S. 3-450 Dossierfiche K. 51-2138

Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht
Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Hugo Coveliers    Christine Defraigne    Ludwig Vandenhove    Clotilde Nyssens    Alain Zenner   

gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
strafblad
magistraat
strafprocedure
verjaring van de vordering
DNA
verbeurdverklaring van goederen
rechtsbijstand
rechter
gerechtskosten
getuigenverklaring
bewijs
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
strafrechtspraak
civiele aansprakelijkheid
arrestatie
burgerlijk geding
wetboek
tenuitvoerlegging van het vonnis
openbaar ministerie
verzachtende omstandigheid
gerechtelijke expertise
gerechtelijke politie
verschoning
judiciële hervorming
voorlopige hechtenis
bankgeheim
beslag op bezittingen
forensische geneeskunde
hogere rechtspraak
telefoon- en briefgeheim
strafvervolging
niet-beroepsmagistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-450/1 3-450/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2004
3-450/2 3-450/2 (PDF) Amendementen 27/4/2004
3-450/3 3-450/3 (PDF) Amendementen 7/7/2004
3-450/4 3-450/4 (PDF) Advies van de Raad van State 16/7/2004
3-450/5 3-450/5 (PDF) Amendementen 27/10/2004
3-450/6 3-450/6 (PDF) Amendementen 10/11/2004
3-450/7 3-450/7 (PDF) Amendementen 24/11/2004
3-450/8 3-450/8 (PDF) Amendementen 1/12/2004
3-450/9 3-450/9 (PDF) Amendementen 15/12/2004
3-450/10 3-450/10 (PDF) Amendementen 12/1/2005
3-450/11 3-450/11 (PDF) Amendementen 2/2/2005
3-450/12 3-450/12 (PDF) Amendementen 16/2/2005
3-450/13 3-450/13 (PDF) Amendementen 23/2/2005
3-450/14 3-450/14 (PDF) Amendementen 2/3/2005
3-450/15 3-450/15 (PDF) Amendementen 9/3/2005
3-450/16 3-450/16 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 1/6/2005
3-450/17 3-450/17 (PDF) Amendementen 20/9/2005
3-450/18 3-450/18 (PDF) Amendementen 21/9/2005
3-450/19 3-450/19 (PDF) Amendementen 12/10/2005
3-450/20 3-450/20 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2005
3-450/21 3-450/21 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2005
3-450/22 3-450/22 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/11/2005
3-450/24 3-450/24 (PDF) Artikelen aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 30/11/2005
3-450/25 3-450/25 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/12/2005
K. 51-2138/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2005
K. 51-2138/2 Amendementen 15/5/2006
K. 51-2138/3 Amendementen 30/5/2006
K. 51-2138/4 Tussentijds verslag 27/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2004   Indiening Doc. 3-450/1 3-450/1 (PDF)
15/1/2004   Inoverwegingneming
15/1/2004   Verzending naar commissie: Justitie
10/3/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
16/7/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-450/4 3-450/4 (PDF)
24/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-136 Hand. 3-136 (PDF)
30/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-136 Hand. 3-136 (PDF)
30/11/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-450/22 3-450/22 (PDF)
30/11/2005   Terugzending naar commissie: Justitie
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-136 Hand. 3-136 (PDF)
30/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-136 Hand. 3-136 (PDF)
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o18) Hand. 3-137 Hand. 3-137 (PDF)
Doc. 3-450/25 3-450/25 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/1/2004   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes, Marie-José Laloy, Stefaan De Clerck, Luc Willems
2/3/2004   Commissie wenst extern advies: Raad van State
2/3/2004   Bespreking
3/3/2004   Inschrijving op agenda
3/3/2004   Bespreking
17/3/2004   Inschrijving op agenda
17/3/2004   Bespreking
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Bespreking
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Bespreking
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Bespreking
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Bespreking
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Hoorzitting met de heer Y. Liégeois, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Hoorzitting met de heer Y. Liégeois, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging van Onderzoeksrechters
2/6/2004   Inschrijving op agenda
2/6/2004   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Hoorzitting met mevrouw Anne Leriche, directeur van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
23/6/2004   Hoorzitting met mevrouw Diane Reynders, adviseur-generaal voor het Strafrechtelijk Beleid
23/6/2004   Hoorzitting met de heer Alwin Lox, diensthoofd beleidsondersteuning bij de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
7/7/2004   Inschrijving op agenda
7/7/2004   Hoorzitting met de heer M. Nève, ondervoorzitter van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende handelingen of bestraffingen.
29/9/2004   Inschrijving op agenda
29/9/2004   Regeling der werkzaamheden
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Regeling der werkzaamheden
27/10/2004   Inschrijving op agenda
27/10/2004   Bespreking
10/11/2004   Inschrijving op agenda
10/11/2004   Bespreking
17/11/2004   Inschrijving op agenda
17/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes, Marie-José Laloy, Luc Willems
17/11/2004   Bespreking
24/11/2004   Inschrijving op agenda
24/11/2004   Aanwijzing van een assistent
24/11/2004   Bespreking
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Bespreking
15/12/2004   Inschrijving op agenda
15/12/2004   Bespreking
22/12/2004   Inschrijving op agenda
22/12/2004   Bespreking
12/1/2005   Inschrijving op agenda
12/1/2005   Bespreking
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Bespreking
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Bespreking
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Bespreking
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Bespreking
23/2/2005   Inschrijving op agenda
23/2/2005   Bespreking
2/3/2005   Inschrijving op agenda
2/3/2005   Bespreking
van de nota van het Hof van Cassatie : "Voorstellen voor een hervorming van de cassatieprocedure in strafzaken"
2/3/2005   Bespreking
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Bespreking
16/3/2005   Inschrijving op agenda
16/3/2005   Bespreking
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Bespreking
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Bespreking
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Bespreking
25/5/2005   Inschrijving op agenda
25/5/2005   Bespreking
1/6/2005   Inschrijving op agenda
1/6/2005   Bespreking
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Regeling der werkzaamheden
15/6/2005   Mededeling door de regering
inzake Europees recht
15/6/2005   Bespreking
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Bespreking
6/7/2005   Inschrijving op agenda
6/7/2005   Bespreking
over de artikelen met betrekking tot het hof van assisen
13/7/2005   Inschrijving op agenda
13/7/2005   Bespreking
over de artikelen met betrekking tot het hof van assisen en het Hof van Cassatie
20/9/2005   Inschrijving op agenda
20/9/2005   Bespreking
21/9/2005   Inschrijving op agenda
21/9/2005   Bespreking
21/9/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o4)
21/9/2005   Aanneming na amendering
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Lezing van het verslag
Het eerste deel van het verslag (Algemene bespreking) is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Lezing van het verslag
Artikelsgewijze bespreking, deel 1
17/11/2005   Inschrijving op agenda
17/11/2005   Lezing van het verslag
Het tweede deel van het verslag (Artikelsgewijze bespreking, deel 1) is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Lezing van het verslag
Het derde deel van het verslag (Artikelsgewijze bespreking, deel 2) is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
23/11/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-450/20 3-450/20 (PDF)
23/11/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-450/21 3-450/21 (PDF)
30/11/2005   Terugzending naar commissie
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes, Marie-José Laloy, Luc Willems
30/11/2005   Bespreking
30/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o4)
30/11/2005   Aanneming na amendering
30/11/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2138/1
2/5/2007   Einde behandeling
5/5/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60
Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
12/5/2006   Hervatting termijn
20/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/11/2005, 1/12/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 2/3/2004, 3/3/2004, 17/3/2004, 24/3/2004, 30/3/2004, 31/3/2004, 27/4/2004, 12/5/2004, 19/5/2004, 1/6/2004, 2/6/2004, 23/6/2004, 30/6/2004, 7/7/2004, 29/9/2004, 13/10/2004, 27/10/2004, 10/11/2004, 17/11/2004, 24/11/2004, 1/12/2004, 15/12/2004, 22/12/2004, 12/1/2005, 19/1/2005, 26/1/2005, 2/2/2005, 16/2/2005, 23/2/2005, 2/3/2005, 9/3/2005, 16/3/2005, 27/4/2005, 4/5/2005, 18/5/2005, 25/5/2005, 1/6/2005, 15/6/2005, 22/6/2005, 29/6/2005, 6/7/2005, 13/7/2005, 20/9/2005, 21/9/2005, 9/11/2005, 16/11/2005, 17/11/2005, 23/11/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 0 12/5/2006
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 60 20/2/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60
Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 60 10/7/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 60 7/2/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2005 0 24/11/2006