S. 4-567 Dossierfiche K. 52-1410

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon
Christine Defraigne    Berni Collas   

burgerlijk geding
administratieve formaliteit
slachtoffer
slachtofferhulp
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-567/1 4-567/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/2/2008
4-567/2 4-567/2 (PDF) Amendementen 11/6/2008
4-567/3 4-567/3 (PDF) Amendementen 8/7/2008
4-567/4 4-567/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2008
4-567/5 4-567/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2008
4-567/6 4-567/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/7/2008
K. 52-1410/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Doc. 4-567/1 4-567/1 (PDF)
21/2/2008   Inoverwegingneming
21/2/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-567/6 4-567/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/2/2008   Verzending naar commissie
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
13/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Niet behandeld
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Martine Vandenbossche, Slachtofferonthaal Gent
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Daniel Vandenbossche, onderzoeksrechter te Gent
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Guido Vermeiren, substituut-procureur-generaal te Antwerpen
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Guy Leysen, griffier te Antwerpen
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Maes, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies
25/6/2008   Hoorzitting met de heer André Risopoulos, vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Henri-D. Bosly, professor aan de UCL
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Pierre Rans, advocaat-generaal bij het parket-generaal te Brussel
25/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Bénédicte Van Boven, directrice van het Justitiehuis te Bergen
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Malmendier, voorzitter van de vzw Marc et Corinne
25/6/2008   Gedachtewisseling
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming na amendering
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Niet behandeld
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-567/4 4-567/4 (PDF)
16/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-567/5 4-567/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1410/1
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 13/5/2008, 28/5/2008, 10/6/2008, 25/6/2008, 8/7/2008, 16/7/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/10/2008 60 6/1/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 14/10/2008 223 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 14/10/2008 356 24/3/2010