S. 5-2115 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat
Gťrard Deprez    Christine Defraigne    Jacques Brotchi    Alain Courtois   

misbruik van vertrouwen
illegale migratie
schijnhuwelijk
verzwarende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2115/1 5-2115/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/5/2013
5-2115/2 5-2115/2 (PDF) Amendementen 20/3/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2115/1 5-2115/1 (PDF)
30/5/2013   Inoverwegingneming
30/5/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/5/2013   Verzending naar commissie
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Huub Broers
25/2/2014   Bespreking
11/3/2014   Inschrijving op agenda
11/3/2014   Hoorzitting met de heer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken
11/3/2014   Gedachtewisseling
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Uitgesteld
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/2/2014, 11/3/2014

Kruispuntbank van de wetgeving