S. 6-239 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
migratiebeleid van de EU
illegale migratie
vluchteling
Turkije
toetredingsonderhandeling
Syrië
Libië
Verenigd Koninkrijk
referendum
Economische en Monetaire Unie
Akkoord van Schengen
terrorisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-239/1 6-239/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 9/11/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2015   Indiening
19/10/2015   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
19/10/2015   Verzending naar commissie
19/10/2015   Inschrijving op agenda
19/10/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne
19/10/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
19/10/2015   Einde behandeling Doc. 6-239/1 6-239/1 (PDF)
19/10/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/10/2015