S. 5-1881 Dossierfiche K. 53-2819

Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring
Gérard Deprez    Christine Defraigne    Jacques Brotchi    Alain Courtois   

verbeurdverklaring van goederen
onroerend eigendom
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1881/1 5-1881/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/12/2012
5-1881/2 5-1881/2 (PDF) Amendementen 23/4/2013
5-1881/3 5-1881/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2013
5-1881/4 5-1881/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/2013
5-1881/5 5-1881/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/5/2013
K. 53-2819/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/5/2013
K. 53-2819/2 Amendementen 4/6/2013
K. 53-2819/3 Verslag namens de commissie 12/6/2013
K. 53-2819/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/6/2013
K. 53-2819/5 Amendement 16/7/2013
K. 53-2819/6 Amendementen 24/9/2013
K. 53-2819/7 Amendement 1/10/2013
K. 53-2819/8 Aanvullend verslag 11/10/2013
K. 53-2819/9 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/2013
K. 53-2819/10 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 24/10/2013
5-1881/6 5-1881/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 25/10/2013
5-1881/7 5-1881/7 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/2013
5-1881/8 5-1881/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 14/11/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/2012   Indiening Doc. 5-1881/1 5-1881/1 (PDF)
13/12/2012   Inoverwegingneming
13/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
31/1/2013   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/5/2013   Inschrijving op agenda
16/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
Doc. 5-1881/5 5-1881/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/12/2012   Verzending naar commissie
31/1/2013   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/1/2013   Verzending naar een andere commissie
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Uitgesteld
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut
23/4/2013   Gedachtewisseling
Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
23/4/2013   Regeling der werkzaamheden
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
30/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
30/4/2013   Aanneming na amendering
30/4/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
16/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2819/1
12/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2819/3
16/7/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 156, p. 115
11/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2819/8
24/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 165, p. 42-43
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o2)
Integraal verslag nr. 165, p. 61-62
Doc. K. 53-2819/10
24/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
25/10/2013   Overzending Doc. 5-1881/6 5-1881/6 (PDF)
25/10/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/11/2013   Inschrijving op agenda
14/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
Doc. 5-1881/8 5-1881/8 (PDF)
25/10/2013   Verzending naar commissie
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
12/11/2013   Bespreking
12/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/11/2013   Aanneming zonder amendering
12/11/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
14/11/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/2013   Bekrachtiging en afkondiging
13/12/2013   Bekendmaking (98557-98558)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/5/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 23/4/2013, 30/4/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/10/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/11/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/11/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 17/5/2013 60 15/7/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 4/11/2013 15 18/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/2013 13/12/2013, blz 98557-98558