Auteurs- en sprekersregister betreffende "Defraigne Christine" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Adoptie - Procedure - Tweede adoptie - Voorbereiding - Aantal vergaderingen - Eventuele verlichting - Kostprijs (4-6813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6813
Afghanistan Amerikaans leger Verandering van tactiek (4-3916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3916
Afghanistan - Presidentsverkiezingen - Veiligheidsvoorwaarden - Politieke opening naar de Pathanen - Etnisch evenwicht binnen de nieuwe regering - Aanwezigheid van huursoldaten in Afghanistan (4-3724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3724
Afrika - Charles Taylor Bestrijding van de straffeloosheid (4-3914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3914
Afrika - Overleg tussen Europa en de Verenigde Staten - Steun (4-3910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3910
Afrika - Overleg tussen Europa en de Verenigde Staten - Steun (4-5391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5391
Airbus A400M - Toekomst - Belgisch standpunt - Levering - Achterstand - Belgische bedrijven die aan het programma deelnemen - Financiële weerslag - Landen die deelnemen aan het programma - Gemoedstoestand (4-4610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4610
Anticonceptiepil - Consumptie - Eventueel verhoogd sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Stijging - Voorbehoedsmiddelen - Risico's op kanker (4-7515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7515
Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief (4-4600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4600
Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief (4-4601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4601
Asielaanvragen - Dossiers ingediend in het Frans en in het Nederlands - Statuut van vluchteling - Erkenning - Aantal - Verschil - Rechtspraak - Uniek karakter - Kamer met drie rechters - Oprichting - Algemene vergadering van rechters - Dossiers in beraad (4-6641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6641
Asielaanvragen - Dossiers ingediend in het Frans en in het Nederlands - Statuut van vluchteling - Erkenning - Aantal - Verschil - Rechtspraak - Uniek karakter - Kamer met drie rechters - Oprichting - Algemene vergadering van rechters - Dossiers in beraad (4-6642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6642
Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel (4-7069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7069
Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel (4-7070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7070
Autonome werkstraffen - Aantal begunstigden - Plaats van prestatie - Kostprijs - Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen - Toegang tot de gerechtelijke antecedenten - Budget - Laattijdige uitvoering van de straffen - Maatregelen (4-6983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6983
Bankgeheim - Verplichte uitwisseling van bankgegevens op vraag van de fiscus - Recht op bescherming van het privéleven - Lijst met fraudeurs - Aankoop door de fiscale administratie - Geval in Duitsland - Bedrag dat mogelijk invorderbaar is (4-7084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7084
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belgisch leger - Militairen ingezet voor operaties in het buitenland - Blogs en andere internetsites van sociale netwerken - Controle (4-4625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4625
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in België (4-3858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3858
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in België (4-5651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5651
Beroep van verpleegkundige - Plan om het beroep aantrekkelijk te maken - Maatregelen - Inwerkingtreding - Onregelmatige prestaties en opleiding - Premies - Begunstigden - Verhoging - Administratieve last voor de verpleegkundigen - Verlichting (4-6326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6326
Birma - Arrestatie van mevrouw Aung San Suu Kyi - Gezondheidstoestand - Proces - Druk op het Birmaanse regime - Speciale gezant van de Verenigde Naties voor Birma - Rol (4-3723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3723
Borst- en baarmoederhalskanker - Genetische test - Centrum menselijke erfelijkheid van de KUL - DNA-sequencer - Aankoop - Begunstigden van de testen - Behandelde patiënten - Aantal - Aankoop in de Franstalige Gemeenschap (4-7514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7514
Botulinum Toxine - Gevaarlijke neveneffecten - Maatregelen - Bewustmaking van de bevolking - Overleg tussen de ministers van Volksgezondheid (4-3045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3045
Brandweerdiensten - Hervorming - Opleiding - Materiaal - Kost - Tenlasteneming - Inwerkingtreding - Staking van de brandweermannen - Maatregelen - Eventuele minimumdienst (4-6327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6327
Burundi - Verkiezingen 2009 - Voorbereiding - Verkiezingsagenda - Kieswetboek - Nationale Onafhankelijke Verkiezingscommissie - Financiële en technische implicaties - Belgische bijdrage - Wijziging van de Burundese Grondwet - Kiesstelsel (4-4591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4591
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - Efficiëntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5076
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - Efficiëntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5733
Congo-Brazzaville - Presidentsverkiezingen (4-3912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3912
Congo-Brazzaville - Presidentsverkiezingen (4-5392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5392
Cuba - Herdefinitie betrekkingen (4-3915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3915
De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008) (4-716)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
4-716/1
p. 1-74 4-716/1 p. 1-74 (PDF)
De Amerikaanse president Barack Obama - Toespraak in Caïro op 4 juni 2009 - Reacties (4-3722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3722
De Amerikaanse president Barack Obama - Toespraak in Caïro op 4 juni 2009 - Reacties (4-5383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5383
De Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (van de federale politie - Nood aan versterking van het personeel) (4-860)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clercq, minister en Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 22-24 4-83 p. 22-24 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in België      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De betere leesbaarheid van de gas- en elektriciteitsfacturen (Eenvormige factuur - Verdenkingen van malversatie) (4-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-28
p. 32-34 4-28 p. 32-34 (PDF)
De financiële discriminaties ten aanzien van adoptieouders (Financiële verschillen tussen bevalling en adoptie) (4-604)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 24-25 4-62 p. 24-25 (PDF)
De fiscus en de RSZ en betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden (Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Aanvechten door fiscus en RSZ van hun statuut van gewone schuldeiser in de opschorting) (4-1252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 8-15 4-98 p. 8-15 (PDF)
De hernieuwing van de identiteitskaarten (Geannuleerde identiteitskaart) (4-289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-29
p. 13-15 4-29 p. 13-15 (PDF)
De mensenrechten in Tibet en de regeringsvertegenwoordiging op de Olympische Spelen (Unaniem Europees standpunt) (4-211)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-24
p. 37-40 4-24 p. 37-40 (PDF)
De mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen (4-420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 20-22 4-46 p. 20-22 (PDF)
De oprichting van een vrijwillige legerdienst (Wet van 11 april 2003, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007) (4-70)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-12
p. 21-22 4-12 p. 21-22 (PDF)
De overdracht van de geschillen betreffende collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken (Overdracht in twee fases - Overdracht van de hangende zaken op 1 september 2008 - Extra administratief personeel en uitbreiding van de formatie van de magistraten) (4-102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 27-29 4-14 p. 27-29 (PDF)
De rol van de militaire inlichtingendienst in de zaak Belliraj (Overleg tussen de verschillende inlichtingendiensten - Verzameling van inlichtingen door toedoen van informanten - Reizen van de heer Belliray naar Afghanistan, Algerije en Marokko of veronderstelde contacten met Al Qaida) (4-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-19
p. 77-79 4-19 p. 77-79 (PDF)
De te lage bedragen die de gasleveranciers aanrekenen voor het jaar 2007 (Risico voor de consument dat de energie wordt aangerekend tegen het tarief van 2008) (4-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 37-38 4-15 p. 37-38 (PDF)
De terugbetalingsmodaliteiten van ivf (4-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-48
p. 17-18 4-48 p. 17-18 (PDF)
De verklaringen van de Paus over de strijd tegen aids (Uitspraak paus in Kameroen dat verdeling condooms geen oplossing betekent voor aidsprobleem, maar het nog verergert - Nood om paus tot de orde te roepen zodat werk hulporganisaties niet wordt tenietgedaan) (4-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-68
p. 40-43 4-68 p. 40-43 (PDF)
De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Aarzelende houding van RSZ en fiscus tegenover het feit dat ze als gewone schuldeisers in de opschorting worden beschouwd in plaats van als buitengewone) (4-1578)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 116-119 4-116 p. 116-119 (PDF)
Democratische Republiek Congo – Alliantie tussen Congolese en Rwandese strijdkrachten – Vredesinitiatieven - Congolees leger - Prestaties - Opleiding door het Belgisch leger - FDLR - Uitroeiing - Nationaal Park van Virunga - Bescherming (4-3708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3708
Democratische Republiek Congo – Alliantie tussen Congolese en Rwandese strijdkrachten – Vredesinitiatieven - Congolees leger - Prestaties - Opleiding door het Belgisch leger - FDLR - Uitroeiing - Nationaal Park van Virunga - Bescherming (4-5376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5376
Doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven (Verwarring omtrent de aktes van aangifte - Rondzendbrief - Art. 80bis Burgerlijk Wetboek) (4-545)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-57
p. 23-25 4-57 p. 23-25 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Christine Defraigne, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Esthetisch geneesheer - Titel - Erkenning (4-301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-301
European Union Battle Groups - Belgische Battle Group - Oefeningen - Active - en - Quick response - Resultaten - Weerslag op kwaliteit van het Belgisch leger (4-4620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4620
Europees Parlement - Coördinatie en sensibilisering van de Belgische verkozenen - Invloed van de Belgische verkozenen op het wetgevend werk tijdens de legislatuur 2004-2009 (4-3711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3711
Europese Unie (EU) - Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen - Gemeenschappelijk Standpunt 2005/239/GBVB - Verdrag voor de niet-proliferatie van kernwapens - Actualisering - Stand van zaken - Procedure - Belgisch Standpun (4-4592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4592
Europese Unie (EU) - Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen - Gemeenschappelijk Standpunt 2005/239/GBVB - Verdrag voor de niet-proliferatie van kernwapens - Actualisering - Stand van zaken - Procedure - Belgisch Standpun (4-4593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4593
Europese Unie (EU) - Oosters Partnerschap - Prioriteiten - Handels- en politieke belangen van België in het Partnerschap - Betrekkingen met Rusland (4-3712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3712
Europese Unie (EU) - Uitbreiding - IJsland (4-3716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3716
Europese Unie - Europese Commissie - Voorzitter - José Manuel Barroso - Beleidslijnen voor de volgende Commissie - Analyse (4-4633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4633
Europese Unie - Uitbreiding - Kroatië - Grensgeschil met Slovenië - Juridische en diplomatieke oplossingen - Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië - Samenwerking van Kroatië - Situatie en schadeloosstelling (4-3721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3721
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-4635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4635
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-5693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5693
Extern optreden - Europese dienst (4-3913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3913
Extern optreden - Europese dienst (4-5393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5393
Federaal Aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Verbetering - Financiële hulp aan slachtoffers - Toekenningsvoorwaarden- Budget van het Aanspreekpunt - Personeel - Eventuele aanwervingen - Openingsuren van het Aanspreekpunt (4-6375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6375
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Informatiebronnen - Modernisering - Mobiel internet - Eventuele invoering - Kosten (4-4604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4604
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Informatiebronnen - Modernisering - Mobiel internet - Eventuele invoering - Kosten (4-5408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5408
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Horeca - Rookverbod - Callcenter - Werking - Duur van de dienst - Medewerkers - Aantal - Voorafgaande opleiding - Indienstnemingscriteria - Verstrekte antwoorden - Tegenstrijdigheid - Wachttijd (4-6483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6483
Gabon - Overlijden van president Omar Bongo - Politieke transitie - Rol van de Europese Unie (EU) - Eventuele goederen van de familie Bongo in België - Politieke en commerciële belangen van België in Gabon (4-3720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3720
Gabon - Overlijden van president Omar Bongo - Politieke transitie - Rol van de Europese Unie (EU) - Eventuele goederen van de familie Bongo in België - Politieke en commerciële belangen van België in Gabon (4-5382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5382
Galileo (4-1714)      
  Verslag , namens de werkgroep "Ruimtevaart", van mevrouw Christine Defraigne
4-1714/1
p. 1-17 4-1714/1 p. 1-17 (PDF)
Gaza – Humanitaire toestand – Voedselbedeling door de VN – Stromend water – Volksgezondheid – Vooruitgang - Materiaal voor wederopbouw - Internationale hulp - Verdeling - Lopende projecten - Projecten gesteund door België - Hamas-regering (4-3719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3719
Gaza – Humanitaire toestand – Voedselbedeling door de VN – Stromend water – Volksgezondheid – Vooruitgang - Materiaal voor wederopbouw - Internationale hulp - Verdeling - Lopende projecten - Projecten gesteund door België - Hamas-regering (4-5381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5381
Geneesmiddel Raptiva - Gebruik - Potentiële risico's - Bewustmaking van de bevolking -Eventuele maatregelen - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Overleg tussen ministers van Volksgezondheid (4-3280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3280
Geneesmiddelen - Namaak - Aantal - Maatregelen (4-6400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6400
Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventie - RIZIV - Uitgaven - Kortingen - Terugbetalingsvoorwaarden - Problemen voor sommige categorieën begunstigden - Aantal terugbetaalde geneesmiddelen - Daling (4-7263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7263
Georgië - EUMM-missie - Toestand - Kosten - Evaluatie - Ossetisch-Georgische grens - Veiligheid - Toestand van de vluchtelingen - Relaties met Rusland - Herstel in Zuid-Ossetië - Financiering - Aantal Russische soldaten in Ossetië en Abchazië (4-3718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3718
Georgië - EUMM-missie - Toestand - Kosten - Evaluatie - Ossetisch-Georgische grens - Veiligheid - Toestand van de vluchtelingen - Relaties met Rusland - Herstel in Zuid-Ossetië - Financiering - Aantal Russische soldaten in Ossetië en Abchazië (4-5380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5380
Gespecialiseerde voetverzorging - Opleiding - Erkenning - Statuut (4-984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-984
Gesuikerde dranken - Overmatige calorie-inname - Medische risico's - Daling van de consumptie - Maatregelen - Beleid ten opzichte van de jongeren - Informatiecampagnes - Promotie van niet-gesuikerde dranken (4-7308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7308
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-3859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3859
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-5652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5652
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-3863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3863
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5655
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-4796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4796
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-5706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5706
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-4797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4797
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-5707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5707
Gevangenissen - Geweld - Beheer - Opleidingen - Aantal opleiders - Budget - Duur - Gevangenen - Ontsnappingen - Coördinatie met de FOD Binnenlandse Zaken - Penitentiaire beambten - Aantrekkelijkheid - Vormingsinstituut - Materiaal van de gevangenissen (4-6484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6484
Golf van Aden - Piraterij - Strijd - Operatie "Atalanta"- Fregat Louise-Marie - Deelname - Resultaten - Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 - Commando over de operatie "Atalant" - Samenwerking van de Europese marines - Analyse (4-4614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4614
Hervorming van het leger - Legerkazernes -Sluitingen - Begeleidingsmaatregelen voor de betrokken militairen (4-6399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6399
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Het Belgische ruimtevaartbeleid met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (4-1680)      
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne
4-1680/1
p. 1-13 4-1680/1 p. 1-13 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Homoseksualiteit - Decriminalisering (in de wereld) (4-3907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3907
Hoogradioactief afval - Beheer - Oplossing voor de berging - Budget (4-6989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6989
Internationaal Strafhof Samenwerking van de Afrikaanse landen (4-3905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3905
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) - Resultaat - Activiteiten van het Rwandees Patriottisch Leger - Vonnis - Rwandese bevolking - Toegang tot de vonnissen van het ICTR - Vermeende daders van genocide - Arrestaties in Europa - Uitlevering (4-4599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4599
Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (4-3860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3860
Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (4-5653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5653
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6372
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6373
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6374
Internet - Sociale netwerken - Veiligheid - Persoonlijke gegevens - Overdracht - Bedrieglijke reclame - Waarschuwing van de bevolking - Maatregelen - Budget (4-7520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7520
Internet - Veiligheid - Paswoorden - Kwaliteit - Kraken van de internetrekeningen - Cybercriminaliteit - Sensibiliseringscampagne - Budget (4-7519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7519
Internetbeheersforum (IGF) - Vierde jaarlijkse bijeenkomst in Sharm el-Sheikh - Voorbereiding - Europese Unie - Lidstaten - Standpunten - Coördinatie - Belgische voorstellen (4-4632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4632
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Irak - Politieke toestand (4-3899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3899
Iran - Kerndossier - Onderhandelingen (4-3908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3908
Iran - Kerndossier - Onderhandelingen (4-5390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5390
Iran - Presidentsverkiezingen van 12 juni 2009 - Resultaten - Protest - Onpartijdig onderzoek - Eventuele rol van de Verenigde Naties - Oproep van Shirin Ebadi tot het verbreken van de diplomatieke relaties - Houding van België (4-3717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3717
Iran - Presidentsverkiezingen van 12 juni 2009 - Resultaten - Protest - Onpartijdig onderzoek - Eventuele rol van de Verenigde Naties - Oproep van Shirin Ebadi tot het verbreken van de diplomatieke relaties - Houding van België (4-5379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5379
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev (4-4596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4596
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev (4-4597)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4597
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev (4-5404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5404
Jemen - Gevechten tussen het Jemenitische leger en de al-Houti-rebellen - Burgerbevolking - Bescherming - Humanitaire situatie - Onderhandelingen tussen de regering en de rebellen - Bemiddelende landen - Eisen van de rebellen (4-4602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4602
Jemen - Gevechten tussen het Jemenitische leger en de al-Houti-rebellen - Burgerbevolking - Bescherming - Humanitaire situatie - Onderhandelingen tussen de regering en de rebellen - Bemiddelende landen - Eisen van de rebellen (4-5406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5406
Kenia - Regeringscoalitie - Betrouwbaarheid - Acties - Geweldplegingen van 2008 - Gerechtelijke gevolgen - Milities van de Riftvallei - Uitschakeling - Vredesinitiatieven - Economische en sociale actie - President Kibaki - Gezondheidstoestand (4-3715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3715
Kenia - Regeringscoalitie - Betrouwbaarheid - Acties - Geweldplegingen van 2008 - Gerechtelijke gevolgen - Milities van de Riftvallei - Uitschakeling - Vredesinitiatieven - Economische en sociale actie - President Kibaki - Gezondheidstoestand (4-5378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5378
Klimaatveranderingen - Standpunt van de heer Harald Welzer in het boek "De Klimaatoorlogen" (4-6988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6988
Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiële situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen (4-7202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7202
Kosovo - NAVO-missie - Vermindering van het aantal soldaten - Tijdschema - Implicaties voor het Belgische contingent - Budgettaire implicaties - EULEX - Versterking van de Belgische deelname - Militaire strijdkrachten van Kosovo - Evaluatie (4-3726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3726
Libanon – Verkiezingen van 7 juni 2009 – Stemming van de christelijke kiezers – Hezbollah – Ontwapening- Resolutie 1559 van de Veiligheidsraad - Inwerkingtreding - Blokkeringsminderheid - Versterking- Relaties met Syrië - Gevolgen (4-3714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3714
Logistieke en financiële hulp aan ouders wier kinderen door de andere ouder naar een ander land ontvoerd werden (Rol van de Belgische centrale autoriteit in de bijstand om Belgische ouders die geen toegang krijgen tot een administratief dossier in een ander land) (4-873)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer De Clerck Stefaan, minister van Justitie
4-86
p. 24-27 4-86 p. 24-27 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Luchthavendiensten - Eventuele nieuwe operatoren – Beslissing tot aanwijzing - Criteria - Overleg met de vakbonden van de huidige operatoren (4-6773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6773
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7534
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7535
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7536
Mauretanië - Militaire staatsgreep van 6 augustus 2008 - Veroordeling door de internationale gemeenschap Voorwaarden tot opheffing van de sancties Balans van het beleid van de afgezette president Abdallahi Economische en handelsbelangen - Uitdagingen (4-3713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3713
Millenniumdoelstellingen (MDG's) - Verwezenlijking in 2015 - Vrees - Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) - Rapport (4-4634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4634
NAVO - Nieuw strategisch concept (4-3917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3917
Nabije Oosten - Toestand - Ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische eerste minister Netanyahu - Interpalestijnse dialoog - Toestand - Staat Israël - Begrip - Joodse Staat - Rol van de Europese Unie (EU) (4-3710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3710
Nabije Oosten - Toestand - Ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische eerste minister Netanyahu - Interpalestijnse dialoog - Toestand - Staat Israël - Begrip - Joodse Staat - Rol van de Europese Unie (EU) (4-5377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5377
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privéleven - Aanslag (4-6485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6485
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - Coördinatie - Evaluatie - Controle (4-6486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6486
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - Coördinatie - Evaluatie - Controle (4-6487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6487
Nieuw Europees Veiligheidspact - Russisch voorstel - Inhoud - Reacties - Houding van Europa en van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Institutionele mechanismen (4-3709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3709
Niger Poging tot staatsgreep (4-3911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3911
Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken (4-6301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6301
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van mevrouw Christine Defraigne
4-82
p. 9 4-82 p. 9 (PDF)
Ontvoeringen door ouders - Werkgroep - Vergaderingen - Aantal - Behandelde onderwerpen - Aanwezigheid van ouders-slachtoffers - Vooruitgang - Samenwerking met diverse administraties en organisaties - Budget (4-6481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6481
Opening van de Europese defensiemarkt Wapenaankoopbeleid - Gevolgen (4-3918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-3918
Opening van de Europese defensiemarkt Wapenaankoopbeleid - Gevolgen (4-5741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5741
Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren (4-3861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3861
Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren (4-5654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5654
Pakistan - Zuid-Waziristan - Offensief - Afghanistan - NAVO - Diplomatiek proces - Zending van Belgische instructeurs - Verkiezingen - Beschuldigingen van corruptie en verdenking van fraude -Regering Karzai -Opening andere minderheden -Standpunt van de EU (4-5075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5075
Pakistan - Zuid-Waziristan - Offensief - Afghanistan - NAVO - Diplomatiek proces - Zending van Belgische instructeurs - Verkiezingen - Beschuldigingen van corruptie en verdenking van fraude -Regering Karzai -Opening andere minderheden -Standpunt van de EU (4-5423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5423
Palestijnse gebieden - Oorlog in Gaza - VN-commissie - Goldstone-rapport - Israël - Schending van het internationale humanitaire recht - Palestijnse milities - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Politieke draagwijdte van het rapport (4-4603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4603
Palestijnse gebieden - Oorlog in Gaza - VN-commissie - Goldstone-rapport - Israël - Schending van het internationale humanitaire recht - Palestijnse milities - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Politieke draagwijdte van het rapport (4-5407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5407
Pensioenen - Financiering -Deficit van de pensioenfondsen - Ambtenarenpensioenen - Betaling - Voorafname op de reservefondsen - Zilverfonds - Toekomst - Pensioenleeftijd - Verhoging (4-6325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6325
Persoonlijk feit - Mevrouw Christine Defraigne bestempelt een opmerking jegens haar van de heer Philippe Moureau als schandelijk (Actualiteitendebat over de situatie in Gaza)      
  4-59
p. 11 4-59 p. 11 (PDF)
Politie - Eervolle onderscheidingen - Aantal toegekende onderscheidingen - stad Luik (4-3063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3063
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Organisatie van een actualiteitendebat terwijl de beslissing niet vooraf door het Bureau werd genomen
4-14
p. 6 4-14 p. 6 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asiel en migratie
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
   Bankcrisis - Financiële en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiële instellingen
4-44
p. 9-10 4-44 p. 9-10 (PDF)
   Bevordering van de huisartsenij
4-44
p. 11 4-44 p. 11 (PDF)
   Hervorming van de procedure van vereffening en verdeling
4-44
p. 11 4-44 p. 11 (PDF)
   Oprichting van een familierechtbank
4-44
p. 11 4-44 p. 11 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-44
p. 10-11 4-44 p. 10-11 (PDF)
   Strafuitvoering
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
   Terrorismebestrijding
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Daling van de belastingen
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Gelijkschakeling van het kinderbijslagstelsel voor de zelfstandigen met dat van werknemers
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Imigratie
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Kankerplan
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Numerus clausus
4-23
p. 10 4-23 p. 10 (PDF)
   Situatie van de staatlozen
4-23
p. 11 4-23 p. 11 (PDF)
   Strafuitvoering
4-23
p. 10-11 4-23 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Beheersing van de prijs van basisproducten voor de gezinnen : afsluiten van convenanten met de energiesector en de distributiesector
4-11
p. 11 4-11 p. 11 (PDF)
   Belastingverminderingen
4-11
p. 11 4-11 p. 11 (PDF)
   Bestrijding van de achterstand in gerechtszaken
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
  4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Bouw van nieuwe inrichtingen voor geïnterneerden
4-11
p. 14 4-11 p. 14 (PDF)
   Chronisch zieken
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   Energiebeleid
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 10-16 4-11 p. 10-16 (PDF)
   Kankerbestrijding
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   NMBS : waarborgen van een minimumdienst bij staking
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Overbevolkte gevangenissen
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Politieke crisis
4-11
p. 10 4-11 p. 10 (PDF)
   Sexueel delinquenten
4-11
p. 14 4-11 p. 14 (PDF)
   Sociaal statuut zelfstandigen
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 15-16 4-11 p. 15-16 (PDF)
   Strafbaarstelling van het misdrijf van ontsnapping
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
   Verhoging van de emissierechten voor de Waalse staalnijverheid (Arcelor-Mittal)
4-11
p. 12 4-11 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Bankencrisis en financiële crisis : onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Bestrijding van de achterstand in gerechtszaken
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
  4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Communautaire dialoog
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Economisch herstelplan
4-56
p. 9 4-56 p. 9 (PDF)
   Overbevolking van de gevangenissen
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Phenixinformatiseringsproject bij Justitie
4-56
p. 11 4-56 p. 11 (PDF)
   Sociaal beleid
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
   Stand van zaken van de verwezenlijkingen van de FOD Justitie tijdens de vorige legislatuur
4-56
p. 10-11 4-56 p. 10-11 (PDF)
Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting - Stand van zaken - Overleg met de sociale partners - Sociaal-economische context - Vrees - Bewustmaking van de burgers (4-4631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4631
Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting - Stand van zaken - Overleg met de sociale partners - Sociaal-economische context - Vrees - Bewustmaking van de burgers (4-6096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6096
Rijbewijs - Rijbewijs met punten - Voorstel om het in België in te voeren - Reflectiegroep - Raadpleging van de beroepsverenigingen - Overleg met de gewesten - Fraude met rijbewijzen - Bestrijding - Wegcontroles - Verhoging (4-6371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6371
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Uitsluitingen - Aantal - Criteria - Versoepeling - Tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen - Effecten van de crisis - Situatie van de werkzoekenden - Overleg met de OCMW's en de Forem (4-6639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6639
Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties (4-394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-394
Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties (4-554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-554
START -Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland (4-3906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3906
Soedan - Algemene Verkiezingen 2010 - Regio Zuid-Soedan - Vredesakkoord van januari 2005 - Onafhankelijkheid - Human- and technicalresourcesmanagement - Beveiliging van het grondgebied - Gezondheidszorg - Beheer - Autonomie - Aardolie-inkomsten - Verdeli (4-4595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4595
Swatvallei - Toestand (Pakistan - Taliban) (4-3900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3900
Toestand in Kasjmir - Evolutie (4-3901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3901
Tsjaad - Aanval van rebellen van mei 2009 - Verantwoordelijkheid van Soedan - Inzet van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad (MINURCAT)) - Vredesakkoorden - Onderhandelingen - Vluchtelingen - Humanitaire hulp - Toestand van de ngo’s (4-3707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3707
Tsjaad - Aanval van rebellen van mei 2009 - Verantwoordelijkheid van Soedan - Inzet van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad (MINURCAT)) - Vredesakkoorden - Onderhandelingen - Vluchtelingen - Humanitaire hulp - Toestand van de ngo’s (4-5375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5375
Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) - Implementatie - Projecten - Stand van zaken (4-3725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3725
Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) - Implementatie - Projecten - Stand van zaken (4-5384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5384
Vaste huisartsenwachtpost - Luik - Financiering (4-2854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2854
Verdrag van Lissabon - Definitieve ratificatie (4-3904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3904
Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel - Ratificatie (4-3903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3903
Verenigde Naties (VN) - Raad voor de Mensenrechten - Aanwezigheid van de Verenigde Staten - Belgische diplomaten - Samenwerking - Probleem van de mensenrechten in Egypte en Pakistan - Belgisch Standpunt (4-4594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4594
Verenigde Naties - Commissie voor Vredesopbouw - Activiteitenbalans - Raamwerk voor vredesopbouw - Versterking -Voorstellen van België - Werking, coherentie, synergie, methoden en instrumenten - Verbeteringen (4-4598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4598
Verenigde Naties - Commissie voor Vredesopbouw - Activiteitenbalans - Raamwerk voor vredesopbouw - Versterking -Voorstellen van België - Werking, coherentie, synergie, methoden en instrumenten - Verbeteringen (4-5405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5405
Verkeersreglement - Inbreuken - Boetes en veroordelingen - Belgische en buitenlandse bestuurders - Discriminaties - Maatregelen (4-7315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7315
Verkoop van honden - Kleine annonces - Voorwaarden - Controle - Inbreuken - Aantal - Sancties - Toepassing - Budget (4-7513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7513
Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen (4-3857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3857
Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen (4-5650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5650
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voor het publiek opengestelde apotheken Einde moratorium Eventuele vernieuwing Aantal geregistreerde apotheken Natuurlijke en rechtspersonen Vergunningsaanvragen Aantal Aanvragen voorbehouden voor zelfstandige apothekers (4-3856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3856
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Christine Defraigne
4-12/3
p. 2-3 4-12/3 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-36
p. 31-40 4-36 p. 31-40 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden (4-61)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-61/1
p. 1-5 4-61/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda (Handel in landbouwproducten en industrieële producten - Ontwikkelingslanden - Bijzonder beschermingsmechanisme - Rechtvaardig evenwicht tussen het belang van de handel en dat van de voedselzekerheid - Taks- en quotavrije toegang tot de markt voor de minst ontwikkelde landen - Programma voor handelsgerelateerde bijstand en gerichte technische bijstand - Ontwikkelingsaspect - Hervorming van de WHO) (4-997)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-997/1
p. 1-4 4-997/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubié
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten (4-1083)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Margriet Hermans, Christiane Vienne, Anne Delvaux en Dominique Tilmans
4-1083/1
p. 1-11 4-1083/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (4-831)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-831/1
p. 1-5 4-831/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (4-324)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-324/1
p. 1-3 4-324/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om verlenging van de moederschapsrust toe te staan voor vrouwelijke zelfstandigen die dat wensen wanneer hun pasgeborene in het ziekenhuis wordt opgenomen (4-625)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-625/1
p. 1-3 4-625/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-998/1
p. 1-6 4-998/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (4-1634)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1634/1
p. 1-8 4-1634/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen (4-1755)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1755/1
p. 1-6 4-1755/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne, Nahima Lanjri en Marleen Temmerman
4-607/1
p. 1-5 4-607/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (4-298)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-298/1
p. 1-2 4-298/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" (4-1400)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1400/1
p. 1-8 4-1400/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-305/1
p. 1-3 4-305/1 p. 1-3 (PDF)
Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal (4-2135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2135
Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal (4-2582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2582
WTO - Handelsbesprekingen (4-3909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3909
Werkgroep "Ruimtevaart"      
  Samenstelling werkgroep
4-64
p. 44-46 4-64 p. 44-46 (PDF)
Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind Schoolbezoek Gevolgen Wijziging van wet (4-3862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3862
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendementen nrs 6 tot 9 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1357/2
p. 3-5 4-1357/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 11 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1357/4
p. 1-2 4-1357/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 38 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/4
p. 1-26 4-1409/4 p. 1-26 (PDF)
  Amendementen nrs 50 tot 53 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/5
p. 1-4 4-1409/5 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 95 en 107 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/7
p. 2-9 4-1409/7 p. 2-9 (PDF)
  4-1409/7
p. 16 4-1409/7 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 109 tot 111 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 9-14 4-121 p. 9-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (Nietigheid van elke overeenkomst met als doel het doneren, verkrijgen, testen, bewerken en distribueren van menselijke weefsels en cellen, wanneer ze onder bezwarende titel wordt gesloten) (4-96)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders (Reglementering - Wijziging Burgerlijk Wetboek artikelen 56 en 57 [voor notaris gesloten overeenkomst], artikelen 312 en 332 [vordering tot betwisting van moederschap of van vaderschap] - Strafbepalingen) (4-308)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-308/1
p. 1-15 4-308/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de melkbanken (Moedermelk) (4-307)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-307/1
p. 1-19 4-307/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpérée, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne
4-1053/2
p. 2 4-1053/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 6 tot 9 van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1053/2
p. 2-3 4-1053/2 p. 2-3 (PDF)
  4-1053/2
p. 5-8 4-1053/2 p. 5-8 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1053/2
p. 3-5 4-1053/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 67 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne
4-1053/4
p. 19 4-1053/4 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 70 en 71 van mevrouw Christine Defraigne
4-1053/5
p. 2 4-1053/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 130 van mevrouw Christine Defraigne
4-1053/6
p. 49 4-1053/6 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 131 van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-1053/6
p. 50 4-1053/6 p. 50 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (Tot stand brengen van een meertalig antwoordsysteem) (4-410)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-410/1
p. 1-3 4-410/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-410/2
p. 2 4-410/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 3 tot 5 van mevrouw Christine Defraigne
4-410/2
p. 1-4 4-410/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 11 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-410/2
p. 5-7 4-410/2 p. 5-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie (Wijziging KB 28 augustus 1963 betreffende behoud van het loon voor afwezigheidsdagen : afwezigheid wegen het aanvatten van een in-vitrofertilisatie ; duur van de afwezigheid - Aanvulling arbeidswet 16 maart 1971 : recht op afwezigheid ; bescherming tegen ontslag) (4-852)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-852/1
p. 1-4 4-852/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Christine Defraigne
4-852/2
p. 1 4-852/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie (Inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis - Artikelen 127 en 135 Wetboek van strafvordering - Artikel 23, wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) (4-287)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-287/1
p. 1-3 4-287/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister (Wijziging van Titel VII, Boek II, van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken) (4-292)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-292/1
p. 1-18 4-292/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie (4-60)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-60/1
p. 1-4 4-60/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de dames Christine Defraigne en Anne Delvaux c.s.
4-825/1
p. 1-55 4-825/1 p. 1-55 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6, 8 en 9, 11, 13 en 14 en 34 tot 37 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-825/2
p. 4 4-825/2 p. 4 (PDF)
  4-825/2
p. 5 4-825/2 p. 5 (PDF)
  4-825/2
p. 6 4-825/2 p. 6 (PDF)
  4-825/2
p. 6-7 4-825/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 50 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-825/4
p. 3 4-825/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel om artsen te verbieden attesten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen (Scheuring van het maagdenvlies : vals maagdelijkheidsattest - Wijziging KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (4-527)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-527/1
p. 1-4 4-527/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (4-297)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-297/1
p. 1-3 4-297/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (4-711)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
4-711/1
p. 1-4 4-711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren (4-1389)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1389/1
p. 1-5 4-1389/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen (4-1340)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1340/1
p. 1-3 4-1340/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (De ex-echtgenoot van een gefailleerde die verschoonbaar is verklaard, wordt ingevolge de verschoonbaarheid zelf ook bevrijd van de schulden van zijn echtgenoot) (4-690)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-690/1
p. 1-6 4-690/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder) (Wijziging Burgerlijk Wetboek) (4-1047)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Christine Defraigne en van de heer Berni Collas
4-1047/2
p. 2 4-1047/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpérée en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer (4-303)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-303/1
p. 1-5 4-303/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige (4-931)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
4-931/1
p. 1-3 4-931/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 93 en 95 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de moederschapsrust in geval de pasgeborene opgenomen wordt in een verpleeginrichting te kunnen verlengen (4-626)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-626/1
p. 1-6 4-626/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek (Aanplakking van de wet in alle wachtkamers en in het kabinet van alle beroepsbeoefenaars) (4-509)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-509/1
p. 1-3 4-509/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Christiane Vienne en Christine Defraigne
4-509/2
p. 1-2 4-509/2 p. 1-2 (PDF)
  Stemming
4-101
p. 43 4-101 p. 43 (PDF)
  4-101
p. 72 4-101 p. 72 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar (Gebruiksartikelen die bij het gebruik, hetzij door het innemen van delen ervan, hetzij door contact met het lichaam een verslavende uitwerking kunnen hebben) (4-896)      
  Voorstel van de heer Richard Fournaux en mevrouw Christine Defraigne
4-896/1
p. 1-3 4-896/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen (4-176)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-176/1
p. 1-5 4-176/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiënten in ziekenhuizen (4-1110)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1110/1
p. 1-5 4-1110/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid (Wijziging van het opschrift van de wet van 23 maart 1995 - Wijziging artikelen 1 en 3 wet 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - De genocide die tijdens WOI door het Jong-Turkse Ottomaanse regime, de genocide door het Duitse nationaal-socialistische regime en de genocide die in 1994 door het Rwandese Hutu Power regime is gepleegd) (4-54)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-54/1
p. 1-5 4-54/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiëring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren (4-895)      
  Voorstel van de heer Richard Fournaux en mevrouw Christine Defraigne
4-895/1
p. 1-2 4-895/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd (Gemeenschapsdienst - Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) (4-334)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-334/1
p. 1-4 4-334/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46, § 1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Beslissingsbevoegdheid van de curator om de overeenkomsten gesloten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring al dan niet verder uit te voeren) (4-779)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-779/1
p. 1-16 4-779/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon (teneinde een veilige toekomst te garanderen van een gehandicapt kind bij het overlijden van zijn ouders) (4-296)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-296/1
p. 1-12 4-296/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen (4-110)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-110/1
p. 1-5 4-110/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven (4-1460)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1460/1
p. 1-8 4-1460/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen (4-304)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-304/1
p. 1-5 4-304/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling (4-178)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Destexhe
4-178/1
p. 1-21 4-178/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf (Wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie) (4-288)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-288/1
p. 1-6 4-288/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder (4-1652)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1652/1
p. 1-10 4-1652/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van het opsporen en informeren van de begunstigden van slapende levensverzekeringsovereenkomsten (4-710)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-710/1
p. 1-17 4-710/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (4-177)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominque Tilmans
4-177/1
p. 1-9 4-177/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-177/2
p. 1-4 4-177/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
4-337/1
p. 1-21 4-337/1 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (4-1079)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
4-1079/1
p. 1-5 4-1079/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-352/1
p. 1-3 4-352/1 p. 1-3 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen (4-290)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-290/1
p. 1-4 4-290/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (Termijn voor het indienen van cassatieberoep tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank) (4-757)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-757/1
p. 1-3 4-757/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne
4-757/3
p. 1-2 4-757/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-757/3
p. 2 4-757/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel (Vastleggen van een tijdsbestek) (4-302)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-302/1
p. 1-4 4-302/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld (4-932)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
4-932/1
p. 1-4 4-932/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken (4-1633)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1633/1
p. 1-4 4-1633/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen (Aanvulling artikel 1412, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) (4-289)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-289/1
p. 1-3 4-289/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling (4-1479)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1479/1
p. 1-7 4-1479/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten (4-335)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-335/1
p. 1-4 4-335/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en van de heer Berni Collas
4-692/1
p. 1-5 4-692/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-692/2
p. 1-2 4-692/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest) (4-293)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-293/1
p. 1-4 4-293/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Schuldvorderingen) (4-284)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-284/1
p. 1-4 4-284/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie (4-1447)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-1447/1
p. 1-6 4-1447/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur (Baby's geboren met een defect aan de neurale buis, veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur bij de moeder - Spina bifida en anencefalie) (4-970)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne
4-970/1
p. 1-4 4-970/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven (Mishandeling - Beslag door het parket) (4-299)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-299/1
p. 1-3 4-299/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (Vermijden dat het slachtoffer zich naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring of te leggen) (4-567)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-567/1
p. 1-4 4-567/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-567/2
p. 1-3 4-567/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft (Arbeidsrechtbank : nieuw sociaal onderzoek) (4-1490)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1490/1
p. 1-5 4-1490/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (4-295)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-295/1
p. 1-3 4-295/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (4-59)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-59/1
p. 1-11 4-59/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen (Snelheidsovertredingen) (4-174)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-174/1
p. 1-5 4-174/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Samenstelling commissie) (4-1390)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1390/1
p. 1-3 4-1390/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboeken tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (4-993)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Christine Defraigne
4-993/1
p. 1-5 4-993/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren (Verbod op invoer, uitvoer, verhandeling en vervoer van pelzen die het etiket niet dragen) (4-300)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-300/1
p. 1-5 4-300/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen (4-1170)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-1170/1
p. 1-5 4-1170/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Voorziening in cassatie tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank - Verplichte ondertekening door een advocaat - Verlenging van de termijn) (4-497)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-497/1
p. 1-4 4-497/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Christine Defraigne
4-497/2
p. 1-2 4-497/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne
4-497/3
p. 1-2 4-497/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-497/3
p. 2-3 4-497/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (Vrije keuze van beroepsbeoefenaar - Verplichting voor de beroepsbeoefenaar om informatie te verstrekken - Wensen i.v.m. bepaalde medische handelingen die de patiënt heeft neergeschreven voor het geval hij niet langer in staat zou zijn om zijn wil kenbaar te maken - Recht op inzage van het dossier - Minderjarige patiënt) (4-124)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-124/1
p. 1-15 4-124/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord (Internet) (4-1347)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-1347/1
p. 1-7 4-1347/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Ombudsman voor het notariaat - Informele samenwerking tussen de verschillende notariële instanties, waaronder de provinciale kamers) (4-796)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-796/1
p. 1-7 4-796/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Christine Defraigne
4-796/2
p. 1-4 4-796/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Christine Defraigne
4-796/3
p. 1-5 4-796/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 18 van mevrouw Christine Defraigne
4-796/5
p. 5-6 4-796/5 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 23 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-796/5
p. 10-11 4-796/5 p. 10-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Amendementen nrs 37 en 38 van mevrouw Christine Defraigne
4-735/5
p. 5 4-735/5 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken (4-301)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-301/1
p. 1-18 4-301/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiëren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven (4-294)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-294/1
p. 1-6 4-294/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening (4-325)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-325/1
p. 1-8 4-325/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance]) (4-758)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-758/1
p. 1-7 4-758/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen (Wijziging artikelen 80, 86bis, 98, 99, 295ter, 312, 326 en 357 Gerechtelijk Wetboek) (4-336)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-336/1
p. 1-14 4-336/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft) (4-1211)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1211/1
p. 1-7 4-1211/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1211/2
p. 1-3 4-1211/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
  4-121
p. 15 4-121 p. 15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen (4-306)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-306/1
p. 1-5 4-306/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft (4-291)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-291/1
p. 1-6 4-291/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen (Strafsanctie - Verlies van de nationaliteit) (4-173)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-173/1
p. 1-3 4-173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt (in het bijzonder op kruispunten en in de omgeving van verkeerslichten) (4-181)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-181/1
p. 1-4 4-181/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (Alcoholische dranken) (4-530)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne en Marleen Temmerman
4-530/1
p. 1-6 4-530/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken (Ontoegankelijk maken van de procedures die betrekking hebben op "familiezaken" : wijziging artikel 757 Gerechtelijk Wetboek) (4-560)      
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Winterkoopjes - Omzet - Begindatum koopjes - Concurrentie tussen steden aan de landsgrenzen - Europese harmonisering (4-7071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7071
Ziekte van Alzheimer - Behandeling met medicijnen - Relatieve doeltreffendheid - Terugbetaling - Wijziging - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Studie - Informele Verzorgers - Professionele ondersteuning - Eventuele studie (4-4403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4403
Ziekte van Alzheimer - Behandeling met medicijnen - Relatieve doeltreffendheid - Terugbetaling - Wijziging - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Studie - Informele Verzorgers - Professionele ondersteuning - Eventuele studie (4-5275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5275
Zimbabwe - Morgan Tsvangirai - Economische toestand (4-3902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3902
Zones 30 - Signalisatie in de omgeving van de scholen - Vorm en afmeting - Eenvormigheid (4-938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-938
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999