S. 6-393 Dossierfiche                  

LVIII COSAC
Tallinn, 26-28 november 2017
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

EU-beleid
nationaal parlement
computercriminaliteit
westelijke Balkan
visie van Europa
Frontex
samenwerking tussen de EU en de NAVO
vernieuwing
terrorisme
migratie
democratisch deficit
COSAC
lidmaatschap van de Europese Unie
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
migratiebeleid van de EU
toetreding tot de Europese Unie
migratiestroom
gegevensbescherming
Europees Geneesmiddelenbureau
informatiemaatschappij
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
kenniseconomie
parlementair toezicht
uitwisseling van informatie
communautaire instelling
illegale migratie
elektronische handtekening
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
politieke vluchteling
interne markt
Verenigd Koninkrijk
internet
evenredigheidsbeginsel
digitale cultuur
EU-instantie
buitengrens van de EU
elektronische overheid
mensenhandel
openbaarheid van het besluitvormingsproces
Europees nabuurschapsbeleid
uittreding uit de EU
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-393/1 6-393/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 15/3/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2018   Indiening
16/4/2018   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
16/4/2018   Verzending naar commissie
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Pol Van Den Driessche
16/4/2018   Einde behandeling Doc. 6-393/1 6-393/1 (PDF)
16/4/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/4/2018