Auteurs- en sprekersregister betreffende "Defraigne Christine" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2014-2015)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-5
p. 4-5 6-5 p. 4-5 (PDF)
Abortustoerisme van Belgen naar Nederland - Verschillen in termijn - Overleg (6-1366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1366
Afwezigheid van de minister-president van Vlaanderen bij de mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering      
  6-9
p. 17 6-9 p. 17 (PDF)
  6-9
p. 6-7 6-9 p. 6-7 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Benoeming van de commissies      
  Over de manier waarop de drie vaste commissies van de Senaat tot stand zijn gekomen
6-5
p. 8-13 6-5 p. 8-13 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen
6-15
p. 4-5 6-15 p. 4-5 (PDF)
  6-15
p. 4-5 6-15 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2015-2016)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2016-2017)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-22
p. 5 6-22 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2017-2018)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-33
p. 5 6-33 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van mevrouw Christine Defraigne tot voorzitter van de Senaat
6-42
p. 5 6-42 p. 5 (PDF)
Bij de bespreking van het verzoek nr 6-117 werd er een debat gehouden over de te volgen procedures inzake informatieverslagen      
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
De heer Anciaux wordt tot de orde geroepen omdat hij zich laat interviewen in het halfrond zonder toelating van de voorzitter      
  6-27
p. 20 6-27 p. 20 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving (Stand van zaken inzake de omzetting van de Europese richtlijnen en de inbreukprocedures - Evaluatie van de aanbevelingen uit het informatieverslag van de Belgische Senaat - Eurtransbel) (6-293)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne
6-293/1
p. 1-15 6-293/1 p. 1-15 (PDF)
De tussenkomst van mevrouw Güler Turan wordt beschouwd als een mondelinge vraag en kan dus niet gesteld worden in de Senaat      
  6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
Denturisten - Erkenning van het beroep - Diploma - Opleidingen (6-519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-519
Dienstenchequebedrijven - Contracten - Bescherming van de consument - Clausules - Afwezigheidsregeling - Verantwoordelijkheid bij diefstal of schade - Klachten - Aantal (6-1265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1265
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Artikel 174 van de Grondwet - De Senaat stelt zelf de dotatie vast - Amendement op de begroting in de Kamer
6-14
p. 86 6-14 p. 86 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
  6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
   Personeel - Organigram
6-14
p. 83-84 6-14 p. 83-84 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
  6-14
p. 86-87 6-14 p. 86-87 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Christine Defraigne, senator aangewezen door het Waals Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Elektriciteitsvoorziening - Black-out - Automatisch afschakelplan - Indeling in zones - Regionaal evenwicht - Schadevergoeding in geval van afschakeling (6-65)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-65
Elektriciteitsvoorziening - Risico's op een black-out - Overgang naar de wintertijd - Verhoging van de invoer - Simultane importcapaciteit (6-66)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-66
Gebruik van plastiek bekertjes in de koffiekamer van de Senaat      
  6-34
p. 31 6-34 p. 31 (PDF)
Gebruiksruimten voor harddrugs - Eventuele oprichting - Voortgang van de reflectie - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 op het gebruik van verdovende middelen (6-213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-213
Gesloten centra voor minderjarigen - Morele begeleiding - Resocialisatie (6-705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-705
Gezondheidsberoepen -Beroep van zorgkundige - Toegang - Erkenning - Achterstand - Overdracht van bevoegdheden - Regularisatie - Procedures (6-520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-520
Hulde (2014-2015)      
  In memoriam de heer Jean-Luc Dehaene, minister van Staat
6-6
p. 6-9 6-6 p. 6-9 (PDF)
  Hulde aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs (Charlie hebdo)
6-8
p. 4-5 6-8 p. 4-5 (PDF)
  In memoriam Hare Majesteit koningin Fabiola
6-8
p. 5-6 6-8 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Karel Poma, minister van Staat
6-8
p. 8-10 6-8 p. 8-10 (PDF)
  In memoriam de heer Leo Tindemans, minister van Staat
6-8
p. 7-8 6-8 p. 7-8 (PDF)
  In memoriam de heer Steve Stevaert, minister van Staat
6-10
p. 7-9 6-10 p. 7-9 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Roland Roblain, directeur-generaal van de Quaestuur, bij zijn afscheid van de Senaat
6-11
p. 49-50 6-11 p. 49-50 (PDF)
Hulde (2015-2016)      
  In memoriam mevrouw Anne-Marie Lizin, erevoorzitster van de Senaat
6-14
p. 6-9 6-14 p. 6-9 (PDF)
  In memoriam de heer Jean Defraigne, minister van Staat
6-17
p. 5-8 6-17 p. 5-8 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Hugo Hondequin, secretaris-generaal, uittredend griffier
6-17
p. 37-38 6-17 p. 37-38 (PDF)
  In memoriam de heer Andries Kinsbergen, minister van Staat
6-21
p. 5-7 6-21 p. 5-7 (PDF)
  aan de heer Alexander Miesen met zijn nieuwe loopbaan als voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (afscheid van de Senaat)
6-21
p. 13 6-21 p. 13 (PDF)
  6-21
p. 11-12 6-21 p. 11-12 (PDF)
Hulde (2016-2017)      
  Huldebetoon aan generaal-majoor Harry Vindevogel, militair commandant van het Paleis der Natie, ter gelegenheid van zijn pensionering
6-22
p. 10-11 6-22 p. 10-11 (PDF)
  In memoriam de heer Jacky Morael, minister van Staat
6-24
p. 8-9 6-24 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam de heer Roger Lallemand, minister van Staat
6-24
p. 5-8 6-24 p. 5-8 (PDF)
  Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust
6-25
p. 6-8 6-25 p. 6-8 (PDF)
  In memoriam de heer Luc Coene, minister van Staat
6-25
p. 4-6 6-25 p. 4-6 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Louis Nys, directeur van de Wetgevende Dienst, bij zijn afscheid van de Senaat
6-25
p. 62 6-25 p. 62 (PDF)
  Huldebetoon aan de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux ter gelegenheid van hun vijfendertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjulileum
6-31
p. 4-19 6-31 p. 4-19 (PDF)
Hulde (2017-2018)      
  In memoriam de heer Philippe Maystadt, minister van Staat
6-35
p. 5-7 6-35 p. 5-7 (PDF)
Hulpdiensten - Lokalisatie van personen in nood - Adresverwarring - Databanken - Dubbele namen van straten en lanen (6-67)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-67
Inoverwegingneming voorstellen - Transversale bevoegdheid      
  6-17
p. 36-37 6-17 p. 36-37 (PDF)
Kindermishandeling - Melding - Gezondheidszorgverstrekkers - Huisartsen - Sensibilisering - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten (6-994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-994
Kindermishandeling - Melding en aangifte - Mogelijkheden en procedures - Informatie voor de burgers - Eventueel eenvoudigere rechtsstelsels - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten (6-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-995
LIII COSAC - RIGA - 31 mei - 2 juni 2015 (Het bilan van het Letse voorzitterschap van de EU-Raad - Het EU-Energiebeleid - Veiligheidsvraagstukken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - EU-handelsbeleid : focus op de EU-VS-onderhandelingen over het "Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] - Het gebruik van PNR-gegevens bij het voorkomen, detecteren, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit - Toekomst van het parlementair toezicht op EU-aangelegenheden - Het Oostelijk nabuurschap) (6-214)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Christine Defraigne en Véronique Jamoulle en de heren Steven Vanackere en Rik Daems
6-214/1
p. 1-66 6-214/1 p. 1-66 (PDF)
LIIste COSAC - 30 november-2 december 2014 - Rome (De toekomst van de supranationale democratie vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon : Welke rol voor de Europese instellingen en de Nationale Parlementen - Herziening van de Europa 2020-strategie : groei, tewerkstelling en concurrentievermogen - De Rol van de Europese Unie in de wereld en de toepassing van haar beleid in het Middellandse Zeegebied en in Oost-Europa - Democratisch toezicht op de Europese agentschappen) (6-140)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heren Jan Becaus (S) en Philippe Mahoux (S)
6-140/1
p. 1-35 6-140/1 p. 1-35 (PDF)
LVIII COSAC - Tallinn - 26-28 november 2017 (De toekomst van de Europese Unie - De EU dichter bij haar burgers brengen : Best practices van de nationale parlementen - Digitale interne markt : Recente ontwikkelingen op het vlak van E-services - Een efficiënte en duurzame veiligheidsunie - De externe dimensie van migratie : Preventie en bestrijding van illegale migratie) (6-393)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heer Pol Van Den Driessche (S)
6-393/1
p. 1-46 6-393/1 p. 1-46 (PDF)
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
Mededeling van de eerste minister - Afwezigheid van de eerste minister om dwingende familiale redenen - Uitstel      
  6-7
p. 6-7 6-7 p. 6-7 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-9
p. 6-17 6-9 p. 6-17 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert tegen het feit dat het Vlaams Belang niet op de hoogte werd gebracht van de lijst van de in overweging te nemen voorstellen      
  6-6
p. 9-10 6-6 p. 9-10 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat bij de geheime stemmingen over de voordrachten over elke kandidatuur afzonderlijk zou worden gestemd voor een ambt van assessor of staatsraad bij de Raad van State (Artikel 41, 4, van het Reglement van de Senaat)      
  6-6
p. 27 6-6 p. 27 (PDF)
  6-6
p. 25 6-6 p. 25 (PDF)
Minderjarigen - Procedurele rechten (6-1309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1309
Motivering van de transversaliteit bij de indiening van wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie      
  6-5
p. 17-19 6-5 p. 17-19 (PDF)
Natuurrampen in België - Bescherming van de bevolking - Communicatie-instrumenten - Waarschuwingssystemen “info-r!sques” en “be alert” - Ontwikkeling - Informatiecampagnes voor de bevolking (6-954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-954
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Uitstel van de bespreking
6-24
p. 33 6-24 p. 33 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Ombudsdienst voor de treinreizigers - Jaarverslag 2014 - Vaststelling van onregelmatigheid gekregen op de trein - Buitengerechtelijke geschillenregeling - Bemiddeling van de Ombudsdienst bij de NMBS - Moeilijkheden (6-703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-703
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Jan Peumans
   Over de onverenigbaarheid van het mandaat van senator met het mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter
6-1
p. 10-15 6-1 p. 10-15 (PDF)
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  mevrouw Christine Defraigne
6-44
p. 5 6-44 p. 5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-407/2
p. 1-8 6-407/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  Terugzending naar commissie
6-39
p. 9-10 6-39 p. 9-10 (PDF)
Oprichting van een bijzondere commissie "Radicalisering"      
  Verlenging van het mandaat
6-13
p. 8-9 6-13 p. 8-9 (PDF)
Opstellen van informatieverslagen (nieuwe taak van de Senaat)      
  6-6
p. 19-23 6-6 p. 19-23 (PDF)
Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten (6-687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-687
Opwerping van een belangenconflict tussen enerzijds de hoedanigheid van corapporteur en anderzijds het ambt en het werk van mevrouw De Sutter - Bespreking informatieverslag 6-98/2 - Draagmoederschap - De Senaat besluit bij zitten en opstaan dat er geen belangenconflict is      
  6-14
p. 68 6-14 p. 68 (PDF)
  6-14
p. 36-37 6-14 p. 36-37 (PDF)
  6-14
p. 70 6-14 p. 70 (PDF)
  6-14
p. 34 6-14 p. 34 (PDF)
Ordemotie      
  van mevrouw Zuhal Demir op de uitspraak van de heer Rik Daems, waarbij hij haar heeft aangesproken met "schat"
6-41
p. 23-24 6-41 p. 23-24 (PDF)
Over de inoverwegingneming van 52 voorstellen van het Vlaams Belang betreffende de herziening of opheffing van artikelen van de Grondwet      
  6-5
p. 19 6-5 p. 19 (PDF)
  6-5
p. 16-17 6-5 p. 16-17 (PDF)
Over de wijze van stemming over de voordracht van kandidaten      
  6-6
p. 33 6-6 p. 33 (PDF)
Overlijden van gewezen senatoren (2018-2019)      
  de heer Jean Barzin
6-42
p. 15 6-42 p. 15 (PDF)
Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen (6-1115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1115
Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen (6-1116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1116
Politiediensten - Plattelandsgebieden en grootstedelijke gebieden - OCAD - Veiligheidsmaatregelen - Begroting en operationele moeilijkheden (6-451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-451
Regeling van de werkzaamheden      
  Schorsing van de vergadering - Samenroeping van de commissie voor de bespreking van twee wetsontwerpen - Evocatieprocedure
6-14
p. 15 6-14 p. 15 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015 te Brussel (Migratie - Rol van Turkije - Conventie van Dublin en Schengensysteem - Syrië - Libië - Relaties met Afrika - Verenigd Koninkrijk - Economische en monetaire unie) (6-239)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S)
6-239/1
p. 1-13 6-239/1 p. 1-13 (PDF)
Rol en deontologie van de verslaggever - Artikel 37 van het reglement - Voorlezen verslag in plenaire - Weergeven van de eigen mening door de verslaggever      
  6-27
p. 18-21 6-27 p. 18-21 (PDF)
Rol van de Senaat - Nut van de informatieverslagen - Confederalisme      
  6-35
p. 26-30 6-35 p. 26-30 (PDF)
Rol van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Over de opheffing van het Comité      
  6-6
p. 17-18 6-6 p. 17-18 (PDF)
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
  6-6
p. 22 6-6 p. 22 (PDF)
  6-6
p. 13-15 6-6 p. 13-15 (PDF)
Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid (6-581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-581
Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid (6-636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-636
Senaat - Werking - Legistieke verbeteringen - Juridische nota's door de diensten - Evocatie      
  6-21
p. 12 6-21 p. 12 (PDF)
  6-21
p. 8-9 6-21 p. 8-9 (PDF)
  6-21
p. 17 6-21 p. 17 (PDF)
Senologie - Mammografie - Wijziging van de nomenclatuur - Redenen - Negatieve gevolgen voor de opsporing van kanker (6-637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-637
Statuut van het dier - Erkenning als wezen met gevoel - Burgerlijk Wetboek - Wijziging (6-685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-685
Tentoonstelling Superdemocratie in de Senaat - Megafoon in de zaal van de plenaire vergadering      
  6-33
p. 14-15 6-33 p. 14-15 (PDF)
Tijdens het debat over drie resoluties betreffende de Palestijnse kwestie ontstaat er een debat over de bevoegdheid van de Senaat terzake na de zesde staatshervorming      
  6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2014-2015)      
  6-5
p. 6-7 6-5 p. 6-7 (PDF)
  De Senaat na de zesde staatshervorming
6-5
p. 6-7 6-5 p. 6-7 (PDF)
  Hulde aan mevrouw Sabine de Bethune, uittredend voorzitster
6-5
p. 6 6-5 p. 6 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2015-2016)      
  De Senaat na de zesde Staatshervorming
6-13
p. 5-7 6-13 p. 5-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2016-2017)      
  Economische situatie - Terreurdreiging - Samenwerkingsfederalisme - Rol van de Senaat - Bevoegdheidsverdeling - Constitutieve autonomie - Samenwerkingsovereenkomsten tussen Parlementen - Evaluatie van decreten en ordonnanties
6-22
p. 6-8 6-22 p. 6-8 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2017-2018)      
  Politieke situatie - Onvoorspelbaarheid van het kiesgedrag - Kloof tussen de politiek en de burger - Integriteit van de politiek - Informatieverslagen - Institutionele rol van de Senaat - Belangenconflict - Wijziging procedure belangenconflict - Overbelasting van de Raad van State
6-33
p. 6-8 6-33 p. 6-8 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Christine Defraigne) (2018-2019)      
  Lokale, regionale en federale verkiezingen - Democratie - Institutionele rol van de Senaat - Informatieverslagen - Gegevensbank institutionele aangelegenheden
6-42
p. 6-7 6-42 p. 6-7 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land (6-109)      
  Bespreking van het verzoek (6-109/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 10-12 6-7 p. 10-12 (PDF)
  6-11
p. 48-49 6-11 p. 48-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-261/1)
6-16
p. 6-9 6-16 p. 6-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-303/2)
6-37
p. 5-30 6-37 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 20-22 6-41 p. 20-22 (PDF)
  6-41
p. 24-48 6-41 p. 24-48 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid (6-117)      
  Bespreking van het verzoek (6-117/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 13-14 6-7 p. 13-14 (PDF)
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
  6-11
p. 48-49 6-11 p. 48-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van de amendementen (6-253/5)
6-25
p. 40-47 6-25 p. 40-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat (6-235)      
  Stemming over het verzoek (6-235/1) en stemverklaring van mevrouw Christine Defraigne
   Verwerping
6-14
p. 91-92 6-14 p. 91-92 (PDF)
  6-14
p. 97 6-14 p. 97 (PDF)
Verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag hoeven niet in overweging te worden genomen      
  6-6
p. 10 6-6 p. 10 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (6-31)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 26-30 6-6 p. 26-30 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof (6-441)      
  Geheime stemming en uitslag
6-41
p. 49-50 6-41 p. 49-50 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
  6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-386)      
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
6-35
p. 37-39 6-35 p. 37-39 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad bij de Raad van State (6-32)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 31-34 6-6 p. 31-34 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (Dierenwelzijn) (6-339)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
6-339/1
p. 1-4 6-339/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen (Parlementaire subsidiariteitscontrole - De vereenvoudigde verdragsherziening - Internrechtelijke regeling voor het Belgisch institutioneel kader) (6-406)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-406/1
p. 1-32 6-406/1 p. 1-32 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen (6-300)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-300/1
p. 1-5 6-300/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen (6-308)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Petra De Sutter en Véronique Jamoulle en de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
6-308/1
p. 1-5 6-308/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (De categorie << hoogleraren in de rechten >> uitbreiden tot de docenten voor de samenstelling van het Grondwettelijk Hof) (6-461)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix en mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-461/1
p. 1-5 6-461/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Annick De Ridder, Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Steven Vanackere en Olivier Destrebecq
6-273/1
p. 1-6 6-273/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-273/2
p. 1-3 6-273/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-343)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun (6-41)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (6-210)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux en Bertin Mampaka en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Petra De Sutter
6-341/1
p. 1-20 6-341/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van België) (6-355)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
  Onmiddellijke behandeling in de plenaire vergadering - Artikel 54, paragraaf 3, eerste alinea, van het reglement
6-34
p. 6 6-34 p. 6 (PDF)
  6-34
p. 33-34 6-34 p. 33-34 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming - Aanneming
6-34
p. 33-34 6-34 p. 33-34 (PDF)
  6-34
p. 6 6-34 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie om in het burgerlijk wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is (6-196)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-196/1
p. 1-6 6-196/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door België (6-145)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechterlijk toezicht (Ouderverstoting na relatiebreuk) (6-211)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-211/1
p. 1-12 6-211/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Voorstel van de dames Ann Brusseel, Christine Defraigne, Martine Taelman en Valérie De Bue
6-278/1
p. 1-10 6-278/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
6-27
p. 32-40 6-27 p. 32-40 (PDF)
  6-27
p. 41-43 6-27 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord en om te voorzien in de mogelijkheid van een derde soort alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve sanctie (6-188)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-188/1
p. 1-7 6-188/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (6-262)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
6-262/1
p. 1-3 6-262/1 p. 1-3 (PDF)
Wensen (2014-2015)      
  Vakantiewensen
6-12
p. 5-6 6-12 p. 5-6 (PDF)
Wensen (2015-2016)      
  Eindejaarswensen
6-14
p. 93 6-14 p. 93 (PDF)
  Vakantiewensen
6-21
p. 23 6-21 p. 23 (PDF)
Werking van de nieuwe Senaat      
  6-5
p. 13-14 6-5 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Versnelde procedures en de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Uitvoering arrest Grondwettelijk hof - Overmaking procedurestukken per fax) (6-252)      
  Aangehouden stemmingen
6-14
p. 95 6-14 p. 95 (PDF)
  6-14
p. 90 6-14 p. 90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-408/2
p. 1-7 6-408/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  Terugzending naar commissie
6-39
p. 9-10 6-39 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wijziging van de agenda van de plenaire vergadering - Procedure - Informatieverslagen      
  6-6
p. 11-15 6-6 p. 11-15 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999