S. 5-2410 Dossierfiche K. 53-3529

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen
Dominique Tilmans    FranÁois Bellot    Christine Defraigne    Gťrard Deprez    Armand De Decker   

bescherming van de consument
detailverkoop
bewijs
handelsregelingen
aansprakelijkheid van de producent
verkoop
garantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2410/1 5-2410/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/12/2013
5-2410/2 5-2410/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3529/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2410/3 5-2410/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2013   Indiening Doc. 5-2410/1 5-2410/1 (PDF)
19/12/2013   Inoverwegingneming
19/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+28/-17/o6) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2410/3 5-2410/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2013   Verzending naar commissie
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/3/2014   Bespreking
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Niet behandeld
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3529/1
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/3/2014, 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/4/2014 60 2/6/2014