S. 5-1238 Dossierfiche K. 53-2175

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen
Philippe Mahoux    Christine Defraigne   

burgerlijk recht
adoptie
internationale adoptie
sociaal onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1238/1 5-1238/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/10/2011
5-1238/2 5-1238/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/5/2012
5-1238/3 5-1238/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/5/2012
K. 53-2175/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2012
K. 53-2175/2 Amendementen 15/5/2012
K. 53-2175/3 Verslag namens de commissie 18/5/2012
K. 53-2175/4 Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2012
K. 53-2175/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 31/5/2012
5-1238/4 5-1238/4 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 1/6/2012
5-1238/5 5-1238/5 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2012
5-1238/6 5-1238/6 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 7/6/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2011   Indiening Doc. 5-1238/1 5-1238/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
26/4/2012   Inschrijving op agenda
3/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
3/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o1) Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
Doc. 5-1238/3 5-1238/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/10/2011   Verzending naar commissie
18/4/2012   Inschrijving op agenda
18/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
18/4/2012   Bespreking
18/4/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
18/4/2012   Aanneming zonder amendering
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2175/1
18/5/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2175/3
31/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 89, p. 53-54
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 89, p. 64-65
Doc. K. 53-2175/5
31/5/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
31/5/2012   Inschrijving op agenda
1/6/2012   Overzending Doc. 5-1238/4 5-1238/4 (PDF)
1/6/2012   Verzending naar commissie: Justitie
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
Doc. 5-1238/6 5-1238/6 (PDF)
7/6/2012   Aanneming zonder amendering
1/6/2012   Verzending naar commissie
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
5/6/2012   Bespreking
5/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
5/6/2012   Aanneming zonder amendering
5/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1238/2 5-1238/2 (PDF)
7/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2012   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2012   Bekendmaking (46590-46591)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/4/2012, 2/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 31/5/2012
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/6/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2012 60 2/7/2012
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 2/6/2012 15 18/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2012 10/8/2012, blz 46590-46591