S. 3-418 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting
Christine Defraigne   

kunstmatige voortplanting
bio-ethiek
bevruchting in vitro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-418/1 3-418/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/1/2004
3-418/2 3-418/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 16/11/2004
3-418/3 3-418/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2004   Indiening Doc. 3-418/1 3-418/1 (PDF)
29/1/2004   Inoverwegingneming
29/1/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/6/2006   Inschrijving op agenda
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/1/2004   Verzending naar commissie
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Regeling der werkzaamheden
10/3/2004   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
23/2/2005   Inschrijving op agenda
23/2/2005   Bespreking
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Zal worden ingetrokken
7/6/2006   Inschrijving op agenda
  Werkgroep "Bio-ethiek"
10/3/2004   Verzending naar werkgroep
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Inleidende uiteenzetting
door de indiener van het wetsvoorstel
16/3/2004   Inschrijving op agenda
16/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
16/3/2004   Hoorzitting met professor Frank Comhaire, androloog, Universiteit Gent
16/3/2004   Hoorzitting met dokter Michel Dubois, gynaecoloog, CHR Citadelle Liège
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Hoorzitting met professor Luc Roegiers, Unité d'éthique biomédicale UCL
24/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Micheline Roelandt, voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Hoorzitting met de heer Marc Abramowicz, geneesheer, Campus hospitalo-universitaire d'Anderlecht, ULB
30/3/2004   Hoorzitting met professor dr. André Van Steirteghem, AZ-VUB
30/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Rose Winkler, geneesheer, Labo oncologie moléculaire, Ulg
30/3/2004   Hoorzitting met professor Edouard Delruelle, moraalfilosofie en politieke filosofie, Ulg
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Hoorzitting met professor P. Schotsmans, diensthoofd van het Interfacultair centrum voor Biomedische ethiek en recht, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met professor T. D'Hooghe, afdeling Gynaecologie-Verloskunde, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met dr. W. Ombelet, dienst Gynaecologie en Fertiliteit, ZOL Ziekenhuis
20/4/2004   Gedachtewisseling
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Hoorzitting met professor Michel Dupuis, Unité d'éthique biomédicale, UCL
27/4/2004   Hoorzitting met professor Christine Verellen, Unité de génétiqu médicale, UCL
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Uitgesteld
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Bespreking
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Regeling van de werkzaamheden
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Bespreking
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Bespreking
7/7/2004   Inschrijving op agenda
7/7/2004   Bespreking
14/7/2004   Inschrijving op agenda
14/7/2004   Bespreking
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Goedkeuring van het verslag
het verslag over het advies van de werkgroep is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-418/2 3-418/2 (PDF)
16/11/2004   Einde behandeling
15/6/2006   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 15/6/2006
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 15/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 10/3/2004, 23/2/2005, 9/3/2005, 7/6/2006
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beëindigd 10/3/2004, 16/3/2004, 24/3/2004, 30/3/2004, 20/4/2004, 27/4/2004, 11/5/2004, 19/5/2004, 23/6/2004, 30/6/2004, 7/7/2004, 14/7/2004