S. 6-293 Dossierfiche                  

De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationale uitvoeringsmaatregel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
informatieverslag
gegevensbank
inbreukprocedure (EU)
Hof van Justitie van de Europese Unie
omzettingsachterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-293/1 6-293/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 19/11/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2016   Indiening
19/10/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
19/10/2016   Verzending naar commissie
19/10/2016   Inschrijving op agenda
19/10/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne
19/10/2016   Gedachtewisseling
19/10/2016   Einde behandeling Doc. 6-293/1 6-293/1 (PDF)
19/10/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/10/2016