Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-581

van Christine Defraigne (MR) d.d. 8 april 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid

gezondheidsverzorging
recht op gezondheid
illegale migratie
politiek asiel
asielzoeker

Chronologie

8/4/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015)
23/4/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-636

Vraag nr. 6-581 d.d. 8 april 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vorige week heb ik “La Voix des Sans-Papiers” ontmoet, een vereniging die de mensen zonder papieren vertegenwoordigt. Ze hebben een vreemde opmerking gemaakt over de toegang tot de gezondheidszorg. Volgens hen is het voor mensen zonder papieren onmogelijk om gezondheidszorg te krijgen.

Er zijn zowel regionale als federale maatregelen nodig om de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen gemakkelijker te maken. Opdat dit kan werken moet bovendien een akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten worden gesloten om de medische procedures uniform te maken.

- Ik zou graag weten of er er nagedacht wordt over de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor iedereen?

- Kan de minister me hierover meer informatie geven?

Antwoord ontvangen op 23 april 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.