S. 5-502 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen
Jacques Brotchi    François Bellot    Christine Defraigne    Dominique Tilmans   

vondeling
afstamming
ziekteverzekering
ethiek
moederschap
burgerlijk recht
ongehuwde ouder
adoptie
eerbiediging van het privé-leven
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-502/1 5-502/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2010   Indiening Doc. 5-502/1 5-502/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
21/11/2012   Verzending naar een andere commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
20/11/2012   Inleidende uiteenzetting
door de indieners van de wetsvoorstellen
20/11/2012   Regeling der werkzaamheden
21/11/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
21/11/2012   Verzending naar een andere commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Niet behandeld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Zakia Khattabi
8/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Christine Defraigne
8/1/2013   Bespreking
20/2/2013   Inschrijving op agenda
20/2/2013   Regeling der werkzaamheden
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Géraldine Mathieu, Faculteit Rechten, Université de Namur
5/3/2013   Hoorzitting met prof. Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KULeuven
5/3/2013   Hoorzitting met de heer Jo Labens, oprichter en coördinator van Gewenst Kind vzw
5/3/2013   Hoorzitting met de heer Serge Leonard, juriste expert aux droits de l'enfant
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, Centre de Droit de la Personne, de la Famille et de son Patrimoine, UCL
19/3/2013   Hoorzitting met de heer Bruno Vanobberghen, kinderrechtencommissaris
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Magda de Meyer, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden 20/11/2012
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/1/2013, 20/2/2013, 5/3/2013, 19/3/2013