S. 4-497 Dossierfiche K. 52-1408

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Christine Defraigne   

strafrechtspraak
slachtoffer
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
advocaat
voltrekking van de straf
strafstelsel
hogere rechtspraak
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
strafprocedure
vervangende straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-497/1 4-497/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2007
4-497/2 4-497/2 (PDF) Amendementen 17/6/2008
4-497/3 4-497/3 (PDF) Amendementen 8/7/2008
4-497/4 4-497/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2008
4-497/5 4-497/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2008
K. 52-1408/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/8/2008
K. 52-1408/2 Amendement 22/10/2008
K. 52-1408/3 Amendement 4/11/2008
K. 52-1408/4 Verslag namens de commissie 4/12/2008
K. 52-1408/5 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2008
K. 52-1408/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-497/6 4-497/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 9/1/2009
4-497/7 4-497/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/1/2009
4-497/8 4-497/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2007   Indiening Doc. 4-497/1 4-497/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/1/2008   Verzending naar commissie
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Niet behandeld
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Niet behandeld
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Niet behandeld
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
17/6/2008   Bespreking
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Bespreking
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Niet behandeld
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming na amendering
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Niet behandeld
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-497/4 4-497/4 (PDF)
16/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-497/5 4-497/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1408/1
4/12/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1407/3
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 1-3
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o30)
Integraal verslag nr. 76, p. 46
Doc. K. 52-1408/6
8/1/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
9/1/2009   Overzending Doc. 4-497/6 4-497/6 (PDF)
9/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
22/1/2009   Inschrijving op agenda
29/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o3) Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
Doc. 4-497/8 4-497/8 (PDF)
9/1/2009   Verzending naar commissie
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/1/2009   Bespreking
21/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/1/2009   Aanneming zonder amendering
21/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-497/7 4-497/7 (PDF)
29/1/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2009   Bekendmaking (16830)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/6/2008, 24/6/2008, 8/7/2008, 16/7/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/1/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2009 26/2/2009, blz 16830