S. 5-2127 Dossierfiche K. 53-2763

Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding
Regering E. Di Rupo I  

georganiseerde misdaad
Cel voor financiŽle informatieverwerking
edel metaal
strafrecht
uitwisseling van informatie
balans
belastingfraude
witwassen van geld
Kruispuntbank van Ondernemingen
koper
vennootschapsrecht
papiergeld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2763/1 Wetsontwerp 22/4/2013
K. 53-2763/2 Amendementen 30/4/2013
K. 53-2763/3 Amendementen 7/5/2013
K. 53-2763/4 Amendement 8/5/2013
K. 53-2763/5 Verslag namens de commissie 15/5/2013
K. 53-2763/6 Verslag namens de commissie 17/5/2013
K. 53-2763/7 Verslag namens de commissie 22/5/2013
K. 53-2763/8 Verslag namens de commissie 22/5/2013
K. 53-2763/9 Verslag namens de commissie 22/5/2013
K. 53-2763/10 Tekst aangenomen door de commissies 22/5/2013
K. 53-2763/11 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 29/5/2013
K. 53-2763/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2013
5-2127/1 5-2127/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/5/2013
5-2127/2 5-2127/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/6/2013
5-2127/3 5-2127/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2013
5-2127/4 5-2127/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2013
5-2127/5 5-2127/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2763/1
22/5/2013   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2763/10
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 19-48
30/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 142-143
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-24/o8)
Integraal verslag nr. 145, p. 143
Doc. K. 53-2763/12
30/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
7/5/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/38 5-82/38 (PDF)
7/5/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/38 5-82/38 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/5/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2127/1 5-2127/1 (PDF)
31/5/2013   Verzending naar commissie: Justitie
31/5/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-10/o3) Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
Doc. 5-2127/5 5-2127/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/5/2013   Verzending naar commissie
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Yoeri Vastersavendts
18/6/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
18/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
18/6/2013   Aanneming zonder amendering
18/6/2013   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/5/2013   Verzending naar commissie
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
18/6/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
18/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
18/6/2013   Aanneming zonder amendering
18/6/2013   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/5/2013   Verzending naar commissie
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
11/6/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
11/6/2013   Bespreking
11/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
11/6/2013   Aanneming zonder amendering
11/6/2013   Vertrouwen rapporteur
27/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/2013   Bekendmaking (45431-45434)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/6/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/6/2013 7 7/6/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2013 30 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2013 19/7/2013, blz 45431-45434