S. 4-735 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche   

notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-735/1 4-735/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/5/2008
4-735/2 4-735/2 (PDF) Amendementen 4/6/2008
4-735/3 4-735/3 (PDF) Amendementen 17/6/2008
4-735/4 4-735/4 (PDF) Amendementen 25/6/2008
4-735/5 4-735/5 (PDF) Amendementen 1/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/5/2008   Indiening Doc. 4-735/1 4-735/1 (PDF)
8/5/2008   Inoverwegingneming
8/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
26/6/2008   Inschrijving op agenda
  Commissie: Justitie
8/5/2008   Verzending naar commissie
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Niet behandeld
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
14/5/2008   Bespreking
3/6/2008   Inschrijving op agenda
3/6/2008   Hoorzitting met meester Alain Deliège, voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen
3/6/2008   Hoorzitting met meester Bart Van Opstal, lid van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat
3/6/2008   Hoorzitting met de heren Bernard Tilleman, Frank Buyssens, Pierre Van de Eynde en Philippe Aoust, vertegenwoordigers van de benoemingscommissies voor het notariaat
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Niet behandeld
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Niet behandeld
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Bespreking
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Regeling der werkzaamheden
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Bespreking
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 14/5/2008, 3/6/2008, 4/6/2008, 17/6/2008, 24/6/2008, 25/6/2008, 1/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving