S. 3-416 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek
Christine Defraigne   

medische diagnose
ongeboren vrucht
bio-ethiek
genetische genese
bevruchting in vitro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-416/1 3-416/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/12/2003
3-416/2 3-416/2 (PDF) Advies namens de werkgroep 9/3/2005
3-416/3 3-416/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2003   Indiening Doc. 3-416/1 3-416/1 (PDF)
22/1/2004   Inoverwegingneming
22/1/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/1/2004   Verzending naar commissie
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Regeling der werkzaamheden
10/3/2004   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Niet behandeld
1/6/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1440/1
7/6/2006   Inschrijving op agenda
  Werkgroep "Bio-ethiek"
10/3/2004   Verzending naar werkgroep
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Niet behandeld
16/3/2004   Inschrijving op agenda
16/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
16/3/2004   Hoorzitting met professor Frank Comhaire, androloog, Universiteit Gent
16/3/2004   Hoorzitting met dokter Michel Dubois, gynaecoloog, CHR Citadelle Liège
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Hoorzitting met professor Luc Roegiers, Unité d'éthique biomédicale UCL
24/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Micheline Roelandt, voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Hoorzitting met de heer Marc Abramowicz, geneesheer, Campus hospitalo-universitaire d'Anderlecht, ULB
30/3/2004   Hoorzitting met professor dr. André Van Steirteghem, AZ-VUB
30/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Rose Winkler, geneesheer, Labo oncologie moléculaire, Ulg
30/3/2004   Hoorzitting met professor Edouard Delruelle, moraalfilosofie en politieke filosofie, Ulg
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Hoorzitting met professor P. Schotsmans, diensthoofd van het Interfacultair centrum voor Biomedische ethiek en recht, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met professor T. D'Hooghe, afdeling Gynaecologie-Verloskunde, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met dr. W. Ombelet, dienst Gynaecologie en Fertiliteit, ZOL Ziekenhuis
20/4/2004   Gedachtewisseling
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Hoorzitting met professor Michel Dupuis, Unité d'éthique biomédicale, UCL
27/4/2004   Hoorzitting met professor Christine Verellen, Unité de génétique médicale, UCL
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Uitgesteld
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Bespreking
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Regeling van de werkzaamheden
16/6/2004   Bespreking
27/10/2004   Inschrijving op agenda
27/10/2004   Inleidende uiteenzetting
door de indiener van het wetsvoorstel
27/10/2004   Hoorzitting met professor Marleen Temmerman, UZGent
27/10/2004   Hoorzitting met professor Petra De Sutter, UZGent
27/10/2004   Bespreking
9/11/2004   Hoorzitting
9/11/2004   Hoorzitting met professor Eric Legius, departement menselijke erfelijkheid, K.U.Leuven
9/11/2004   Hoorzitting met professor Ingeborg Liebaers, dienst medische genetica, Vrije Universiteit Brussel
9/11/2004   Hoorzitting met professor Yves Gillerot, Centre de Génétique médicale de Loverval
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Bespreking
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Niet behandeld
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Bespreking
9/3/2005   Uitbrengen advies
Het advies is eenparig aangenomen
Doc. 3-416/2 3-416/2 (PDF)
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-416/3 3-416/3 (PDF)
7/6/2006   Einde behandeling
15/6/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 15/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 10/3/2004, 7/6/2006
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beëindigd 10/3/2004, 16/3/2004, 24/3/2004, 30/3/2004, 20/4/2004, 27/4/2004, 11/5/2004, 19/5/2004, 16/6/2004, 27/10/2004, 9/11/2004, 16/11/2004, 9/3/2005