S. 4-825 Dossierfiche K. 52-1409

Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
Patrik Vankrunkelsven    Philippe Mahoux    Wouter Beke    Christine Defraigne    Anne Delvaux    Nahima Lanjri    Jacques Brotchi   

ongeboren vrucht
bio-ethiek
reclame
stamcel
geneeskunde
geneeswijze
traceerbaarheid
dokter
nationale uitvoeringsmaatregel
beroep in de gezondheidszorg
cytologie
medische research
kwaliteitsnorm
veiligheidsnorm
orgaantransplantatie
medische diagnose
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Hoge Gezondheidsraad
ziekenhuis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-825/1 4-825/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/6/2008
4-825/3 4-825/3 (PDF) Amendementen 9/7/2008
4-825/2 4-825/2 (PDF) Amendementen 12/7/2008
4-825/4 4-825/4 (PDF) Amendementen 14/7/2008
4-825/6 4-825/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/7/2008
4-825/5 4-825/5 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2008
4-825/7 4-825/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/7/2008
K. 52-1409/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/7/2008
K. 52-1409/2 Amendementen 12/11/2008
K. 52-1409/3 Amendementen 18/11/2008
K. 52-1409/4 Verslag namens de commissie 28/11/2008
K. 52-1409/5 Tekst verbeterd door de commissie 28/11/2008
K. 52-1409/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/6/2008   Indiening Doc. 4-825/1 4-825/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-825/3 4-825/3 (PDF)
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o4) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-825/7 4-825/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/6/2008   Verzending naar commissie
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
2/7/2008   Bespreking
9/7/2008   Inschrijving op agenda
9/7/2008   Bespreking
14/7/2008   Inschrijving op agenda
14/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Dominique Tilmans
14/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o6)
14/7/2008   Aanneming na amendering
17/7/2008   Inschrijving op agenda
17/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-825/5 4-825/5 (PDF)
17/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-825/6 4-825/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1409/1
28/11/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1409/4
4/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 63, p. 31-81 + nr. 64, p. 34-37
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o34)
Integraal verslag nr. 64, p. 37
Doc. K. 52-1409/6
4/12/2008   Aanneming zonder amendering
4/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2008   Bekendmaking (68774-68787)
4/3/2009   Erratum (19665)
19/10/2009   Erratum (68206)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 2/7/2008, 9/7/2008, 14/7/2008, 17/7/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/12/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/10/2008 60 6/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2008 30/12/2008, blz 68774-68787
Errata
Op 4/3/2009, blz 19665
Op 19/10/2009, blz 68206