S. 4-410 Dossierfiche K. 52-2611

Wetsontwerp betreffende de noodoproepen
Christine Defraigne   

taalgebruik
geneeskundige noodhulp
officiŽle taal
eerste hulp
telefoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-410/1 4-410/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/11/2007
4-410/2 4-410/2 (PDF) Amendementen 19/1/2010
4-410/4 4-410/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/2010
4-410/3 4-410/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
K. 52-2611/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/5/2010
4-410/5 4-410/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2007   Indiening Doc. 4-410/1 4-410/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o12) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-410/5 4-410/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Ann Somers
5/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Bespreking
19/1/2010   Inschrijving op agenda
19/1/2010   Bespreking
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Bespreking
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Bespreking
20/4/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
20/4/2010   Aanneming na amendering
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Ann Somers is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 4-410/3 4-410/3 (PDF)
4/5/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-410/4 4-410/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/5/2010   Overzending Doc. K. 52-2611/1
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 5/1/2010, 12/1/2010, 19/1/2010, 2/2/2010, 20/4/2010, 4/5/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/5/2010 60 5/7/2010