmiddelen - Daling (4-7263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7263
Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventiecampagnes - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Begroting - Gewicht op de uitgaven - Vermindering - Maatregelen (5-278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-278
Georgië - EUMM-missie - Toestand - Kosten - Evaluatie - Ossetisch-Georgische grens - Veiligheid - Toestand van de vluchtelingen - Relaties met Rusland - Herstel in Zuid-Ossetië - Financiering - Aantal Russische soldaten in Ossetië en Abchazië (4-3718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3718
Georgië - EUMM-missie - Toestand - Kosten - Evaluatie - Ossetisch-Georgische grens - Veiligheid - Toestand van de vluchtelingen - Relaties met Rusland - Herstel in Zuid-Ossetië - Financiering - Aantal Russische soldaten in Ossetië en Abchazië (4-5380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5380
Gerechtsgebouwen - Installatie van rooklokalen (5-757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-757
Gesloten centra voor minderjarigen - Morele begeleiding - Resocialisatie (6-705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-705
Gespecialiseerde voetverzorging - Opleiding - Erkenning - Statuut (4-984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-984
Gesuikerde dranken - Overmatige calorie-inname - Medische risico's - Daling van de consumptie - Maatregelen - Beleid ten opzichte van de jongeren - Informatiecampagnes - Promotie van niet-gesuikerde dranken (4-7308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7308
Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen (5-2545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2545
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-3859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3859
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-5652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5652
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-3863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3863
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5655
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-4796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4796
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-5706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5706
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-4797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4797
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-5707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5707
Gevangenissen - Geweld - Beheer - Opleidingen - Aantal opleiders - Budget - Duur - Gevangenen - Ontsnappingen - Coördinatie met de FOD Binnenlandse Zaken - Penitentiaire beambten - Aantrekkelijkheid - Vormingsinstituut - Materiaal van de gevangenissen (4-6484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6484
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen (5-1670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1670
Gezondheidsberoepen -Beroep van zorgkundige - Toegang - Erkenning - Achterstand - Overdracht van bevoegdheden - Regularisatie - Procedures (6-520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-520
Golf van Aden - Piraterij - Strijd - Operatie "Atalanta"- Fregat Louise-Marie - Deelname - Resultaten - Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 - Commando over de operatie "Atalant" - Samenwerking van de Europese marines - Analyse (4-4614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4614
Hervorming van de Senaat      
  5-151
p. 76-77 5-151 p. 76-77 (PDF)
  5-151
p. 78 5-151 p. 78 (PDF)
Hervorming van het leger - Legerkazernes -Sluitingen - Begeleidingsmaatregelen voor de betrokken militairen (4-6399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6399
Herziening van artikel 152 van de Grondwet (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Zie ook doc. 5-1066 en 5-167) (5-1065)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1065/1
p. 1-6 5-1065/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1067) (5-1066)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1066/1
p. 1-2 5-1066/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Het Belgische ruimtevaartbeleid met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (4-1680)      
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne
4-1680/1
p. 1-13 4-1680/1 p. 1-13 (PDF)
Het UN Women-rapport - Cijfers over seksueel geweld - Hoge cijfers voor Belgie - Strijd - Maatregelen (5-2907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2907
Het actieplan voor hittegolven (Zomerhitte 2003 - Uitzonderlijk veel overlijdens - Probleem van de mensen die afgezonderd wonen) (3-387)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-70
p. 28-31 3-70 p. 28-31 (PDF)
Het afgewezen verzoek van de firma Bayer met betrekking tot het telen van transgeen koolzaad (terwijl invoer en verwerking toegelaten zijn) (3-179)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-41
p. 20-22 3-41 p. 20-22 (PDF)
Het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de zogenaamde Salduzwet (Noodzaak om de wet aan te passen - Probleem van de vergoeding van advocaten) (5-852)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-92
p. 18-21 5-92 p. 18-21 (PDF)
Het beroep van medische pedicure (5-5603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5603
Het centraal strafregister (Tekortkomingen) (5-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 25-26 5-82 p. 25-26 (PDF)
Het drama in Luik (5-326)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de aanslag in Luik
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Het drugsplan te Luik (Pilootproject voor gecontroleerde gratis verstrekking van heroïne) (3-1411)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-204
p. 23-28 3-204 p. 23-28 (PDF)
Het gebruik van de genetische vingerafdruk in strafzaken (Genetische gegevensbank van het NICC) (3-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-18
p. 8-9 3-18 p. 8-9 (PDF)
Het gebruik van valse documenten om sociale uitkeringen te bekomen (Grootschalige fraude) (5-946)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 22-25 5-98 p. 22-25 (PDF)
Het in overeenstemming brengen van liften met de nieuwe normen (5-5765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5765
Het investeringsplan van de NMBS (Gevolgen voor Wallonië) (5-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-88
p. 10-12 5-88 p. 10-12 (PDF)
Het koninklijk besluit van 28 december 2006 dat bestuurders van bromfietsen klasse B toestaat het fietspad te gebruiken (Gevaar als een bromfietser naast een fietser mag rijden op het fietspad, gelet op het mogelijke snelheidsverschil) (3-1361)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-199
p. 28-30 3-199 p. 28-30 (PDF)
Het misbruik van beroepsprocedures (Meervoudige aanvragen van asielzoekers - Hervorming van de juridische bijstand) (5-967)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-101
p. 27-28 5-101 p. 27-28 (PDF)
Het niet naleven van het bestek betreffende het beheer van het hondenregister en de uitreiking van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten (Procedure - Vennootschap Zetes - Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden BVIRH) (5-1570)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 15-18 5-112 COM p. 15-18 (PDF)
Het oprichten van de commissie voor onderhoudsbijdragen voorzien in de wet van 19 maart 2010 (Objectieve berekening van de door de ouders te betalen bijdragen) (5-2069)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 30-31 5-146 COM p. 30-31 (PDF)
Het overlijden van drie oud-patiënten van Tadam (na de stopzetting van het proefproject voor de begeleiding van drugsverslaafden - Zie ook mondelinge vragen 5-1175 en 5-1200) (5-958)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-99
p. 7-9 5-99 p. 7-9 (PDF)
Het pilootproject inzake de drugsbestrijding te Luik (3-412)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-81
p. 6-7 3-81 p. 6-7 (PDF)
Het scheppen van nieuwe banen in de non-profitsector (3-559)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-96
p. 21-23 3-96 p. 21-23 (PDF)
Het stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven (Weerslag van de geografische lokalisatie van de telling van de stemmen) (3-1446)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-206
p. 30-31 3-206 p. 30-31 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het universitair verslag over het Tadamproject (Proefproject voor begeleiding van drugsverslaafden - Zie ook mondelinge vragen 5-958 en 5-1175) (5-1200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-129
p. 15-17 5-129 p. 15-17 (PDF)
Het verband tussen het portretrecht en het recht op informatie (Beelden van de beschuldigde en van de juryleden in de strafhoven en -rechtbanken - Hof van assisen) (5-72)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 31-34 5-15 p. 31-34 (PDF)
Het verzorgingssysteem dat de OCMW's toepassen jegens patiënten wier toestand niet regelmatig is (Illegale migratie) (3-405)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-73
p. 28-30 3-73 p. 28-30 (PDF)
Het werkverzuim (5-1360)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-144
p. 38-40 5-144 p. 38-40 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Het wetenschappelijk verslag over het Tadam-project (Proefproject voor begeleiding van drugsverslaafden - Zie ook mondelinge vragen 5-958 en 5-1200) (5-1175)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-124
p. 7-8 5-124 p. 7-8 (PDF)
Het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied (Opnames van het grondgebied - Huizen, voertuigen, personen - Klachten) (5-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 16-18 5-22 COM p. 16-18 (PDF)
Hof van beroep te Luik - Fiscale kamer - Beslissingen in het nadeel van de belastingplichtigen - Cijfers (5-9267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9267
Homoseksualiteit - Decriminalisering (in de wereld) (4-3907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3907
Honden - Katten – Retributie voor identificatie en registratie - Belasting - Impact op de btw voor beroepsbeoefenaars (5-7643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7643
Hoogradioactief afval - Beheer - Oplossing voor de berging - Budget (4-6989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6989
Huisarrest - Toepassing - Begroting - Betrouwbaarheid van het systeem - Garantie - Wijze van toekennen (5-2908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2908
Hulde (2014-2015)      
  In memoriam de heer Jean-Luc Dehaene, minister van Staat
6-6
p. 6-9 6-6 p. 6-9 (PDF)
  Hulde aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs (Charlie hebdo)
6-8
p. 4-5 6-8 p. 4-5 (PDF)
  In memoriam Hare Majesteit koningin Fabiola
6-8
p. 5-6 6-8 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Karel Poma, minister van Staat
6-8
p. 8-10 6-8 p. 8-10 (PDF)
  In memoriam de heer Leo Tindemans, minister van Staat
6-8
p. 7-8 6-8 p. 7-8 (PDF)
  In memoriam de heer Steve Stevaert, minister van Staat
6-10
p. 7-9 6-10 p. 7-9 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Roland Roblain, directeur-generaal van de Quaestuur, bij zijn afscheid van de Senaat
6-11
p. 49-50 6-11 p. 49-50 (PDF)
Hulde (2015-2016)      
  In memoriam mevrouw Anne-Marie Lizin, erevoorzitster van de Senaat
6-14
p. 6-9 6-14 p. 6-9 (PDF)
  In memoriam de heer Jean Defraigne, minister van Staat
6-17
p. 5-8 6-17 p. 5-8 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Hugo Hondequin, secretaris-generaal, uittredend griffier
6-17
p. 37-38 6-17 p. 37-38 (PDF)
  In memoriam de heer Andries Kinsbergen, minister van Staat
6-21
p. 5-7 6-21 p. 5-7 (PDF)
  aan de heer Alexander Miesen met zijn nieuwe loopbaan als voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (afscheid van de Senaat)
6-21
p. 11-12 6-21 p. 11-12 (PDF)
  6-21
p. 13 6-21 p. 13 (PDF)
Hulde (2016-2017)      
  Huldebetoon aan generaal-majoor Harry Vindevogel, militair commandant van het Paleis der Natie, ter gelegenheid van zijn pensionering
6-22
p. 10-11 6-22 p. 10-11 (PDF)
  In memoriam de heer Jacky Morael, minister van Staat
6-24
p. 8-9 6-24 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam de heer Roger Lallemand, minister van Staat
6-24
p. 5-8 6-24 p. 5-8 (PDF)
  Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust
6-25
p. 6-8 6-25 p. 6-8 (PDF)
  In memoriam de heer Luc Coene, minister van Staat
6-25
p. 4-6 6-25 p. 4-6 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Louis Nys, directeur van de Wetgevende Dienst, bij zijn afscheid van de Senaat
6-25
p. 62 6-25 p. 62 (PDF)
  Huldebetoon aan de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux ter gelegenheid van hun vijfendertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjulileum
6-31
p. 4-19 6-31 p. 4-19 (PDF)
Hulde (2017-2018)      
  In memoriam de heer Philippe Maystadt, minister van Staat
6-35
p. 5-7 6-35 p. 5-7 (PDF)
Hulpdiensten - Lokalisatie van personen in nood - Adresverwarring - Databanken - Dubbele namen van straten en lanen (6-67)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-67
Identificatie en registratie van honden - Openbare aanbesteding - Nieuw dienstverlenend bedrijf - Opvolging van de uitvoering van contracten (5-1473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1473
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Inoverwegingneming voorstellen - Transversale bevoegdheid      
  6-17
p. 36-37 6-17 p. 36-37 (PDF)
Internationaal Strafhof Samenwerking van de Afrikaanse landen (4-3905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3905
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) - Resultaat - Activiteiten van het Rwandees Patriottisch Leger - Vonnis - Rwandese bevolking - Toegang tot de vonnissen van het ICTR - Vermeende daders van genocide - Arrestaties in Europa - Uitlevering (4-4599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4599
Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (4-3860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3860
Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (4-5653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5653
Internationale ontvoering van kinderen door een van de ouders - Dossiers - Aantal - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal -Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Land van bestemming van de ontvoerd (5-349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-349
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6372
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6373
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6374
Internet - Sociale netwerken - Veiligheid - Persoonlijke gegevens - Overdracht - Bedrieglijke reclame - Waarschuwing van de bevolking - Maatregelen - Budget (4-7520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7520
Internet - Veiligheid - Passwords - Keuzen - Sensibiliseringscampagne - Budget (5-279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-279
Internet - Veiligheid - Paswoorden - Kwaliteit - Kraken van de internetrekeningen - Cybercriminaliteit - Sensibiliseringscampagne - Budget (4-7519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7519
Internet - Veiligheid - Sociale netwerken - Gevaar - Sensibiliseringscampagne - Budget (5-280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-280
Internetbeheersforum (IGF) - Vierde jaarlijkse bijeenkomst in Sharm el-Sheikh - Voorbereiding - Europese Unie - Lidstaten - Standpunten - Coördinatie - Belgische voorstellen (4-4632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4632
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Invrijheidstelling bij gebrek aan een tolk - Frequentie - Stand van zaken (5-7476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7476
Irak - Politieke toestand (4-3899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3899
Iran - Kerndossier - Onderhandelingen (4-3908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3908
Iran - Kerndossier - Onderhandelingen (4-5390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5390
Iran - Presidentsverkiezingen van 12 juni 2009 - Resultaten - Protest - Onpartijdig onderzoek - Eventuele rol van de Verenigde Naties - Oproep van Shirin Ebadi tot het verbreken van de diplomatieke relaties - Houding van België (4-3717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3717
Iran - Presidentsverkiezingen van 12 juni 2009 - Resultaten - Protest - Onpartijdig onderzoek - Eventuele rol van de Verenigde Naties - Oproep van Shirin Ebadi tot het verbreken van de diplomatieke relaties - Houding van België (4-5379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5379
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev (4-4596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4596
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev (4-4597)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4597
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev (4-5404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5404
Jemen - Gevechten tussen het Jemenitische leger en de al-Houti-rebellen - Burgerbevolking - Bescherming - Humanitaire situatie - Onderhandelingen tussen de regering en de rebellen - Bemiddelende landen - Eisen van de rebellen (4-4602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4602
Jemen - Gevechten tussen het Jemenitische leger en de al-Houti-rebellen - Burgerbevolking - Bescherming - Humanitaire situatie - Onderhandelingen tussen de regering en de rebellen - Bemiddelende landen - Eisen van de rebellen (4-5406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5406
Kenia - Regeringscoalitie - Betrouwbaarheid - Acties - Geweldplegingen van 2008 - Gerechtelijke gevolgen - Milities van de Riftvallei - Uitschakeling - Vredesinitiatieven - Economische en sociale actie - President Kibaki - Gezondheidstoestand (4-3715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3715
Kenia - Regeringscoalitie - Betrouwbaarheid - Acties - Geweldplegingen van 2008 - Gerechtelijke gevolgen - Milities van de Riftvallei - Uitschakeling - Vredesinitiatieven - Economische en sociale actie - President Kibaki - Gezondheidstoestand (4-5378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5378
Kindermishandeling - Melding - Gezondheidszorgverstrekkers - Huisartsen - Sensibilisering - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten (6-994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-994
Kindermishandeling - Melding en aangifte - Mogelijkheden en procedures - Informatie voor de burgers - Eventueel eenvoudigere rechtsstelsels - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten (6-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-995
Kinderporno - Cijfers - Veronderstelde vermindering - Verklaring - Strijd - Nieuwe actiemiddelen (5-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1474
Klimaatveranderingen - Standpunt van de heer Harald Welzer in het boek "De Klimaatoorlogen" (4-6988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6988
Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiële situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen (4-7202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7202
Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiële situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen (5-292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-292
Koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van referendarissen en parketjuristen, de evaluatiecriteria en hun weging - Toepassing (3-2303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2881 3-38 p. 2881 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3679-3680 3-45 p. 3679-3680 (PDF)
Kosovo - NAVO-missie - Vermindering van het aantal soldaten - Tijdschema - Implicaties voor het Belgische contingent - Budgettaire implicaties - EULEX - Versterking van de Belgische deelname - Militaire strijdkrachten van Kosovo - Evaluatie (4-3726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3726
LIII COSAC - RIGA - 31 mei - 2 juni 2015 (Het bilan van het Letse voorzitterschap van de EU-Raad - Het EU-Energiebeleid - Veiligheidsvraagstukken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - EU-handelsbeleid : focus op de EU-VS-onderhandelingen over het "Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] - Het gebruik van PNR-gegevens bij het voorkomen, detecteren, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit - Toekomst van het parlementair toezicht op EU-aangelegenheden - Het Oostelijk nabuurschap) (6-214)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Christine Defraigne en Véronique Jamoulle en de heren Steven Vanackere en Rik Daems
6-214/1
p. 1-66 6-214/1 p. 1-66 (PDF)
LIIste COSAC - 30 november-2 december 2014 - Rome (De toekomst van de supranationale democratie vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon : Welke rol voor de Europese instellingen en de Nationale Parlementen - Herziening van de Europa 2020-strategie : groei, tewerkstelling en concurrentievermogen - De Rol van de Europese Unie in de wereld en de toepassing van haar beleid in het Middellandse Zeegebied en in Oost-Europa - Democratisch toezicht op de Europese agentschappen) (6-140)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heren Jan Becaus (S) en Philippe Mahoux (S)
6-140/1
p. 1-35 6-140/1 p. 1-35 (PDF)
LVIII COSAC - Tallinn - 26-28 november 2017 (De toekomst van de Europese Unie - De EU dichter bij haar burgers brengen : Best practices van de nationale parlementen - Digitale interne markt : Recente ontwikkelingen op het vlak van E-services - Een efficiënte en duurzame veiligheidsunie - De externe dimensie van migratie : Preventie en bestrijding van illegale migratie) (6-393)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heer Pol Van Den Driessche (S)
6-393/1
p. 1-46 6-393/1 p. 1-46 (PDF)
Libanon – Verkiezingen van 7 juni 2009 – Stemming van de christelijke kiezers – Hezbollah – Ontwapening- Resolutie 1559 van de Veiligheidsraad - Inwerkingtreding - Blokkeringsminderheid - Versterking- Relaties met Syrië - Gevolgen (4-3714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3714
Logistieke en financiële hulp aan ouders wier kinderen door de andere ouder naar een ander land ontvoerd werden (Rol van de Belgische centrale autoriteit in de bijstand om Belgische ouders die geen toegang krijgen tot een administratief dossier in een ander land) (4-873)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer De Clerck Stefaan, minister van Justitie
4-86
p. 24-27 4-86 p. 24-27 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Luchthavendiensten - Eventuele nieuwe operatoren – Beslissing tot aanwijzing - Criteria - Overleg met de vakbonden van de huidige operatoren (4-6773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6773
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7534
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7535
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7536
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (5-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-294
Mauretanië - Militaire staatsgreep van 6 augustus 2008 - Veroordeling door de internationale gemeenschap Voorwaarden tot opheffing van de sancties Balans van het beleid van de afgezette president Abdallahi Economische en handelsbelangen - Uitdagingen (4-3713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3713
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
Mededeling van de eerste minister - Afwezigheid van de eerste minister om dwingende familiale redenen - Uitstel      
  6-7
p. 6-7 6-7 p. 6-7 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-9
p. 6-17 6-9 p. 6-17 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert tegen het feit dat het Vlaams Belang niet op de hoogte werd gebracht van de lijst van de in overweging te nemen voorstellen      
  6-6
p. 9-10 6-6 p. 9-10 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat bij de geheime stemmingen over de voordrachten over elke kandidatuur afzonderlijk zou worden gestemd voor een ambt van assessor of staatsraad bij de Raad van State (Artikel 41, 4, van het Reglement van de Senaat)      
  6-6
p. 27 6-6 p. 27 (PDF)
  6-6
p. 25 6-6 p. 25 (PDF)
Millenniumdoelstellingen (MDG's) - Verwezenlijking in 2015 - Vrees - Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) - Rapport (4-4634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4634
Minderjarigen - Procedurele rechten (6-1309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1309
Motivering van de transversaliteit bij de indiening van wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie      
  6-5
p. 17-19 6-5 p. 17-19 (PDF)
NAVO - Nieuw strategisch concept (4-3917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3917
Nabije Oosten - Toestand - Ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische eerste minister Netanyahu - Interpalestijnse dialoog - Toestand - Staat Israël - Begrip - Joodse Staat - Rol van de Europese Unie (EU) (4-3710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3710
Nabije Oosten - Toestand - Ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische eerste minister Netanyahu - Interpalestijnse dialoog - Toestand - Staat Israël - Begrip - Joodse Staat - Rol van de Europese Unie (EU) (4-5377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5377
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privéleven - Aanslag (4-6485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6485
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privéleven - Aanslag (5-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-293
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - Coördinatie - Evaluatie - Controle (4-6486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6486
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - Coördinatie - Evaluatie - Controle (4-6487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6487
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2102
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2103
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2104
Natuurrampen in België - Bescherming van de bevolking - Communicatie-instrumenten - Waarschuwingssystemen “info-r!sques” en “be alert” - Ontwikkeling - Informatiecampagnes voor de bevolking (6-954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-954
Nieuw Europees Veiligheidspact - Russisch voorstel - Inhoud - Reacties - Houding van Europa en van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Institutionele mechanismen (4-3709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3709
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Uitstel van de bespreking
6-24
p. 33 6-24 p. 33 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Niger Poging tot staatsgreep (4-3911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3911
Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken (4-6301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6301
Ombudsdienst voor de treinreizigers - Jaarverslag 2014 - Vaststelling van onregelmatigheid gekregen op de trein - Buitengerechtelijke geschillenregeling - Bemiddeling van de Ombudsdienst bij de NMBS - Moeilijkheden (6-703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-703
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Jan Peumans
   Over de onverenigbaarheid van het mandaat van senator met het mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter
6-1
p. 10-15 6-1 p. 10-15 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van mevrouw Christine Defraigne
4-82
p. 9 4-82 p. 9 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  Senatoren-opvolgers die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd
   Verslag van mevrouw Defraigne
3-4
p. 4 3-4 p. 4 (PDF)
Oneerlijke syndici (5-6184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6184
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  mevrouw Christine Defraigne
6-44
p. 5 6-44 p. 5 (PDF)
Ontvoeringen door ouders - Werkgroep - Vergaderingen - Aantal - Behandelde onderwerpen - Aanwezigheid van ouders-slachtoffers - Vooruitgang - Samenwerking met diverse administraties en organisaties - Budget (4-6481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6481
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-474) (3-473)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 4-8 3-8 p. 4-8 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-407/2
p. 1-8 6-407/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  Terugzending naar commissie
6-39
p. 9-10 6-39 p. 9-10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Wegwerken van tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen en rechtzetting van materiële vergissingen die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden : wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de bijzondere wet van 22 januari 2002 [tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere wet van 12 januari 1981 m.b.t. de Brusselse instellingen inzake de Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen] en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (3-475)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden - Opmerkingen (3-2720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3506-3507 3-44 p. 3506-3507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3927-3928 3-47 p. 3927-3928 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Opening van de Europese defensiemarkt Wapenaankoopbeleid - Gevolgen (4-3918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-3918
Opening van de Europese defensiemarkt Wapenaankoopbeleid - Gevolgen (4-5741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5741
Oprichting van een bijzondere commissie "Radicalisering"      
  Verlenging van het mandaat
6-13
p. 8-9 6-13 p. 8-9 (PDF)
Oproepcentrales 100, 101 en 112 - Budget -Federale calltakers - Aantal - Aanwerving - Loopbaan - Opleiding (5-1105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1105
Opstellen van informatieverslagen (nieuwe taak van de Senaat)      
  6-6
p. 19-23 6-6 p. 19-23 (PDF)
Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten (6-687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-687
Opwerping van een belangenconflict tussen enerzijds de hoedanigheid van corapporteur en anderzijds het ambt en het werk van mevrouw De Sutter - Bespreking informatieverslag 6-98/2 - Draagmoederschap - De Senaat besluit bij zitten en opstaan dat er geen belangenconflict is      
  6-14
p. 70 6-14 p. 70 (PDF)
  6-14
p. 36-37 6-14 p. 36-37 (PDF)
  6-14
p. 34 6-14 p. 34 (PDF)
  6-14
p. 68 6-14 p. 68 (PDF)
Ordemotie      
  van mevrouw Zuhal Demir op de uitspraak van de heer Rik Daems, waarbij hij haar heeft aangesproken met "schat"
6-41
p. 23-24 6-41 p. 23-24 (PDF)
Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Weigering van de terugbetaling voor mannen (5-2754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2754
Osteoporose - Behandeling - Preventie (Terugbetaling van botdensitometrie) (3-1761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2224-2225 3-32 p. 2224-2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2344-2345 3-33 p. 2344-2345 (PDF)
Osteoporose - Behandeling bij mannen (5-2929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2929
Osteoporose - Behandeling bij mannen (5-2930)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-2930
Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren (4-3861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3861
Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren (4-5654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5654
Over de inoverwegingneming van 52 voorstellen van het Vlaams Belang betreffende de herziening of opheffing van artikelen van de Grondwet      
  6-5
p. 19 6-5 p. 19 (PDF)
  6-5
p. 16-17 6-5 p. 16-17 (PDF)
Over de wijze van stemming over de voordracht van kandidaten      
  6-6
p. 33 6-6 p. 33 (PDF)
Overdreven snelheid - Bestrijding - Boetes - Aantal - Verschil tussen de drie gewesten van het land - Redenen - Maatregelen (5-1471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1471
Overheidsbedrijven - Minimale dienstverlening - Eventuele invoering - Andere maatregelen - Sancties bij wilde stakingen - Werving van extra personeel (5-1472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1472
Overlijden van gewezen senatoren (2018-2019)      
  de heer Jean Barzin
6-42
p. 15 6-42 p. 15 (PDF)
Overtredingen door Belgische automobilisten in het buitenland - Frankrijk - Bilaterale overeenkomsten - Vervolgingen (5-9809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9809
Pakistan - Zuid-Waziristan - Offensief - Afghanistan - NAVO - Diplomatiek proces - Zending van Belgische instructeurs - Verkiezingen - Beschuldigingen van corruptie en verdenking van fraude -Regering Karzai -Opening andere minderheden -Standpunt van de EU (4-5075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5075
Pakistan - Zuid-Waziristan - Offensief - Afghanistan - NAVO - Diplomatiek proces - Zending van Belgische instructeurs - Verkiezingen - Beschuldigingen van corruptie en verdenking van fraude -Regering Karzai -Opening andere minderheden -Standpunt van de EU (4-5423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5423
Palestijnse gebieden - Oorlog in Gaza - VN-commissie - Goldstone-rapport - Israël - Schending van het internationale humanitaire recht - Palestijnse milities - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Politieke draagwijdte van het rapport (4-4603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4603
Palestijnse gebieden - Oorlog in Gaza - VN-commissie - Goldstone-rapport - Israël - Schending van het internationale humanitaire recht - Palestijnse milities - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Politieke draagwijdte van het rapport (4-5407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5407
Pensioenen - Financiering -Deficit van de pensioenfondsen - Ambtenarenpensioenen - Betaling - Voorafname op de reservefondsen - Zilverfonds - Toekomst - Pensioenleeftijd - Verhoging (4-6325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6325
Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen (5-481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-481
Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen (5-482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-482
Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen (6-1115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1115
Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen (6-1116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1116
Persoonlijk feit - Mevrouw Christine Defraigne bestempelt een opmerking jegens haar van de heer Philippe Moureau als schandelijk (Actualiteitendebat over de situatie in Gaza)      
  4-59
p. 11 4-59 p. 11 (PDF)
Politie - Dienstwapen - Bezit van wapen thuis - Oorzaken - Zelfmoordrisico's - Preventie - Maatregelen (5-2428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2428
Politie - Eervolle onderscheidingen - Aantal toegekende onderscheidingen - stad Luik (4-3063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3063
Politiediensten - Plattelandsgebieden en grootstedelijke gebieden - OCAD - Veiligheidsmaatregelen - Begroting en operationele moeilijkheden (6-451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-451
RIZIV - Abdominoplastie - Begrip "functionele hinder" (Juridische onzekerheid door gebrek aan een definitie) (3-5551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7629-7630 3-72 p. 7629-7630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9475-9477 3-86 p. 9475-9477 (PDF)
RIZIV - Techniek van de "vrije flap" bij borstreconstructies (Nomenclatuur - Terugbetaling) (3-5550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7628-7629 3-72 p. 7628-7629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10691-10693 3-90 p. 10691-10693 (PDF)
Rauwe melk - Q- koorts- Besmettingsgevaar - Raad van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Werkelijke doelstellingen - Wetenschappelijke studie - Preventiecampagnes (5-340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-340
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechtbanken en hoven - Onthaal - Briefwisseling - Geen antwoord van de rechterlijke orde - Klachten ingediend door burgers bij de Hoge Raad voor de Justitie - Oplossingen voor een betere administratie (5-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1674
Regeling van de werkzaamheden      
  Schorsing van de vergadering - Samenroeping van de commissie voor de bespreking van twee wetsontwerpen - Evocatieprocedure
6-14
p. 15 6-14 p. 15 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Organisatie van een actualiteitendebat terwijl de beslissing niet vooraf door het Bureau werd genomen
4-14
p. 6 4-14 p. 6 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-128
p. 29 3-128 p. 29 (PDF)
   Belasting op de kapitalisatiebeveks
3-128
p. 31 3-128 p. 31 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte
3-128
p. 31 3-128 p. 31 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-128
p. 30-31 3-128 p. 30-31 (PDF)
   Evenwicht in de sociale zekerheid
3-128
p. 29 3-128 p. 29 (PDF)
   Lastenverlagingen
3-128
p. 29 3-128 p. 29 (PDF)
   Maatregelen voor zelfstandigen
3-128
p. 30 3-128 p. 30 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Antitabakmaatregelen
3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Begroting in evenwicht
3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Bestrijding van de fiscale en sociale fraude
3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Foutloze echtscheiding
3-78
p. 28 3-78 p. 28 (PDF)
   Inning van een sociale bijdrage op de bedrijfswagens
3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Institutioneel forum - Hervorming van de Senaat
3-78
p. 28-29 3-78 p. 28-29 (PDF)
   Justitiëel beleid
3-78
p. 27-28 3-78 p. 27-28 (PDF)
  3-78
p. 28 3-78 p. 28 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Stijging van de middelen voor de civiele bescherming
3-78
p. 28 3-78 p. 28 (PDF)
   Wisselend hoederecht
3-78
p. 28 3-78 p. 28 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Bestrijding van de criminaliteit
3-6
p. 6 3-6 p. 6 (PDF)
   Communautair dossier
3-6
p. 7 3-6 p. 7 (PDF)
   Ethische en bioethische vragen
3-6
p. 7 3-6 p. 7 (PDF)
   Financiële groei voor de gezondheidszorg
3-6
p. 7 3-6 p. 7 (PDF)
   Justitieel beleid
3-6
p. 6 3-6 p. 6 (PDF)
   Milieubeleid
3-6
p. 7 3-6 p. 7 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-6
p. 6 3-6 p. 6 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Economische toestand
3-15
p. 29-29 3-15 p. 29-29 (PDF)
   Hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-15
p. 30-31 3-15 p. 30-31 (PDF)
   Opstarten van het Alimentatiefonds
3-15
p. 31 3-15 p. 31 (PDF)
   Politiehervorming - Versterking van een buurtpolitie
3-15
p. 30 3-15 p. 30 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-15
p. 29-30 3-15 p. 29-30 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie
3-15
p. 31 3-15 p. 31 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asiel en migratie
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
   Bankcrisis - Financiële en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiële instellingen
4-44
p. 9-10 4-44 p. 9-10 (PDF)
   Bevordering van de huisartsenij
4-44
p. 11 4-44 p. 11 (PDF)
   Hervorming van de procedure van vereffening en verdeling
4-44
p. 11 4-44 p. 11 (PDF)
   Oprichting van een familierechtbank
4-44
p. 11 4-44 p. 11 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-44
p. 10-11 4-44 p. 10-11 (PDF)
   Strafuitvoering
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
   Terrorismebestrijding
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Daling van de belastingen
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Gelijkschakeling van het kinderbijslagstelsel voor de zelfstandigen met dat van werknemers
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Imigratie
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Kankerplan
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Numerus clausus
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Situatie van de staatlozen
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Strafuitvoering
4-23
p. 10-11 4-23 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Beheersing van de prijs van basisproducten voor de gezinnen : afsluiten van convenanten met de energiesector en de distributiesector
4-11
p. 11 4-11 p. 11 (PDF)
   Belastingverminderingen
4-11
p. 11 4-11 p. 11 (PDF)
   Bestrijding van de achterstand in gerechtszaken
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
  4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Bouw van nieuwe inrichtingen voor geïnterneerden
4-11
p. 14 4-11 p. 14 (PDF)
   Chronisch zieken
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   Energiebeleid
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 10-16 4-11 p. 10-16 (PDF)
   Kankerbestrijding
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   NMBS : waarborgen van een minimumdienst bij staking
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Overbevolkte gevangenissen
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Politieke crisis
4-11
p. 10 4-11 p. 10 (PDF)
   Sexueel delinquenten
4-11
p. 14 4-11 p. 14 (PDF)
   Sociaal statuut zelfstandigen
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 15-16 4-11 p. 15-16 (PDF)
   Strafbaarstelling van het misdrijf van ontsnapping
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Verhoging van de emissierechten voor de Waalse staalnijverheid (Arcelor-Mittal)
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Fiscale regularisatie
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Hervorming van de rechtshulp
5-80
p. 29 5-80 p. 29 (PDF)
   Herziening en vereenvoudiging van het systeem van inning van de roerende voorheffing
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Loonmatiging
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Salduz-hervorming : vergoeding van de advocaten
5-80
p. 29 5-80 p. 29 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Bankencrisis en financiële crisis : onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Bestrijding van de achterstand in gerechtszaken
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
  4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Communautaire dialoog
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Economisch herstelplan
4-56
p. 9 4-56 p. 9 (PDF)
   Overbevolking van de gevangenissen
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Phenixinformatiseringsproject bij Justitie
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Sociaal beleid
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Stand van zaken van de verwezenlijkingen van de FOD Justitie tijdens de vorige legislatuur
4-56
p. 10-11 4-56 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Aanpassing van het notionele intrestsysteem
5-39
p. 42 5-39 p. 42 (PDF)
   Begroting en overheidsschuld
5-39
p. 41-42 5-39 p. 41-42 (PDF)
   Hervorming van de wacht- en werkloosheidsuitkering
5-39
p. 43 5-39 p. 43 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015 te Brussel (Migratie - Rol van Turkije - Conventie van Dublin en Schengensysteem - Syrië - Libië - Relaties met Afrika - Verenigd Koninkrijk - Economische en monetaire unie) (6-239)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S)
6-239/1
p. 1-13 6-239/1 p. 1-13 (PDF)
Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting - Stand van zaken - Overleg met de sociale partners - Sociaal-economische context - Vrees - Bewustmaking van de burgers (4-4631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4631
Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting - Stand van zaken - Overleg met de sociale partners - Sociaal-economische context - Vrees - Bewustmaking van de burgers (4-6096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6096
Rijbewijs - Rijbewijs met punten - Voorstel om het in België in te voeren - Reflectiegroep - Raadpleging van de beroepsverenigingen - Overleg met de gewesten - Fraude met rijbewijzen - Bestrijding - Wegcontroles - Verhoging (4-6371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6371
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Uitsluitingen - Aantal - Criteria - Versoepeling - Tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen - Effecten van de crisis - Situatie van de werkzoekenden - Overleg met de OCMW's en de Forem (4-6639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6639
Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties (4-394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-394
Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties (4-554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-554
Rol en deontologie van de verslaggever - Artikel 37 van het reglement - Voorlezen verslag in plenaire - Weergeven van de eigen mening door de verslaggever      
  6-27
p. 18-21 6-27 p. 18-21 (PDF)
Rol van de Senaat - Nut van de informatieverslagen - Confederalisme      
  6-35
p. 26-30 6-35 p. 26-30 (PDF)
Rol van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Over de opheffing van het Comité      
  6-6
p. 13-15 6-6 p. 13-15 (PDF)
  6-6
p. 17-18 6-6 p. 17-18 (PDF)
  6-6
p. 22 6-6 p. 22 (PDF)
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
Rusthuizen - Financiering - Franse bewoners (Toevloed van Fransen in Belgische instellingen) (3-3637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4835-4836 3-55 p. 4835-4836 (PDF)
START -Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland (4-3906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3906
Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid (6-581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-581
Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid (6-636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-636
Seksuele meerderjarigheid - Eventuele verlaging van de leeftijd naar veertien jaar - Opinie - Aantal verkrachtingen van minderjarigen - Gevolgen (5-478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-478
Senaat - Werking - Legistieke verbeteringen - Juridische nota's door de diensten - Evocatie      
  6-21
p. 8-9 6-21 p. 8-9 (PDF)
  6-21
p. 12 6-21 p. 12 (PDF)
  6-21
p. 17 6-21 p. 17 (PDF)
Senologie - Mammografie - Wijziging van de nomenclatuur - Redenen - Negatieve gevolgen voor de opsporing van kanker (6-637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-637
Snoepjes - Verpakking - Grote gelijkenis met sigarettenpakjes - Preventie roken bij jongeren - Maatregelen (5-2209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2209
Soedan - Algemene Verkiezingen 2010 - Regio Zuid-Soedan - Vredesakkoord van januari 2005 - Onafhankelijkheid - Human- and technicalresourcesmanagement - Beveiliging van het grondgebied - Gezondheidszorg - Beheer - Autonomie - Aardolie-inkomsten - Verdeli (4-4595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4595
Spermabanken - Spermadonatie - Schaarste - Kunstmatige inseminatie - Aanvragen van heteroseksuele en homoseksuele koppels - Cijfers - Kostprijs (5-1476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1476
Statuut van het dier - Erkenning als wezen met gevoel - Burgerlijk Wetboek - Wijziging (6-685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-685
Swatvallei - Toestand (Pakistan - Taliban) (4-3900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3900
Technische keuring - Toename van het aantal rode kaarten (5-2927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2927
Tentoonstelling Superdemocratie in de Senaat - Megafoon in de zaal van de plenaire vergadering      
  6-33
p. 14-15 6-33 p. 14-15 (PDF)
Tijdens het debat over drie resoluties betreffende de Palestijnse kwestie ontstaat er een debat over de bevoegdheid van de Senaat terzake na de zesde staatshervorming      
  6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2014-2015)      
  6-5
p. 6-7 6-5 p. 6-7 (PDF)
  De Senaat na de zesde staatshervorming
6-5
p. 6-7 6-5 p. 6-7 (PDF)
  Hulde aan mevrouw Sabine de Bethune, uittredend voorzitster
6-5
p. 6 6-5 p. 6 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2015-2016)      
  De Senaat na de zesde Staatshervorming
6-13
p. 5-7 6-13 p. 5-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2016-2017)      
  Economische situatie - Terreurdreiging - Samenwerkingsfederalisme - Rol van de Senaat - Bevoegdheidsverdeling - Constitutieve autonomie - Samenwerkingsovereenkomsten tussen Parlementen - Evaluatie van decreten en ordonnanties
6-22
p. 6-8 6-22 p. 6-8 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2017-2018)      
  Politieke situatie - Onvoorspelbaarheid van het kiesgedrag - Kloof tussen de politiek en de burger - Integriteit van de politiek - Informatieverslagen - Institutionele rol van de Senaat - Belangenconflict - Wijziging procedure belangenconflict - Overbelasting van de Raad van State
6-33
p. 6-8 6-33 p. 6-8 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2018-2019)      
  Lokale, regionale en federale verkiezingen - Democratie - Institutionele rol van de Senaat - Informatieverslagen - Gegevensbank institutionele aangelegenheden
6-42
p. 6-7 6-42 p. 6-7 (PDF)
Toestand in Kasjmir - Evolutie (4-3901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3901
Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Uitvoer door een Belgisch bedrijf van goederen die kunnen bijdragen tot de nucleaire proliferatie in Iran) (3-1542)      
  Verslag van mevrouw Defraigne
3-1542/1
p. 1-7 3-1542/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
3-148
p. 22-31 3-148 p. 22-31 (PDF)
  3-148
p. 31-52 3-148 p. 31-52 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heren Brotcorne, Mahoux, Wille, Coveliers, Hugo Vandenberghe, Moureaux en Van den Brande en van de dames Defraigne en Durant
3-149
p. 37-40 3-149 p. 37-40 (PDF)
  3-149
p. 86-87 3-149 p. 86-87 (PDF)
Tsjaad - Aanval van rebellen van mei 2009 - Verantwoordelijkheid van Soedan - Inzet van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad (MINURCAT)) - Vredesakkoorden - Onderhandelingen - Vluchtelingen - Humanitaire hulp - Toestand van de ngo’s (4-3707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3707
Tsjaad - Aanval van rebellen van mei 2009 - Verantwoordelijkheid van Soedan - Inzet van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad (MINURCAT)) - Vredesakkoorden - Onderhandelingen - Vluchtelingen - Humanitaire hulp - Toestand van de ngo’s (4-5375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5375
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) - Implementatie - Projecten - Stand van zaken (4-3725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3725
Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) - Implementatie - Projecten - Stand van zaken (4-5384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5384
Vaste huisartsenwachtpost - Luik - Financiering (4-2854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2854
Verdrag van Lissabon - Definitieve ratificatie (4-3904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3904
Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel - Ratificatie (4-3903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3903
Verenigde Naties (VN) - Raad voor de Mensenrechten - Aanwezigheid van de Verenigde Staten - Belgische diplomaten - Samenwerking - Probleem van de mensenrechten in Egypte en Pakistan - Belgisch Standpunt (4-4594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4594
Verenigde Naties - Commissie voor Vredesopbouw - Activiteitenbalans - Raamwerk voor vredesopbouw - Versterking -Voorstellen van België - Werking, coherentie, synergie, methoden en instrumenten - Verbeteringen (4-4598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4598
Verenigde Naties - Commissie voor Vredesopbouw - Activiteitenbalans - Raamwerk voor vredesopbouw - Versterking -Voorstellen van België - Werking, coherentie, synergie, methoden en instrumenten - Verbeteringen (4-5405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5405
Verhuizingen - Diefstal door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Onderzoeken - Maatregelen (5-1673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1673
Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen (5-1478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-1478
Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen (5-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1671
Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Verhoging - Redenen - Controles - Reorganisatie - Strijd - Maatregelen (5-1475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1475
Verkeersreglement - Inbreuken - Boeten en veroordelingen - Belgische en buitenlandse chauffeurs - Discriminaties - Maatregelen (5-357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-357
Verkeersreglement - Inbreuken - Boetes en veroordelingen - Belgische en buitenlandse bestuurders - Discriminaties - Maatregelen (4-7315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7315
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Over het feit dat de bespreking van de regeringsverklaring plaatsvindt na de stemming in de Kamer
5-120
p. 24 5-120 p. 24 (PDF)
Verkoop van honden - Kleine annonces - Voorwaarden - Controle - Inbreuken - Aantal - Sancties - Toepassing - Budget (4-7513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7513
Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen (4-3857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3857
Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen (4-5650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5650
Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen - Uitvoering - Informatie van de hoven en rechtbanken - Bericht aan de consumenten - Maatregelen (5-341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-341
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Verslag van mevrouw Defraigne en de heer Hugo Vandenberghe
3-1762/1
p. 1-78 3-1762/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land (6-109)      
  Bespreking van het verzoek (6-109/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 10-12 6-7 p. 10-12 (PDF)
  6-11
p. 48-49 6-11 p. 48-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-261/1)
6-16
p. 6-9 6-16 p. 6-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-303/2)
6-37
p. 5-30 6-37 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 24-48 6-41 p. 24-48 (PDF)
  6-41
p. 20-22 6-41 p. 20-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid (6-117)      
  Bespreking van het verzoek (6-117/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 13-14 6-7 p. 13-14 (PDF)
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
  6-11
p. 48-49 6-11 p. 48-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van de amendementen (6-253/5)
6-25
p. 40-47 6-25 p. 40-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat (6-235)      
  Stemming over het verzoek (6-235/1) en stemverklaring van mevrouw Christine Defraigne
   Verwerping
6-14
p. 97 6-14 p. 97 (PDF)
  6-14
p. 91-92 6-14 p. 91-92 (PDF)
Verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag hoeven niet in overweging te worden genomen      
  6-6
p. 10 6-6 p. 10 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voertuig zonder rijbewijs - Lichte vierwieler - Keuring - Maximumsnelheid (5-2928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2928
Voor het publiek opengestelde apotheken Einde moratorium Eventuele vernieuwing Aantal geregistreerde apotheken Natuurlijke en rechtspersonen Vergunningsaanvragen Aantal Aanvragen voorbehouden voor zelfstandige apothekers (4-3856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3856
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (6-31)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 26-30 6-6 p. 26-30 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof (6-441)      
  Geheime stemming en uitslag
6-41
p. 49-50 6-41 p. 49-50 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
  6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-386)      
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
6-35
p. 37-39 6-35 p. 37-39 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad bij de Raad van State (6-32)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 31-34 6-6 p. 31-34 (PDF)
Voorstel strekkende om in het reglement van de Senaat een artikel 16bis in te voegen betreffende het afzetten van de voorzitter (Voor handelingen of gedragingen van de voorzitter die de goede naam, de achtbaarheid of de geloofwaardigheid van de assemblee ernstig kunnen schaden) (3-1155)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne
3-1155/1
p. 1-5 3-1155/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1733/1
p. 1-3 5-1733/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1751/1
p. 1-3 5-1751/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1752/1
p. 1-6 5-1752/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2236/1
p. 1-3 5-2236/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1753/1
p. 1-5 5-1753/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes
5-2242/1
p. 1-3 5-2242/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2243/1
p. 1-5 5-2243/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marchel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1564/1
p. 1-3 5-1564/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman et de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron et Francis Delpérée
5-2238/1
p. 1-4 5-2238/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1743/1
p. 1-3 5-1743/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2239/1
p. 1-3 5-2239/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2244/1
p. 1-18 5-2244/1 p. 1-18 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1730/1
p. 1-3 5-1730/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2237/1
p. 1-8 5-2237/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1720/1
p. 1-8 5-1720/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1721/1
p. 1-3 5-1721/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1722/1
p. 1-6 5-1722/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2235/1
p. 1-3 5-2235/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1731/1
p. 1-3 5-1731/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1732/1
p. 1-3 5-1732/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1561/1
p. 1-6 5-1561/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1723/1
p. 1-3 5-1723/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1750/1
p. 1-3 5-1750/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1724/1
p. 1-5 5-1724/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1725/1
p. 1-7 5-1725/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marchel Cheron en Francis Delpérée
5-1726/1
p. 1-3 5-1726/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1727/1
p. 1-5 5-1727/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1728/1
p. 1-3 5-1728/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1729/1
p. 1-2 5-1729/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1734/1
p. 1-3 5-1734/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1737/1
p. 1-3 5-1737/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1738/1
p. 1-3 5-1738/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Freya Piryns en Philippe Mahoux
5-1735/1
p. 1-5 5-1735/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1736/1
p. 1-6 5-1736/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1739/1
p. 1-2 5-1739/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (Dierenwelzijn) (6-339)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
6-339/1
p. 1-4 6-339/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1740/1
p. 1-2 5-1740/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1741/1
p. 1-2 5-1741/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1742/1
p. 1-3 5-1742/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gérard Deprez en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez, Jacuques Brotchi en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-2241/1
p. 1-3 5-2241/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1562/1
p. 1-4 5-1562/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Moureaux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1749/1
p. 1-8 5-1749/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 13-14 3-217 p. 13-14 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19-20 3-217 p. 19-20 (PDF)
  3-217
p. 20-21 3-217 p. 20-21 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 44-45 3-217 p. 44-45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 47-48 3-217 p. 47-48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 50-51 3-217 p. 50-51 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 63-64 3-217 p. 63-64 (PDF)
  3-217
p. 64-65 3-217 p. 64-65 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
  3-217
p. 67-68 3-217 p. 67-68 (PDF)
  3-217
p. 70-71 3-217 p. 70-71 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
  3-217
p. 74-75 3-217 p. 74-75 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 92-93 3-217 p. 92-93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Voorstel van de heren Wille, Mahoux en Brotcorne en de dames Vanlerberghe, Defraigne en de Bethune
3-1393/1
p. 1-2 3-1393/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan (3-1343)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Defraigne
3-1343/2
p. 1-4 3-1343/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen (Parlementaire subsidiariteitscontrole - De vereenvoudigde verdragsherziening - Internrechtelijke regeling voor het Belgisch institutioneel kader) (6-406)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-406/1
p. 1-32 6-406/1 p. 1-32 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1568/1
p. 1-8 5-1568/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1566/1
p. 1-5 5-1566/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1565/1
p. 1-9 5-1565/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  02. JUSTITIE : vervolgingsbeleid, strafrechtelijk beleid, vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal, kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan, justitiehuizen, slachtofferonthaal, maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten, uithandengeving, strafuitvoering, plaatsing minderjarigen in gesloten instellingen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  03. GEZINSBIJSLAGEN, geboortepremies en adoptiepremies
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  04. ARBEIDSMARKT : controle op beschikbaarheid en vrijstellingen, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling, betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen, economische migratie, startbaanovereenkomsten, start- en stagebonus, werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen, sociale economie, PWA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  05. OPENBAAR AMBT : administratief en geldelijk statuut, loopbaanonderbreking, uitzendarbeid, reorganisatie van de beheerstructuur van de RVA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  06. TELECOMMUNICATIE : inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  07. FILMKEURING
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  08. ENERGIE EN LEEFMILIEU : Rampenfonds, doorvoer van afvalstoffen, distributietarieven gas en elektriciteit, substitutie inzake de verdragen voor de vermindering van broeikasgassen en klimaatverandering
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  09. HUISVESTING : regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  10. LANDBOUWBELEID : zeevisserij, pacht, veepacht, BIRB, Landbouwrampenfonds
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  11. ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID : vestigingsvoorwaarden, handelsvestigingen, handelshuur, Participatiefonds, toerisme, prijsbeleid
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  12. AUTONOMIE VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIES : bovengemeentelijke besturen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  13. DIERENWELZIJN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  14. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID : gedifferentieerd verkeersveiligheidsbeleid, snelheidsbeperkingen, verkeersborden, toezicht op de technische federale voorschriften, reglementering inzake scholing en examens, sensibilisering inzake verkeersveiligheid, bouw en onderhoud van wegen, mogelijkheid tot bijkomende financiering van spoorlijnen, binnenvaart
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  15. ONTEIGENING EN AANKOOPCOMITES : normen inzake de gerechtelijke procedure - authentificieren van handelingen met een onroerend karakter
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  16. BICULTURELE AANGELEGENHEDEN VAN GEWESTELIJK BELANG : Brussel, sportinfrastructuur, beroepsomscholing
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  17. VERSTERKING VAN DE VEILIGHEID IN BRUSSEL : afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  18. FEDERALE LOYAUTEIT : toezicht door het Grondwettelijk Hof
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  19. REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INZAKE DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen (6-300)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-300/1
p. 1-5 6-300/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen (6-308)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Petra De Sutter en Véronique Jamoulle en de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
6-308/1
p. 1-5 6-308/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1567/1
p. 1-5 5-1567/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1745/1
p. 1-4 5-1745/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Christine Defraigne
4-12/3
p. 2-3 4-12/3 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-36
p. 31-40 4-36 p. 31-40 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden (4-61)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-61/1
p. 1-5 4-61/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden (5-64)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-64/1
p. 1-5 5-64/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1754/1
p. 1-14 5-1754/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-1754/3
p. 1-7 5-1754/3 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1989/1
p. 1-4 5-1989/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (De categorie << hoogleraren in de rechten >> uitbreiden tot de docenten voor de samenstelling van het Grondwettelijk Hof) (6-461)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix en mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-461/1
p. 1-5 6-461/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2438/1
p. 1-37 5-2438/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Annick De Ridder, Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Steven Vanackere en Olivier Destrebecq
6-273/1
p. 1-6 6-273/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-273/2
p. 1-3 6-273/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1572/1
p. 1-5 5-1572/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1746/1
p. 1-7 5-1746/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpérée
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marchel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1570/1
p. 1-12 5-1570/1 p. 1-12 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Bespreking
5-87
p. 17-18 5-87 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg (3-1667)      
  Voorstel van de heer Paque en mevrouw Defraigne
3-1667/1
p. 1-4 3-1667/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de Armeniërs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog (3-1327)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-1327/1
p. 1-3 3-1327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-343)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de brandweer (3-728)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Collas
3-728/1
p. 1-7 3-728/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun (6-41)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (6-210)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux en Bertin Mampaka en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Petra De Sutter
6-341/1
p. 1-20 6-341/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opflakkering van het antisemitisme in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder tegen het antisemitisme) (3-553)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-553/1
p. 1-6 3-553/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-148
p. 18-22 3-148 p. 18-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van België) (6-355)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda (Handel in landbouwproducten en industrieële producten - Ontwikkelingslanden - Bijzonder beschermingsmechanisme - Rechtvaardig evenwicht tussen het belang van de handel en dat van de voedselzekerheid - Taks- en quotavrije toegang tot de markt voor de minst ontwikkelde landen - Programma voor handelsgerelateerde bijstand en gerichte technische bijstand - Ontwikkelingsaspect - Hervorming van de WHO) (4-997)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-997/1
p. 1-4 4-997/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda (Handel in landbouwproducten en industrieële producten - Ontwikkelingslanden - Bijzonder beschermingsmechanisme - Rechtvaardig evenwicht tussen het belang van de handel en dat van de voedselzekerheid - Taks- en quotavrije toegang tot de markt voor de minst ontwikkelde landen - Programma voor handelsgerelateerde bijstand en gerichte technische bijstand - Ontwikkelingsaspect - Hervorming van de WHO) (5-200)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-200/1
p. 1-4 5-200/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de galgo-windhonden en het ontbreken van dierenbeschermingswetgeving in Spanje (Wreedheden jegens dieren - Hondenrennen) (5-361)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-361/1
p. 1-5 5-361/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
  Onmiddellijke behandeling in de plenaire vergadering - Artikel 54, paragraaf 3, eerste alinea, van het reglement
6-34
p. 6 6-34 p. 6 (PDF)
  6-34
p. 33-34 6-34 p. 33-34 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming - Aanneming
6-34
p. 6 6-34 p. 6 (PDF)
  6-34
p. 33-34 6-34 p. 33-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik (bij jongeren) (5-1333)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1333/1
p. 1-7 5-1333/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het lot van Asia Bibi, een christelijke vrouw uit Pakistan die tot de dood is veroordeeld wegens godslastering (5-1263)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1263/1
p. 1-4 5-1263/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubié
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques) (3-706)      
  Bespreking
3-71
p. 16-26 3-71 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Defraigne, Vanlerberghe en Leduc
3-1583/1
p. 1-3 3-1583/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten (4-1083)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Margriet Hermans, Christiane Vienne, Anne Delvaux en Dominique Tilmans
4-1083/1
p. 1-11 4-1083/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten (5-523)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-523/1
p. 1-8 5-523/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (4-831)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-831/1
p. 1-5 4-831/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (5-199)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-199/1
p. 1-6 5-199/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om de sector van de klinische seksuologie te regelen (Toegang tot het beroep - Bescherming van de titel - Oprichting van een Erkenningscommissie) (5-1656)      
  Voorstel van de heer Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-1656/1
p. 1-4 5-1656/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek (5-201)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-201/1
p. 1-10 5-201/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (3-1338)      
  Voorstel van de dames Defraigne, Crombé-Berton, Bousakla, Geerts en De Roeck en de heer Dedecker
3-1338/1
p. 1-2 3-1338/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (4-324)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-324/1
p. 1-3 4-324/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (5-161)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-161/1
p. 1-2 5-161/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie om in het burgerlijk wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is (6-196)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-196/1
p. 1-6 6-196/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om verlenging van de moederschapsrust toe te staan voor vrouwelijke zelfstandigen die dat wensen wanneer hun pasgeborene in het ziekenhuis wordt opgenomen (4-625)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-625/1
p. 1-3 4-625/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-998/1
p. 1-6 4-998/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens (Gezelschapsdieren) (3-832)      
  Bespreking
3-156
p. 39-41 3-156 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse meisjes en vrouwen in België te verbeteren (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgisch-Marokkaanse vrouwen in België te verbeteren) (3-316)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Defraigne
3-316/2
p. 1-2 3-316/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (4-1634)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1634/1
p. 1-8 4-1634/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (5-197)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Jacques Brotchi, Gérard Deprez en Richard Miller
5-197/1
p. 1-8 5-197/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen (4-1755)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1755/1
p. 1-6 4-1755/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde (5-1518)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-1518/1
p. 1-6 5-1518/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door België (6-145)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne, Nahima Lanjri en Marleen Temmerman
4-607/1
p. 1-5 4-607/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van België (Anonieme personen die in W.O. II door genocide bedreigde personen hebben geholpen) (3-2383)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Destexhe
3-2383/1
p. 1-6 3-2383/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend (Wijziging KB 18 december 2003) (5-1941)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1941/1
p. 1-3 5-1941/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (3-1565)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne
3-1565/1
p. 1-2 3-1565/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (4-298)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-298/1
p. 1-2 4-298/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (5-151)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-151/1
p. 1-2 5-151/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechterlijk toezicht (Ouderverstoting na relatiebreuk) (6-211)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-211/1
p. 1-12 6-211/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" (4-1400)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1400/1
p. 1-8 4-1400/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" (5-173)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-173/1
p. 1-9 5-173/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Voorstel van de dames Ann Brusseel, Christine Defraigne, Martine Taelman en Valérie De Bue
6-278/1
p. 1-10 6-278/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
6-27
p. 32-40 6-27 p. 32-40 (PDF)
  6-27
p. 41-43 6-27 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord en om te voorzien in de mogelijkheid van een derde soort alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve sanctie (6-188)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-188/1
p. 1-7 6-188/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm³ en een maximaal vermogen van 11 kW (3-1704)      
  Bespreking
3-169
p. 51-52 3-169 p. 51-52 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39-40 3-217 p. 39-40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 40-13 3-217 p. 40-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40-41 3-217 p. 40-41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Bespreking
3-216